Checklist před odletem letadla je nepostradatelným nástrojem, který zajišťuje, že každý let probíhá bezpečně a bez komplikací. Tento soupis úkonů slouží jako základní kontrolní mechanizmus, který pilotům a posádce umožňuje systematicky ověřit, že všechny klíčové komponenty letadla a potřebné procedury byly správně zkontrolovány a nastaveny. Bez něj by byla příprava letadla na let chaotická a riziková, což by mohlo ohrozit bezpečnost pasažérů i posádky.

Předletová příprava zahrnuje různé kroky, od kontroly letového plánu, paliva a dokumentace, až po důkladnou inspekci kabiny, kokpitu a vnějšího stavu letadla. Každý z těchto kroků je důkladně popsán v checklistu a jeho dodržování je nezbytné pro bezpečný let. Kontrola avioniky, nastavení přístrojů, stav podvozku a motorů jsou jen některé z klíčových bodů, které musí být prověřeny před vzletem.

Použití checklistu je zásadní nejen pro zajištění toho, že letadlo je technicky způsobilé k letu, ale také pro minimalizaci lidských chyb. V letecké dopravě, kde sebemenší chyba může mít fatální následky, je systematická a důkladná příprava klíčem k bezpečnosti.

Fischer.cz

Proč se používá termín „check“?

Termín „check“ se používá kvůli důrazu na kontrolu a ověření každého kroku v seznamu. Piloti a posádka doslova zaškrtávají nebo kontrolují jednotlivé položky na seznamu, aby se ujistili, že byly provedeny. Tento proces kontrol zajišťuje systematičnost a konzistenci v přípravě letadla na let.

Koukni...  Chování pasažérů během leteckých havárií
Checklist a postupy pro PMDG Boeing 737NG. Obsahuje kroky k zajištění bezpečné kabiny, žádosti o povolení ATC, předletovou přípravu a postupy před startem. Formátovaný seznam úkolů zahrnuje nastavení letadla, ověření různých systémů a přípravu na vzlet. Obrázek je určen pro simulátory letu.
Vlastní checklist, který jsem vytvořil pro sérii letadel PMDG Boeing 737 Next Generation, která zahrnuje modely 737-600, 737-700, 737-800 a 737-900. Ukázka pouze 1 strany

1. Předletová příprava (Pre-flight Preparation)

Plánování letu

 • Kontrola letového plánu: Piloti musí zkontrolovat a potvrdit letový plán, který obsahuje trasu, výšku letu, očekávaný čas odletu a příletu, záložní letiště a další kritické informace. Letový plán je obvykle podán letovým dispečinkem a musí být schválen příslušnými úřady.
 • Povětrnostní podmínky: Analýza aktuálních a předpokládaných povětrnostních podmínek na trase letu, včetně bouřek, turbulence, silných větrů a jiných nebezpečných jevů. Piloti musí být obeznámeni s meteorologickými zprávami a předpověďmi pro vzlet, let a přistání.
 • Záložní letiště: Výběr a potvrzení záložních letišť pro případ, že by bylo nutné změnit plán přistání kvůli nepříznivým podmínkám nebo technickým problémům.

Kontrola paliva

 • Výpočet množství paliva: Odhad potřebného množství paliva zahrnuje nejen palivo pro samotný let, ale také rezervu pro nepředvídané okolnosti, jako je změna trasy nebo čekání na přistání.
 • Ověření kvality paliva: Kontrola, zda palivo splňuje požadované normy kvality a není kontaminováno.

Kontrola dokumentace

 • Platnost dokumentů: Zajištění, že všechny potřebné dokumenty, jako jsou letová povolení, osvědčení o způsobilosti letadla, pilotní licence a zdravotní prohlídky, jsou platné a aktuální.
 • Kontrola manuálů a příruček: Ověření, že jsou na palubě všechny potřebné manuály a příručky, které mohou být během letu potřeba.

2. Kontrola kabiny a kokpitu (Cockpit and Cabin Inspection)

Zapnutí a kontrola avioniky

 • Ověření funkčnosti: Kontrola, že všechny elektronické systémy, včetně komunikace a navigace, fungují správně. To zahrnuje radiostanice, transpondér, GPS a další navigační přístroje.
 • Nastavení záložních systémů: Ověření, že záložní systémy jsou připraveny k použití v případě selhání hlavních systémů.

Nastavení přístrojů

 • Kontrola kalibrace: Ověření, že všechny letové přístroje, jako altimetr, rychloměr a umělý horizont, jsou správně kalibrovány a nastaveny.
 • Nastavení tlakové výšky: Ujištění, že je altimetr nastaven na správný tlak pro aktuální nadmořskou výšku letiště.
Koukni...  Kam do Bulharska na dovolenou?

Kontrola sedadel a bezpečnostních pásů

 • Ověření funkčnosti: Kontrola, že všechna sedadla a bezpečnostní pásy v kokpitu i v kabině jsou funkční a správně nastavená.
 • Nastavení pilotních sedadel: Ujištění, že sedadla pilotů jsou v optimální poloze pro řízení letadla.

Kontrola nouzového vybavení

 • Dostupnost a funkčnost: Ověření, že jsou na palubě všechny požadované nouzové vybavení, jako jsou záchranné vesty, hasicí přístroje, kyslíkové masky a nouzové světlice, a že jsou v dobrém stavu.

