Hodnocení bonity žadatele o půjčku je klíčovým krokem v procesu poskytování úvěrů. Banky a nebankovní instituce pečlivě zkoumají finanční situaci žadatele, aby minimalizovaly riziko nesplácení. Důležitou roli v tomto procesu hrají úvěrové registry NRKI a BRKI, které poskytují podrobné informace o úvěrové historii a platební disciplíně klientů. Článek se zaměřuje na to, jak tyto registry fungují, jaké informace obsahují a jak ovlivňují hodnocení bonity žadatelů o půjčku.

1. Co je to NRKI a BRKI?

NRKI (Nebankovní registr klientských informací) a BRKI (Bankovní registr klientských informací) jsou dva klíčové registry, které se používají v České republice k evidenci a sledování úvěrových aktivit klientů. Tyto registry poskytují bankám a nebankovním finančním institucím důležité informace o finanční historii a bonitě klientů.

2. Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Popis BRKI

BRKI je databáze, kterou spravuje Czech Banking Credit Bureau (CBCB). Tento registr shromažďuje informace o úvěrových aktivitách klientů bank a dalších finančních institucí.

Obsah BRKI

BRKI obsahuje následující údaje:

 • Osobní informace: Jméno, adresa, rodné číslo, identifikační číslo.
 • Úvěrové produkty: Informace o všech typech úvěrů, včetně hypoték, spotřebitelských úvěrů, kreditních karet a kontokorentů.
 • Platební historie: Záznamy o pravidelných platbách, opožděných platbách, nesplacených závazcích a případných exekucích.
 • Stav úvěrů: Informace o aktuálním stavu úvěrů, jako je výše nesplaceného dluhu, doba splatnosti a úrokové sazby.

Význam BRKI

BRKI je klíčovým nástrojem pro banky při:

 • Hodnocení bonity klienta: Poskytuje podrobný přehled o finanční historii klienta, což pomáhá bankám při rozhodování o schválení či zamítnutí úvěru.
 • Řízení rizik: Pomáhá bankám minimalizovat riziko nesplácení úvěrů tím, že poskytuje údaje o platební disciplíně klienta.
 • Optimalizace nabídky: Umožňuje bankám nabízet produkty a služby přizpůsobené finančním potřebám a schopnostem klientů.

3. Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Popis NRKI

NRKI je spravován Czech Non-Banking Credit Bureau (CNCB) a zahrnuje informace o úvěrových aktivitách klientů nebankovních finančních institucí, jako jsou leasingové společnosti, úvěrové společnosti a další nebankovní poskytovatelé úvěrů.

Koukni...  Povinné ručení Škoda Octavia: Cena pojištění

Obsah NRKI

NRKI obsahuje podobné typy informací jako BRKI:

 • Osobní informace: Jméno, adresa, rodné číslo, identifikační číslo.
 • Úvěrové produkty: Údaje o všech typech nebankovních úvěrů, včetně leasingů, spotřebitelských úvěrů a splátkových prodejů.
 • Platební historie: Záznamy o pravidelných a opožděných platbách, nesplacených závazcích a exekucích.
 • Stav úvěrů: Informace o aktuálním stavu úvěrů, včetně výše nesplaceného dluhu, doby splatnosti a úrokových sazeb.

Význam NRKI

NRKI slouží nebankovním institucím k:

 • Hodnocení bonity klienta: Poskytuje podrobný přehled o finanční historii klienta, což pomáhá při rozhodování o poskytnutí úvěru.
 • Řízení rizik: Pomáhá minimalizovat riziko nesplácení úvěrů tím, že poskytuje údaje o platební disciplíně klienta.
 • Optimalizace nabídky: Umožňuje institucím nabízet produkty a služby přizpůsobené finančním potřebám a schopnostem klientů.

Proces sdílení informací

 1. Záznamy v registrech: Při žádosti o úvěr finanční instituce zaznamenává informace o klientovi do příslušného registru (BRKI nebo NRKI).
 2. Aktualizace údajů: Data v registrech jsou pravidelně aktualizována na základě nových informací od finančních institucí.
 3. Přístup k údajům: Při hodnocení žádosti o úvěr finanční instituce nahlíží do registrů, aby získala aktuální informace o úvěrové historii a bonitě klienta.

4. Jak fungují BRKI a NRKI

Pro poskytovatele úvěrů

 • Získávání informací: Poskytovatelé úvěrů mohou na základě dohody s CBCB nebo CNCB získávat informace o klientech z BRKI a NRKI.
 • Hodnocení rizik: Pomocí těchto informací mohou poskytovatelé lépe hodnotit riziko spojené s poskytnutím úvěru a přijmout opatření k jeho minimalizaci.

Pro klienty

 • Pozitivní historie: Klienti s dobrou platební historií mají vyšší šanci na získání úvěru za výhodných podmínek.
 • Negativní záznamy: Klienti s negativními záznamy mohou mít potíže při získání úvěru nebo mohou být nuceni akceptovat méně výhodné podmínky.

