V dnešní době, kdy velká část byznysu probíhá online, se Google hodnocení (Google Reviews) stalo jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěch i kvalitu služeb nebo produktů všech podniků na internetu. Tato hodnocení, která zákazníci zanechávají na Google, mají mimořádný vliv na reputaci firmy, její online viditelnost a rozhodování potenciálních zákazníků.

V tomto článku se ponoříme do světa Google hodnocení, prozkoumáme jeho důležitost a nabídneme tipy, jak na těchto hodnoceních stavět úspěšnou firmu.

1. Vliv Google hodnocení

Google hodnocení mají zásadní význam pro každý typ podnikání. Tyto recenze nejenže slouží jako první dojem pro potenciální zákazníky, ale také hrají klíčovou roli ve zvyšování online viditelnosti, ovlivňování rozhodování (nákupu) spotřebitelů a posilování SEO strategií. Podívejme se podrobněji na tyto tři hlavní oblasti, kde hodnocení přináší největší přínos.

Posílení online přítomnosti

Online přítomnost podniku není jen o tom, mít webovou stránku nebo účty na sociálních sítích. Je to o viditelnosti v online prostoru, a zde Google vyhledávání hrají nezastupitelnou roli. Když podnik získá vyšší počet pozitivních hodnocení, zlepšuje to jeho pozici ve výsledcích vyhledávání na Google.

Tím pádem, když potenciální zákazníci hledají služby nebo produkty, které vaše firma nabízí, je větší pravděpodobnost, že vaše firma bude mezi prvními, na které narazí. To nejen zvyšuje šance na kliknutí, ale také buduje důvěru ve vaši značku ještě před prvním kontaktu.

V konečném důsledku na Googlu je umístěna naprostá většina online recenzí (více než 90 %) ve srovnání například s Facebookem.

Vliv na rozhodování spotřebitelů

V dnešní době je běžné, že spotřebitelé vyhledávají online recenze a hodnocení před tím, než se rozhodnou pro nákup produktu nebo využití služby. Pozitivní Google hodnocení mohou výrazně ovlivnit jejich rozhodovací proces ve váš prospěch.

Statistiky ukazují, že až 93% spotřebitelů důvěřuje online recenzím stejně jako osobním doporučením, 79% spotřebitelů si před jakýmkoliv nákupem ověřuje recenze na Google a 63% dokonce i před návštěvou restaurace nebo provozovny.

To znamená, že každé pozitivní hodnocení zvyšuje vaši šanci na získání nového zákazníka. Negativní hodnocení, pokud jsou řádně adresována, mohou také posílit důvěru ve vaši značku tím, že ukáží vaši ochotu řešit problémy a zlepšovat služby.

Výhody pro SEO

Google hodnocení mají přímý dopad na lokální SEO. Google používá algoritmy, které berou v úvahu kvalitu, množství a pravidelnost nových hodnocení při určování pozic ve výsledcích vyhledávání.

Vyšší hodnocení a pozitivní recenze mohou zlepšit vaše SEO skóre, což vede k lepšímu umístění ve vyhledávání. Kromě toho, recenze často obsahují klíčová slova týkající se vašeho podnikání, což pomáhá Google lépe rozumět, co vaše firma nabízí, a zobrazit vaši firmu v relevantních vyhledáváních.

2. Vytvoření účtu Google Můj Firemní Profil

Vytvoření účtu Google Můj Firemní Profil je klíčovým krokem pro každého podnikatele, který chce zlepšit svoji online viditelnost a využít potenciál hodnocení na Google. Tento průvodce vás krok za krokem provede procesem nastavení vašeho firemního profilu na Google, aby vaše podnikání mohlo plně využívat výhod, které Google nabízí.

Krok 1: Přihlášení k Google účtu

 • Začněte tím, že se přihlásíte k vašemu stávajícímu Google účtu, nebo si vytvořte nový, pokud ještě účet nemáte.
 • Přihlášení je nutné pro vytvoření a následnou správu vašeho Firemního profilu.

Krok 2: Přejděte na Google Můj Firemní Profil

 • Po přihlášení navštivte stránku Google Můj Firemní Profil (google.com/business).
 • Klikněte na „Spravovat nyní“ nebo „Začít“.

