Social Icons

Budeme rádi, když se sem občas vrátíte 😉

Banner

Zmáčkněte ESC k zavření

marketing

2   Články se štítkem

Marketing je manažerský proces, který se zabývá identifikací, uspokojováním a udržováním potřeb zákazníků prostřednictvím vytváření, nabízení, komunikace a dodávání hodnotných produktů a služeb. Jedná se o strategickou disciplínu, která spojuje znalosti z oblastí ekonomie, psychologie, sociologie a komunikace, a která je klíčová pro úspěch podniků a organizací ve výkonném prostředí.

Hlavním cílem marketingu je vytvářet hodnotu pro zákazníky a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Toho se dosahuje porozuměním potřebám a preferencím zákazníků, vývojem a nabídkou produktů a služeb, které tyto potřeby uspokojí, a efektivním komunikováním těchto produktů a hodnot zákazníkům.

Marketing zahrnuje širokou škálu aktivit, včetně výzkumu trhu, vývoje produktů, cenového plánování, distribuce, propagace, reklamy, public relations, prodeje a obsluhy zákazníků. Tyto aktivity jsou prováděny s cílem oslovit správné zákazníky, přesvědčit je o hodnotě nabízených produktů a služeb a vést je k nákupnímu rozhodnutí.

Marketing se neustále vyvíjí a adaptuje na změny v technologiích, tržních trendech, spotřebitelském chování a konkurenčním prostředí. Digitální marketing, sociální média, personalizovaný marketing a automatizace marketingových procesů jsou moderními trendy, které mění způsob, jakým firmy oslovují a angažují své zákazníky.

Úspěšný marketing je klíčový pro růst a udržitelnost podnikání v konkurenčním prostředí. Zahrnuje strategické plánování, kreativitu, inovace a analytické schopnosti a je nedílnou součástí každého podnikatelského úspěchu.

Zobrazit