Marketing je důležitá součást každého podnikání, která pomáhá zviditelnit vaši firmu, získat a udržet zákazníky a zvýšit vaše tržby. Postavit marketing v začínající firmě není jednoduché, ale ani nic nemožného. Zde jsou 4 základní kroky, které musíte dodržet pro úspěšné nastavení vašeho marketingu ve firmě.

 1. Stanovte si své marketingové cíle a cílovou skupinu. Co chcete marketingem dosáhnout? Kdo jsou vaši potenciální zákazníci? Jaké jsou jejich potřeby, problémy a motivace? Jak se lišíte od konkurence? Tyto otázky vám pomohou definovat směr a zaměření vašeho marketingu.
 2. Vyberte si vhodné marketingové nástroje a prodejní kanály. Jaké jsou nejlepší způsoby, jak oslovit a komunikovat se svou cílovou skupinou? Můžete využít například webové stránky, sociální sítě, blogy, e-maily, reklamy, PR, akce, affiliate programy, spolupráce s influencery nebo obchodními partnery atd. Zvolte si ty nástroje, které odpovídají vašemu rozpočtu, času a schopnostem.
 3. Vytvořte si marketingovou strategii a plán. Jak budete používat vybrané nástroje a kanály? Jaké budou vaše klíčové poselství, nabídky a výzvy k nákupu produktu nebo služby? Jak budete měřit a vyhodnocovat výsledky vašeho marketingu? Marketingová strategie a plán vám pomohou naplánovat, realizovat a optimalizovat vaše marketingové aktivity.
 4. Utužujte vztah se stávajícími zákazníky. Nezapomínejte na péči o vaše současné stávající zákazníky, kteří jsou pro vaše podnikání klíčoví. Snažte se je udržet spokojené, loajální a zapojené. Komunikujte s nimi, nabízejte jim hodnotu, zpětnou vazbu, podporu, odměny, slevy, novinky, tipy atd. Vaši stávající zákazníci vám mohou také pomoci získat nové zákazníky prostřednictvím doporučení, recenzí, sdílení nebo odkazů.

Co jsou marketingové cíle a proč jsou důležité?

Marketingové cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené výsledky, kterých chcete dosáhnout pomocí marketingu. Marketingové cíle by měly být odvozeny od vaší obecné podnikatelské strategie a vize a měly by podporovat vaše podnikatelské cíle. Marketingové cíle vám pomohou například:

 • Určit směr a zaměření vašeho marketingu
 • Motivovat a koordinovat vaši marketingovou činnost
 • Měřit a vyhodnocovat úspěch vašeho marketingu
 • Zlepšovat a optimalizovat vaše marketingové procesy

Příklady marketingových cílů mohou být například:

 • Zvýšit povědomí o vaší značce o 20 % do konce roku
 • Získat 1000 nových zákazníků v prvním čtvrtletí
 • Zvýšit konverzní poměr z webových návštěvníků na zákazníky o 5 % do konce měsíce
 • Snížit náklady na získání zákazníka o 10 % do konce pololetí

Co je cílová skupina a proč je důležitá?

Cílová skupina je skupina lidí, kteří jsou nejpravděpodobnějšími a nejvýhodnějšími zákazníky vaší firmy. Cílová skupina by měla být definována podle různých kritérií, jako jsou demografické, geografické, psychografické a behaviorální charakteristiky. Cílová skupina vám pomůže:

 • Rozumět potřebám, problémům a motivacím vašich zákazníků
 • Vytvářet nabídky, poselství a výzvy k akci, které budou pro vaše zákazníky atraktivní a přesvědčivé
 • Vybrat a používat ty marketingové nástroje a kanály, které budou pro vaše zákazníky dostupné a efektivní
 • Zvýšit spokojenost, loajalitu a doporučení vašich zákazníků
Koukni...  Máte přebytky elektřiny z FVE? Prodej nebo těžba kryptoměn?

Příklady cílových skupin mohou být například:

 • Ženy ve věku 25-35 let, žijící v Praze, se zájmem o zdravý životní styl a ekologii
 • Malé a střední podniky v České republice, hledající účetní a daňové služby online
 • Studenti vysokých škol v České republice, hledající levné a kvalitní ubytování na cestách

Tímto způsobem si můžete stanovit marketingové cíle a cílovou skupinu pro vaši firmu. Tyto tři body vám pomohou lépe plánovat, provádět a optimalizovat vaše marketingové aktivity a dosahovat lepších výsledků pro vaše podnikání.