Krok 3: Vyhledejte svůj podnik

 • Vyhledejte název vašeho podnikání, abyste zjistili, zda už má profil na Google.
 • Pokud váš podnik není v seznamu, klikněte na možnost „Přidat vaši firmu do Google“.
Koukni...  Ptáci vs. prasata: Válka v Angry Birds!

Krok 4: Přidání informací o podniku

 • Zadejte název vašeho podniku a vyberte kategorii, která nejlépe odpovídá typu vašeho podnikání.
 • Je důležité vybrat správnou kategorii, protože to ovlivňuje vyhledávání a zobrazení vašeho podniku.

Krok 5: Přidání umístění

 • Pokud má váš podnik fyzickou adresu, kde přijímá zákazníky, zadejte adresu.
 • Pokud podnik poskytuje služby na adresách zákazníků, můžete nastavit oblasti služeb.

Krok 6: Kontaktní údaje

 • Přidejte kontaktní údaje jako je telefonní číslo, webová stránka, sociální sítě atd. To zákazníkům usnadní kontaktování vašeho podniku.

Krok 7: Ověření podniku

 • Google vyžaduje ověření vašeho podniku, aby zajistil jeho pravost. To může být provedeno různými způsoby, například poštou, telefonem nebo e-mailem, v závislosti na typu podniku a umístění.
 • Po dokončení ověření klikněte na „Odeslat“.

Krok 8: Optimalizace profilu

 • Po ověření začněte s optimalizací vašeho profilu. Přidejte fotografie, popisy služeb, produktů které nabízíte a aktualizujte pracovní hodiny. Doporučuji přidávat pravidelné příspěvky, aby váš profil zůstal aktuální a zajímavý pro potenciální zákazníky, kteří vás najdou.

Krok 9: Sběr a správa hodnocení

 • Podněcujte spokojené zákazníky, aby zanechali pozitivní hodnocení na vašem profilu a pravidelně reagujte na všechna hodnocení, aby bylo zřejmé, že si vážíte zpětné vazby zákazníků i na negativní hodnocení.

Vytvoření a správa účtu Google Můj Firemní Profil je kontinuální proces, který vyžaduje vaši pravidelnou pozornost. Aktivní správa tohoto profilu vám pomůže zvýšit online kredibilitu vašeho podniku, zlepšit jeho reputaci a přilákat tak více zákazníků.

3. Jak získat více hodnocení

Zde jsou některé osvědčené metody, jak získat více hodnocení a jak na ně reagovat.

Proaktivně žádejte o hodnocení

Nebojte se aktivně požádat své zákazníky o zanechání hodnocení. To můžete udělat na konci transakce, přes emailovou kampaň, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Důležité je, aby byla žádost zdvořilá, nenátlaková a nevyžadovala mnoho času.

Ulehčete proces zanechání hodnocení

Zjednodušení procesu zanechání hodnocení může výrazně zvýšit počet obdržených recenzí. Poskytněte přímý odkaz na váš profil Google Můj Firemní Profil ve vašich komunikacích, například v podpisu emailu nebo na webových stránkách.

Využijte vizuální materiály

V obchodě nebo na vašem pracovišti umístěte vizuální materiály s NFC nebo QR kódem, který zákazníky přímo navede na stránku pro zanechání hodnocení.

Nabídněte motivaci

I když byste neměli kupovat hodnocení, můžete zákazníky motivovat malým poděkováním za zanechání recenze, například slevou na další nákup nebo účastí v soutěži.

4. Jak reagovat na hodnocení

Reagujte na všechna hodnocení

Je důležité reagovat jak na pozitivní, tak na negativní hodnocení. To ukazuje, že si vážíte zpětné vazby a jste ochotni se zapojit do dialogu se svými zákazníky.

Buďte profesionální a empatičtí

Ve vašich odpovědích buďte vždy profesionální, i když se zabýváte negativními komentáři. Vyjádřete pochopení a ochotu vyřešit případné problémy, které vám zákazníci sdělují.

Použijte negativní hodnocení ke zlepšení

Negativní hodnocení nabízí příležitost k naučení se a zlepšení se. Ukažte, jak váš podnik reaguje na konstruktivní kritiku a jaké kroky podnikáte pro jeho nápravu a zlepšení.