3. Vnější kontrola letadla (External Inspection)

Kontrola trupu a křídel

 • Vyhledávání poškození: Vizualní inspekce trupu a křídel, zaměřená na hledání prasklin, promáčklin nebo jiných poškození, která by mohla ohrozit strukturu letadla.
 • Kontrola povrchu: Ověření, že povrch trupu a křídel není znečištěn ledem, sněhem nebo nečistotami, které by mohly ovlivnit aerodynamické vlastnosti letadla.

Kontrola podvozku

 • Stav pneumatik: Kontrola, zda pneumatiky nejsou opotřebované nebo poškozené a že mají správný tlak.
 • Brzdy a hydraulika: Ověření, že brzdy fungují správně a že v hydraulických systémech není žádný únik.

Kontrola motorů

 • Vizuální inspekce: Kontrola stavu motorů, včetně hledání známek úniku oleje nebo jiných kapalin.
 • Hladina oleje a palivových filtrů: Ověření, že olej v motorech je na správné hladině a že palivové filtry jsou čisté.

4. Kontrola před vzletem (Before Start Checklist)

Nastavení a kontrola autopilota

 • Nastavení parametrů: Ověření, že autopilot je nastaven na správné parametry pro plánovaný let, včetně výšky a kurzu.
 • Testování funkčnosti: Krátké testování autopilota, aby bylo jisté, že reaguje správně na zadané příkazy.

Kontrola hydraulických systémů

 • Ověření tlaku: Kontrola, že tlak v hydraulických systémech je v normálních mezích a že není žádný únik.
 • Funkčnost systémů: Testování hydraulických systémů, včetně ovládání klapek a podvozku.

Kontrola palubního vybavení

 • Funkčnost zařízení: Ověření, že všechna palubní zařízení, jako jsou světla, klimatizace a elektrické systémy, jsou funkční a připravená k použití.

5. Startovací procedura (Engine Start Procedure)

Nastavení motorů

 • Příprava na start: Ujistění, že jsou motory připraveny na start a že jsou správně nastaveny podle pokynů výrobce.
 • Sekvence startu: Dodržování předepsané sekvence pro startování motorů, včetně zapnutí palivových čerpadel a kontroly přívodu paliva.
Koukni...  Jak najít nejlevnější letenky: Mých 31 tipů!

Kontrola systému protivýbuchového zařízení

 • Funkčnost zařízení: Ověření, že systémy protivýbuchového zařízení jsou funkční a že jsou připraveny reagovat v případě nouze.

6. Před vzletem (Before Takeoff Checklist)

Kontrola vztlakových klapek

 • Nastavení klapek: Ověření, že vztlakové klapky jsou v správné poloze pro vzlet, což zajišťuje optimální vztlak během startu.
 • Funkčnost klapek: Testování, že klapky reagují správně na ovládání.

Kontrola brzd

 • Ověření funkčnosti: Testování brzd, aby bylo jisté, že jsou připraveny na použití během vzletu a případného přerušení vzletu.

Kontrola trimů

 • Nastavení trimů: Ověření, že trimy jsou nastaveny na správné hodnoty pro vzlet, což pomáhá udržet letadlo stabilní během startu.

Ověření bezpečnostních pokynů pro cestující

 • Instrukce pro cestující: Ujištění, že cestující byli informováni o bezpečnostních pokynech, včetně použití bezpečnostních pásů, nouzových východů a kyslíkových masek.
 • Kontrola sedadel cestujících: Zajištění, že všechna sedadla jsou ve správné vzletové poloze a že cestující mají zapnuté bezpečnostní pásy.

7. Vzlet (Takeoff Procedure)

Poslední kontrola motorů

 • Ověření výkonu: Kontrola, že motory dosahují požadovaného výkonu a že žádný z motorů nevykazuje abnormální chování nebo hlášení.
 • Nastavení tahu: Nastavení motorů na požadovaný tah pro vzlet podle aktuálních podmínek a zatížení letadla.

Kontrola řízení letu

 • Funkčnost řízení: Poslední ověření, že řízení letadla funguje správně a že jsou všechny povrchy řízení v pořádku.
 • Připravenost na vzlet: Ujištění, že je letadlo v souladu s pokyny pro vzlet a že je připraveno na opuštění vzletové dráhy.

Na závěr

Předletový checklist je klíčovým prvkem, který zajišťuje bezpečnost a spolehlivost leteckého provozu. Systematická kontrola a ověření všech položek na seznamu pomáhají minimalizovat riziko lidské chyby a zajišťují, že letadlo je připraveno na bezpečný let. Piloti a posádka díky němu mohou s jistotou řídit letadlo, vědomi si toho, že všechny kritické systémy a komponenty byly důkladně zkontrolovány a připraveny.

Pro pasažéry to znamená jistotu a klid během letu. Bezpečnostní postupy a standardy, které jsou součástí předletového checklistu, jsou navrženy tak, aby zajistily hladký a bezproblémový let od vzletu až po přistání.

Dodržování těchto postupů je důkazem profesionálního přístupu leteckých společností k bezpečnosti a spolehlivosti letecké dopravy.

EXIMTOURS
EximTours.cz

Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem či zkušeností