1. Jak si stanovit marketingové cíle a cílovou skupinu?

Nyní, když víte, co jsou marketingové cíle a cílová skupina a proč jsou důležité, je čas si je stanovit pro vaši firmu. Zde je několik kroků, které byste měli následovat:

 • Proveďte analýzu vašeho trhu, konkurence a zákazníků. Zjistěte, jaká je situace na vašem trhu, jaké jsou vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, jak se lišíte od vašich konkurentů, kdo jsou vaši současní a potenciální zákazníci, co je pro ně důležité, jak se chovají, co je ovlivňuje atd.
 • Vytvořte si zákaznické persony. Zákaznická persona je fiktivní reprezentace vašeho ideálního zákazníka, která obsahuje jeho jméno, věk, pohlaví, povolání, zájmy, problémy, cíle, nákupní motivy, preferované kanály komunikace atd. Zákaznické persony vám pomohou lépe pochopit a oslovit vaši cílovou skupinu. Můžete si vytvořit více zákaznických person, pokud máte více segmentů vaší cílové skupiny.
 • Nastavte si SMART marketingové cíle. SMART znamená, že vaše marketingové cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené. To znamená, že byste měli jasně formulovat, co chcete dosáhnout, jak to budete měřit, zda je to reálné, zda je to v souladu s vaší podnikatelskou strategií a kdy to chcete dosáhnout. Také byste měli určit, jaké metriky a indikátory budete sledovat, aby jste mohli vyhodnocovat a zlepšovat vaše marketingové cíle.

Tímto způsobem si můžete stanovit marketingové cíle a cílovou skupinu pro vaši firmu. Tyto dva prvky vám pomohou lépe plánovat, provádět a optimalizovat vaše marketingové aktivity a dosahovat lepších výsledků pro vaše podnikání. 

2. Jak vybrat vhodné marketingové nástroje a prodejní kanály?

Pokud chcete úspěšně provést marketing a prodej ve vaší firmě, je důležité vybrat vhodné marketingové nástroje a prodejní kanály. Tyto nástroje a kanály vám pomohou oslovit a zaujmout vaši cílovou skupinu, prezentovat vaši nabídku, generovat poptávku, uzavírat obchody a budovat vztahy se zákazníky.

Co jsou marketingové nástroje a prodejní kanály?

Marketingové nástroje jsou různé prostředky, které využíváte k provádění marketingových aktivit. Marketingové nástroje mohou být například:

 • Webové stránky
 • Mobilní aplikace
 • Sociální sítě
 • Blogy
 • E-maily
 • Reklamy
 • PR
 • Akce
 • Affiliate programy
 • Spolupráce s influencery nebo partnery
 • Marketingová automatizace
Koukni...  Průvodce založením Startupu pro začátečníky

Prodejní kanály jsou různé cesty, kterými prodáváte své produkty nebo služby. Prodejní kanály mohou být například:

 • Osobní prodej
 • Telefonický prodej
 • Online prodej
 • Prodej přes distributory nebo zprostředkovatele
 • Prodej přes vlastní nebo cizí prodejní místa

Jak vybrat vhodné marketingové nástroje a prodejní kanály?

Neexistuje univerzální recept na výběr marketingových nástrojů ani prodejních kanálů. Každá firma musí najít ty, které nejlépe odpovídají jejímu typu podnikání, cílové skupině, nabídce, konkurenci, rozpočtu, času a schopnostem, navíc má každý prodejní kanál jiný vstupní náklad a konverzní poměr. Můžete se například inspirovat tím, co dělají vaši konkurenti, nebo co funguje v jiných odvětvích. Můžete také experimentovat s různými kombinacemi a testovat jejich účinnost.

Příklady marketingových nástrojů a prodejních kanálů mohou být:

 • Webové stránky a online prodej – pokud chcete získat návštěvnost, konverze a prodeje z internetu, musíte mít dobře navržené, funkční a optimalizované webové stránky, které budou prezentovat vaši nabídku, generovat poptávku a umožňovat online nákup. Můžete využít různé nástroje pro tvorbu, správu a analýzu webových stránek, jako jsou WordPress, Wix, Shopify, Google Analytics, Google Search Console apod.
 • Sociální sítě a influencer marketing – pokud chcete zvýšit povědomí o vaší značce, zaujmout a zapojit vaši cílovou skupinu, získat důvěru a doporučení, musíte být aktivní na sociálních sítích, které využívají vaši potenciální zákazníci. Můžete využít různé nástroje pro správu, obsah a analýzu sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, Hootsuite, Buffer, Sprout Social apod. Můžete také spolupracovat s influencery, kteří mají vliv na vaši cílovou skupinu, a nechat je propagovat vaši nabídku.
 • E-mail marketing a CRM – pokud chcete udržovat kontakt a komunikaci se svými zákazníky, posílat jim informace, nabídky, novinky, tipy, zpětnou vazbu, podporu, musíte využívat e-mail marketing a CRM (customer relationship management). Můžete využít různé nástroje pro tvorbu, odesílání a sledování e-mailů, jako jsou Mailchimp, Sendinblue, ActiveCampaign apod. Můžete také využít různé nástroje pro správu a analýzu zákaznických dat, jako jsou HubSpot, Salesforce, Pipedrive apod.

3. Jak vytvořit marketingovou strategii a plán?

Marketingová strategie a plán jsou dva základní dokumenty, které by měla mít každá firma, která chce úspěšně provádět marketing a dosahovat svých obchodních cílů. Marketingová strategie obsahuje celkovou koncepci marketingu, zatímco marketingový plán popisuje konkrétní marketingové aktivity a jejich časování.