Personalizujte své odpovědi

Místo standardizovaných odpovědí se snažte personalizovat své reakce. To ukáže, že vaše firma skutečně naslouchá a záleží jí na individuální zkušenosti každého zákazníka.

Aktivním přístupem a strategickým řízením těchto hodnocení můžete zlepšit svou reputaci, zvýšit důvěru ve vaši značku a nakonec podpořit růst vašeho podnikání.

5. Úspěchy a neúspěchy aneb analýza úspěšných strategií

Případové studie úspěchů a neúspěchů v oblasti Google hodnocení nabízí cenné lekce pro podniky ve všech odvětvích. Analýzou těchto případů můžeme identifikovat strategie, které fungují, a chyby, kterým by se mělo vyhnout. Následuje přehled několika klíčových poznatků z úspěšných a méně úspěšných přístupů k hodnocení.

Úspěšný lokální restaurační řetězec

Restaurační řetězec zavedl systém, kde po každé návštěvě byli zákazníci prostřednictvím SMS zprávy vyzváni, aby zanechali hodnocení na Google. Díky tomuto proaktivnímu přístupu a skvělému zákaznickému servisu se podařilo výrazně zvýšit počet pozitivních hodnocení a zlepšit online viditelnost restaurací. Klíčem k úspěchu bylo kombinování vynikajícího zákaznického servisu s efektivní strategií sběru hodnocení.

Co se naučit:

 • Aktivní sběr hodnocení může výrazně zlepšit online přítomnost a reputaci.
 • Kombinace skvělého zákaznického servisu a efektivní komunikace je klíčem k získání pozitivních hodnocení.
Koukni...  100 fascinujících zajímavostí o zvířatech

Co se můžeme naučit z neúspěchů?

Případ maloobchodního prodejce

Jeden maloobchod se potýkal s negativními hodnoceními kvůli špatné zákaznické zkušenosti a nedostatečné komunikaci se svými zákazníky. Namísto toho, aby na tato hodnocení reagovali a snažili se situaci napravit, prodejce je ignoroval, což vedlo k dalšímu poklesu důvěry a celkové ztrátě tržeb a nakonec i zákazníků.

Co se naučit:

 • Ignorování negativních hodnocení může vést k zhoršení reputace a ztrátě zákazníků.
 • Je důležité aktivně reagovat na všechna hodnocení a ukázat ochotu zlepšit situaci.

Závěr

Případové studie úspěchů a neúspěchů ukazují, že správná strategie sběru a správy Google Hodnocení může podnikům přinést výrazné výhody. Úspěšné podniky často využívají proaktivní přístupy ke sběru hodnocení, poskytují vynikající zákaznický servis a efektivně reagují na všechna hodnocení. Naopak, neúspěchy často vyplývají z nedostatečné reakce na negativní zpětnou vazbu a nedostatečného zákaznického servisu. Klíčem k úspěchu je učit se z obou, úspěchů i neúspěchů, a neustále hledat způsoby, jak zlepšit zákaznickou zkušenost a sběr hodnocení.

6. Integrace Google hodnocení na vaše webové stránky

Zde jsou některé návody a tipy, jak na vaše webové stránky efektivně integrovat Google hodnocení, a přehled hlavních výhod této integrace:

Návody a tipy

Použijte oficiální widgety Google Hodnocení

Google nabízí různé widgety a API, které umožňují zobrazit vaše hodnocení přímo na webových stránkách. Tyto nástroje zajišťují, že hodnocení jsou aktualizována v reálném čase a zobrazují se v souladu s pravidly Google.

Zajistěte mobilní responzivitu

Vzhledem k tomu, že většina uživatelů přistupuje k internetu prostřednictvím mobilních zařízení, je nezbytné, aby byly widgety nebo API, které používáte pro zobrazení Google hodnocení, responzivní a dobře se zobrazovaly na všech typech zařízení.

Udržujte design vašeho webu

Při integraci Google hodnocení se ujistěte, že design a styl zobrazení hodnocení koresponduje s celkovým designem vašeho webu. To zajistí, že integrace působí přirozeně a neodvádí pozornost od vašeho hlavního obsahu.

Zvážte právní aspekty

Před integrací hodnocení se ujistěte, že respektujete všechny relevantní právní normy a pravidla ochrany osobních údajů. Vždy používejte oficiální nástroje a API poskytované Googlem, aby vaše použití bylo v souladu s jejich směrnicemi.