Ochrana osobních údajů

 • Legislativa: BRKI a NRKI jsou regulovány zákony o ochraně osobních údajů, jako je GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Bezpečnost: Všechny informace jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, aby byla zajištěna ochrana soukromí klientů.
 • Práva klientů: Klienti mají právo na přístup k informacím vedeným o jejich osobě v BRKI a NRKI, právo na opravu nesprávných údajů a další práva v souladu s právními předpisy.

5. Hodnocení bonity NRKI a BRKI

Následující tabulka poskytuje přehled o hodnocení ratingu žadatele v NRKI a BRKI, který zahrnuje různé kategorie hodnocení a jejich popisy. Tabulka je rozčleněna do několika úrovní ratingu, od nejvyšší (A) po nejnižší (E), a zahrnuje klíčové faktory, které ovlivňují hodnocení.

Koukni...  Srovnání půjček, jak vybrat správnou půjčku
RatingPopisKlíčové faktory
AVýborná bonitaStabilní a vysoké příjmy, žádné nebo minimální dluhy, vynikající platební historie, žádné záznamy o nesplácení.
BVelmi dobrá bonitaStabilní příjmy, nízké dluhy, dobrá platební historie, minimální záznamy o opožděných platbách.
CDobrá bonitaStabilní příjmy, střední úroveň dluhů, průměrná platební historie, občasné opožděné platby, ale žádné závažné nesplácení.
DPřijatelná bonitaProměnlivé příjmy, vyšší úroveň dluhů, nepravidelná platební historie, časté opožděné platby, ale žádné nedávné závažné nesplácení.
ENízká bonitaNízké nebo nestabilní příjmy, vysoké dluhy, špatná platební historie, časté opožděné platby a záznamy o nesplácení.
Tato tabulka poskytuje přehled o způsobu hodnocení bonity žadatelů o půjčku v NRKI a BRKI a klíčové faktory, které ovlivňují toto hodnocení. Banky a nebankovní instituce využívají tyto informace k rozhodování o schválení nebo zamítnutí úvěru a k určení podmínek úvěru.

Klíčové faktory ovlivňující hodnocení (bonitu) žadatele

Příjmy

 • A: Vysoké a stabilní příjmy z hlavního zaměstnání a případné vedlejší příjmy.
 • B: Stabilní příjmy s nízkým rizikem ztráty zaměstnání.
 • C: Pravidelné příjmy, ale ne tak vysoké nebo stabilní jako v kategoriích A a B.
 • D: Proměnlivé příjmy, možná rizika ztráty zaměstnání nebo nepravidelné výdělky.
 • E: Nízké nebo velmi nestabilní příjmy, vysoké riziko finančních potíží.

Dluhy

 • A: Žádné nebo minimální dluhy, nízké využití úvěrových linek.
 • B: Nízká úroveň dluhů, pravidelně splácené závazky.
 • C: Střední úroveň dluhů, pravidelné splácení, ale někdy opožděné platby.
 • D: Vysoká úroveň dluhů, časté opožděné platby.
 • E: Velmi vysoké dluhy, pravidelné problémy s nesplácením.

Platební historie

 • A: Vynikající platební historie, žádné opožděné platby.
 • B: Dobrý platební záznam, občasné, ale zřídka opožděné platby.
 • C: Průměrná platební historie, občasné opožděné platby.
 • D: Nepravidelná platební historie, časté opožděné platby.
 • E: Špatná platební historie, časté opožděné platby a záznamy o nesplácení.

Záznamy o nesplácení

 • A: Žádné záznamy o nesplácení.
 • B: Minimální záznamy o opožděných platbách, žádné závažné nesplácení.
 • C: Několik záznamů o opožděných platbách, ale žádné nedávné závažné nesplácení.
 • D: Časté opožděné platby, občasné záznamy o nesplácení.
 • E: Pravidelné záznamy o nesplácení, časté finanční problémy.

6. Závěr

NRKI a BRKI jsou nezbytnými nástroji pro hodnocení bonity žadatelů o půjčku, které pomáhají finančním institucím posoudit riziko spojené s poskytnutím úvěru. Díky těmto registrům mohou banky a nebankovní společnosti získat komplexní přehled o finanční historii a současných závazcích klientů, což jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí.

Koukni...  Recenze PetExpert.cz - Pojištění psů a koček

Pro žadatele je důležité mít pozitivní záznamy v těchto registrech, což zvyšuje jejich šance na získání úvěru za výhodných podmínek. Správné pochopení a využívání informací z NRKI a BRKI přináší prospěch jak finančním institucím, tak i samotným klientům.


Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem

Rubriky:

Finance, Půjčky,

Poslední aktualizace: 09/07/2024