Co je marketingová strategie a proč je důležitá?

Marketingová strategie definuje:

 • Kdo je vaše cílová skupina a jak ji poznáte a oslovíte
 • Jaké jsou vaše marketingové cíle a jak je budete měřit
 • Jaká je vaše konkurenční výhoda a jak se odlišíte od ostatních
 • Jaké marketingové nástroje a kanály budete používat a jak je budete kombinovat
 • Jak budete komunikovat se svými zákazníky a jak budete budovat vztahy s nimi
Koukni...  Operativní leasing aneb auto na operák

Marketingová strategie je důležitá, protože vám pomáhá:

 • Určit směr a zaměření vašeho marketingu
 • Motivovat a koordinovat vaši marketingovou činnost
 • Měřit a vyhodnocovat úspěch vašeho marketingu
 • Zlepšovat a optimalizovat vaše marketingové procesy

Co je marketingový plán a proč je důležitý?

Marketingový plán je dokument, který popisuje:

 • Kdy, kde, jak a proč budete provádět jednotlivé marketingové aktivity
 • Jaký je váš marketingový rozpočet a jak ho budete rozdělovat na jednotlivé marketingové aktivity
 • Kdo je zodpovědný za provedení a kontrolu jednotlivých marketingových aktivit
 • Jaké jsou rizika a překážky, které mohou ohrozit váš marketingový plán a jak jim čelit

Marketingový plán je důležitý, protože vám pomáhá:

 • Naplánovat, realizovat a sledovat vaše marketingové aktivity
 • Udržet kontrolu nad vaším marketingovým rozpočtem a zdroji
 • Přizpůsobit se změnám na trhu a v chování zákazníků
 • Řešit problémy a krize, které mohou nastat během vašeho marketingu

4. Jak udržovat vztah a pečovat o stávající zákazníky

Zákazníci jsou klíčem k úspěchu každého podnikání. Proto je důležité nejen získávat nové zákazníky, ale také udržovat a pečovat o ty stávající. Jak toho dosáhnout? Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci.

Buďte se zákazníky v kontaktu

Jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet vztah se stávajícími zákazníky, je být s nimi v pravidelném kontaktu. To znamená, že byste měli:

 • Posílat jim newslettery s novinkami, nabídkami, tipy a dalšími zajímavými informacemi.
 • Odpovídat jim na jejich dotazypřipomínky a stížnosti co nejrychleji a nejlépe možně.
 • Poděkovat jim za jejich nákupyrecenze a doporučení a ocenit je nějakou odměnou nebo slevou.
 • Pozvat je k zapojení do vašeho podnikání, například tím, že je požádáte o zpětnou vazbunázory nebo nápady na zlepšení.
 • Gratulovat jim k výročímnarozeninám nebo jiným speciálním příležitostem a poslat jim nějaký dárek nebo přání.

Nabídněte zákazníkům hodnotu

Dalším způsobem, jak si udržet vztah se stávajícími zákazníky, je nabídnout jim hodnotu, která je přesvědčí, že zůstat s vámi je pro ně výhodné. To znamená, že byste měli:

 • Dodávat jim kvalitní produkty nebo služby, které splňují nebo překračují jejich očekávání.
 • Poskytovat jim vynikající zákaznický servis, který je vždy ochoten a schopen vyřešit jejich problémy a potřeby.
 • Nabízet jim konkurenceschopné ceny nebo hodnotné balíčky, které jim umožní ušetřit peníze nebo získat více za méně.
 • Poskytovat jim zajímavý obsah, který je informuje, baví, inspiruje nebo vzdělává.
 • Nabízet jim exkluzivní výhody, jako jsou členské programyvěrnostní kartyodkazové systémy nebo speciální akce, které jim dají pocit, že jsou pro vás důležití a cenění.

Budujte s nimi vztah

Posledním, ale ne méně důležitým způsobem, jak si udržet vztah se stávajícími zákazníky, je budovat s nimi vztah, který je založen na důvěře, respektu a loajalitě. To znamená, že byste měli:

 • Ukázat jim, že vážíte si jejich podpory a že jste rádi, že jsou součástí vaší komunity.
 • Ukázat jim, že rozumíte jejich potřebám a že se snažíte jim nabídnout řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů.
 • Ukázat jim, že se o ně staráte a že jim chcete pomoci zlepšit jejich životní kvalitu.
 • Ukázat jim, že jste transparentní a že jim sdělujete pravdu o vašem podnikání, produktech, službách a politikách.
 • Ukázat jim, že jste konzistentní a že jim dodržujete své sliby, termíny a standardy.

Doufám, že vám tento článek pomohl a nyní již máte základní představu o tom jak nastartovat marketing ve vaší začínající firmě.

Rubriky:

Byznys, Marketing, Startup,

Poslední aktualizace: 03/02/2024