Výhody integrace

Zvýšení důvěry

Zobrazení reálných hodnocení z Google přímo na vašem webu může výrazně zvýšit důvěru návštěvníků. Noví zákazníci vidí, že vaše podnikání je ověřené a hodnocené skutečnými lidmi.

Lepší konverzní poměry

Důvěra je klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu. Integrace Google hodnocení může pozitivně ovlivnit rozhodovací proces návštěvníků a vést k vyšším konverzím.

SEO výhody

Google hodnocení mohou přispět k lepšímu SEO vašeho webu. Obsah hodnocení často obsahuje klíčová slova relevantní pro vaše podnikání, což může pomoci zlepšit vaše pozice ve výsledcích vyhledávání.

Sociální důkaz

Zobrazení hodnocení na vašem webu poskytuje silný sociální důkaz, který může přesvědčit potenciální zákazníky, že vaše produkty nebo služby jsou kvalitní a ověřené ostatními zákazníky.

7. Jak propagovat Google hodnocení a sociální sítě

Hodnocení na Google a sociální média jsou dvě mocné nástroje, které mohou pracovat ruku v ruce. Efektivní propagace na sociálních sítích rozhodně zvýší důvěru ve vaše služby či produkty a ovlivňuje rozhodování potenciálních zákazníků. Zde je několik strategií, jak na to, a přehled vlivu, který mohou mít na sociální sítě.

Jak propagovat vaše hodnocení

Sdílejte svá nejlepší hodnocení

Pravidelně vybírejte a sdílejte svá nejlepší Google hodnocení na vašich sociálních sítích. To může být ve formě obrázků, kde jsou hodnocení vizuálně zpracována, nebo prostřednictvím příspěvků, kde citujete pozitivní komentáře. Nezapomeňte poděkovat zákazníkům za jejich zpětnou vazbu.

Vytvořte vizuálně atraktivní obsah

Při sdílení hodnocení se zaměřte na vytváření vizuálně atraktivního obsahu. Použijte nástroje na tvorbu grafiky, jako je Canva, k vytvoření postů, které upoutají pozornost a budou v souladu s vizuální identitou vaší značky.

Využijte příběhy a vysoce interaktivní formáty

Na platformách jako Instagram a Facebook využijte příběhy (stories, reels) a další interaktivní formáty, jako jsou ankety nebo otázky, k zapojení vašeho publika a propagaci vašich hodnocení.

Zapojte své zákazníky do sdílení jejich zkušeností

Podněcujte své zákazníky, aby na svých sociálních sítích sdíleli své pozitivní zkušenosti s vaší značkou a používali přitom specifický hashtag. To nejenže rozšíří dosah vašich hodnocení, ale také přidá autentický lidský prvek do vašeho marketingu.

Koukni...  VAIB: Virtuální asistent nakoupí za vás!

Vliv hodnocení na sociální sítě

Zvýšení důvěry a sociálního důkazu

Sdílení Google hodnocení na sociálních sítích poskytuje silný sociální důkaz, který může výrazně zvýšit důvěru v vaši značku. Vidět pozitivní zkušenosti jiných lidí s vaším podnikáním motivuje potenciální zákazníky k vyzkoušení vašich služeb nebo produktů.

Zlepšení online reputace a viditelnosti

Aktivní sdílení a propagace vašich hodnocení může pozitivně ovlivnit vaši online reputaci. To také zvyšuje vaši viditelnost na sociálních sítích, což může vést k širšímu dosahu a angažovanosti.

Podpora interakce a angažovanosti

Když sdílíte hodnocení a zpětnou vazbu na sociálních sítích, podněcujete k dialogu a interakci. To může vést k větší angažovanosti vašeho publika, posílení vztahů se zákazníky a přilákání nových sledujících.

Integrace Google hodnocení do vaší strategie sociálních médií může přinést řadu výhod pro vaše podnikání. Propagací pozitivních zkušeností zákazníků nejenže zlepšujete svou online reputaci, ale také budujete důvěru a loajalitu mezi stávajícími i potenciálními zákazníky.

8. Jak na falešná hodnocení, rozpoznání a řešení

Falešná hodnocení mohou značně poškodit pověst vašeho podniku, a je důležité se s nimi účinně vypořádat. Zde je několik klíčových kroků pro rozpoznání a řešení falešných hodnocení a pro ochranu vaší online reputace.

