Komunikace mezi letadly a řízením letového provozu (ATC – Air Traffic Control) je klíčovou součástí bezpečnosti a efektivity letecké dopravy. Tento článek podrobně rozebere, jak probíhá komunikace mezi letadly navzájem a mezi letadly a letovými dispečery, včetně příkladů a vysvětlení důležitých zkratek a procedur.

Základy letecké komunikace

Letecká komunikace se obvykle odehrává na dvou úrovních: mezi letadly (air-to-air) a mezi letadly a letovými dispečery (air-to-ground).

Komunikace mezi letadly

Letadla mezi sebou komunikují zejména v situacích, kdy je potřeba koordinovat vzájemné manévry, například při letových formacích, blízkých přeletech nebo během vojenských operací. K tomu využívají standardní radiové frekvence stanovené Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

Fischer.cz

Příklad komunikace air-to-air

 1. Volací značka (Call Sign): Každé letadlo má unikátní volací značku, například „Speedbird 123“ pro British Airways let číslo 123.
 2. Standardní frázeologie: Letadla používají jasně stanovené fráze, aby se předešlo nedorozuměním. Například, „Speedbird 123, this is Speedbird 456, maintaining FL350 (Flight Level 350), over.“

Komunikace mezi letadly a letovými dispečery

Tato komunikace je kritická pro bezpečné řízení letového provozu. Letoví dispečeři řídí vzdušný prostor, přidělují letové hladiny, poskytují informace o počasí a řeší nouzové situace.

Zkratky a jejich význam

 1. ATC (Air Traffic Control): Řízení letového provozu, které monitoruje a řídí letecký provoz.
 2. FL (Flight Level): Letová hladina, například FL350 znamená 35 000 stop nad střední hladinou moře.
 3. VHF (Very High Frequency): Frekvenční pásmo používané pro leteckou komunikaci, obvykle mezi 118.0 a 136.975 MHz.
 4. SSR (Secondary Surveillance Radar): Systém, který zlepšuje přesnost sledování letadel pomocí odpovídačů na palubě.

Příklad komunikace air-to-ground

 1. Vstup do vzdušného prostoru:
  • Pilot: „Prague Control, Speedbird 123, approaching from the west, requesting FL350.“
  • ATC: „Speedbird 123, Prague Control, cleared to FL350, maintain heading 090, contact Prague Approach on 123.45.“

Detaily a procedury

Komunikační protokol

Standardní postupy pro komunikaci zahrnují:

 1. Kontrola rádiové frekvence: Pilot nejprve nastaví správnou frekvenci podle letového plánu.
 2. Identifikace: Pilot se identifikuje svou volací značkou.
 3. Požadavek: Pilot vyjadřuje svůj požadavek nebo oznamuje svou pozici.
 4. Potvrzení: ATC potvrzuje přijetí zprávy a poskytuje pokyny.
Koukni...  10 Nejtragičtějších leteckých havárií

Návaznost komunikace

Když letadlo přechází z jednoho sektoru do druhého, například při přechodu z oblasti řízené jedním ATC centrem do druhého, je tento přechod koordinován:

 1. Předání (Handoff):
  • ATC: „Speedbird 123, contact Vienna Control on 134.55.“
  • Pilot: „134.55, Speedbird 123.“
 2. Přijetí v novém sektoru:
  • Pilot: „Vienna Control, Speedbird 123, maintaining FL350.“
  • Vienna ATC: „Speedbird 123, Vienna Control, radar contact, continue as filed.“

Nouzové situace

V nouzových situacích je komunikace ještě důležitější. Existují specifické postupy a fráze:

 1. Mayday: Označuje život ohrožující situaci.
  • Pilot: „Mayday, Mayday, Mayday, Speedbird 123, engine failure, descending to 10,000 feet.“
 2. Pan-Pan: Označuje vážnou, ale ne život ohrožující situaci.
  • Pilot: „Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan, Speedbird 123, experiencing technical difficulties, requesting immediate landing.“

Význam zkratek a standardizace

Použití zkratek a standardizovaných postupů je klíčové pro zajištění jasné a efektivní komunikace. Každá zkratka a fráze má svůj specifický význam a je navržena tak, aby minimalizovala možnost nedorozumění.

Například:

 • QNH: Barometrický tlak nastavený na hladinu moře, používaný k měření nadmořské výšky.
 • Squawk: Kód nastavený na odpovídači, který identifikuje letadlo na radaru.

Na závěr

Komunikace v letectví je komplexní a důkladně standardizovaná, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a efektivita. Piloti a letoví dispečeři musí dodržovat přesné postupy a používat standardizované fráze a zkratky.

Díky těmto pravidlům je možné úspěšně koordinovat tisíce letů denně po celém světě, minimalizovat rizika a zajišťovat hladký průběh letového provozu.

EXIMTOURS
EximTours.cz

Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem, recenzí či zkušeností

Poslední aktualizace: 28/06/2024