Rozpoznání a řešení falešných hodnocení

Rozpoznání falešných hodnocení

Falešná hodnocení často vykazují některé z těchto znaků:

 • Nespecifický obsah: Hodnocení, které je velmi obecné a neobsahuje konkrétní informace o zkušenosti se službou nebo produktem.
 • Extrémní emocionální tón: Extrémně negativní nebo pozitivní hodnocení bez jasných důvodů.
 • Neobvyklá aktivita: Náhlý nárůst hodnocení v krátkém časovém období, který neodpovídá žádné marketingové akci nebo události ve vašem podniku.
 • Anonymní profily: Hodnocení od uživatelů bez skutečných fotografií nebo s minimálním profilem.

Řešení falešných hodnocení

 • Nahlášení Google: Google umožňuje nahlásit falešná hodnocení, která porušují jejich směrnice. Využijte tento proces pro odstranění nepravdivých nebo manipulativních hodnocení.
 • Profesionální odpověď: I když je hodnocení falešné, odpovězte na něj profesionálně a uvedeně, že se domníváte, že hodnocení nemusí odrážet skutečnou zkušenost zákazníka a že jste připraveni situaci řešit. To ukazuje ostatním zákazníkům vaši ochotu řešit problémy.

Jak chránit vaši reputaci

Budujte pozitivní hodnocení

Aktivně podněcujte spokojené zákazníky, aby zanechali autentická hodnocení. Větší počet pozitivních hodnocení může minimalizovat dopad několika negativních nebo falešných recenzí.

Monitorujte svá hodnocení

Pravidelně sledujte hodnocení vašeho podniku na Google a jiných platformách. Rychlá reakce na nová hodnocení může pomoci identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než se stihnou rozrůst.

Využijte software pro správu reputace

Existují nástroje a software, které mohou pomoci monitorovat a spravovat vaše online hodnocení. Tyto nástroje usnadňují identifikaci a řešení falešných hodnocení. Osobně používám například Reputation, kde je téměř vše v jednom.

Vzdělávejte své zákazníky

Informujte své zákazníky o tom, jak důležitá jsou pro vás jejich pravdivá hodnocení. Zákazníci, kteří rozumějí významu autentických recenzí, jsou pravděpodobnější, že budou vaše služby hodnotit pozitivně.

Řešení falešných hodnocení vyžaduje promyšlenou strategii a trpělivost. Pamatujte, že udržování vaší online reputace je neustálý proces, který zahrnuje budování důvěry s vašimi zákazníky a aktivní správu vašeho online profilu.

9. Využití Google hodnocení pro lokální SEO

Google hodnocení jsou neocenitelným nástrojem pro zlepšení lokálního SEO, což je proces optimalizace vašeho online obsahu, aby byl lehce nalezen v lokálních vyhledávacích výsledcích. Pro malé a střední podniky, které chtějí zvýšit svou online viditelnost a přilákat více lokálních zákazníků, je klíčové implementovat strategie, které efektivně využívají Google hodnocení.

Ujistěte se, že vaše informace na Google Můj Firemní Profil jsou kompletní a aktuální. Zahrňte klíčové informace jako je adresa, telefonní číslo, pracovní hodiny a fotografie. Správně nastavený profil pomáhá Google lépe porozumět vašemu podnikání a zvyšuje šance, že se objevíte ve vyhledávacích výsledcích pro relevantní lokální dotazy.

Při reagování na hodnocení zvažte začlenění klíčových slov souvisejících s vaším podnikáním a lokalitou. To může pomoci zvýšit vaši SEO hodnotu, ale je důležité to dělat přirozeně a nenásilně.

10. Závěrem

Využití Google hodnocení je pro malé, střední i velké podniky naprosto zásadní. Implementací výše uvedených informací do praxe, můžete podpořit vaši firmu v lokálním vyhledávání, ale především posílit svou reputaci, důvěru a nakonec získat dosažení mnohem vyšších tržeb i zisků.

Pokud chcete pomoci s nastavením a správou svého firemního profilu na Google, neváhejte nám napsat, věřím, že to společně dokážeme posunout minimálně o 3 úrovně výše 🙂

Poslední aktualizace: 13/02/2024