Jako majitel malé firmy nebo startupu jste investovali převážně vlastní peníze a již jste vyloučili ostatní možnosti (alespoň prozatím). Jak si tedy poradíte se získáním dodatečného kapitálu pro vaši firmu?

Malé firmy či startupy potřebují v klíčových fázích svého rozvoje dodatečné finance. Financování rozjezdu a získání kapitálu pro růst na další úroveň jsou nejčastějšími důvody, proč majitelé malých firem či startupů hledají investory.

Zajištění jakékoli investice urychluje vaše podnikatelská rozhodnutí tím, že zvyšuje stav vašich bankovních prostředků. Investor však může přinést i další zdroje – v neposlední řadě nový pár očí a zcela jiný podnikatelský mozek zaměřený na vaše podnikání.

Pokud hledáte investici poprvé, jste na správném místě. Jakmile začnete hledat „typy investorů“, budete zavaleni mnoha definicemi, tak se na to pojďme podívat.

Zde je několik možných způsobů, jak najít potenciální investory pro váš startup nebo firmu.

Přátelé a rodina

Po investování osobních prostředků je nejčastějším zdrojem financování startupu rodina a přátelé. Má to smysl: nemusíte procházet někdy náročnými procesy, které jsou vyžadovány u jiných investic. A hlavním pozitivním faktorem investice namísto půjčky je to, že můžete získat více peněz předem a nebudete je splácet ve splátkách.

Stejně jako ostatní investoři, i vaši přátelé a rodina uvidí své peníze opět pouze v případě, že vaše podnikání bude ziskové. Mějte tedy na paměti, že se stále jedná o podnikatelský záměr. Drží podíl ve společnosti a nyní také čelí určitému riziku. V závislosti na velikosti investice mohou mít také určitou rozhodovací pravomoc.

Nezapomeňte svůj koncept představit stejně jako externímu investorovi. Představte jim svůj podnikatelský plán a naznačte jim, kdy mohou očekávat návratnost své investice. Pokud jsou v investování nováčky, vysvětlete jim rizika s tím spojená.

Směšování osobního a obchodního vztahu má i své stinné stránky. Nejedná se pouze o finanční riziko. Než se pokusíte získat kapitál od přátel a rodiny, musíte si opravdu promyslet důsledky nejhoršího scénáře. Existují i jiné způsoby, jak získat kapitál. Vaši přátelé a rodina nejsou nahraditelní!

Úvěry pro malé podniky

Pokud hledáte finanční prostředky, může být nejlepší volbou podnikatelská půjčka.

Koukni...  Nápad na podnikání č.2 - Samoobslužná sauna

Místní banka je samozřejmě prvním místem, kam je dobré se obrátit. Je pravděpodobnější, že budete úspěšní, pokud jste zavedenější firma, takže mohou vidět vaše výsledky růstu a celkovou historii. Banky potřebují rozsáhlé finanční údaje, než vyhoví jakékoli žádosti o podnikatelský úvěr. Proto se ujistěte, že vaše papíry a žádost o půjčku jsou perfektní.

Hlavní nevýhodou podnikatelského úvěru je, že jej budete splácet ve splátkách bez ohledu na to, jak dobře si vaše firma vede, a hlavně i s nemalými úroky.

Granty pro malé firmy nebo startupy

V České republice existuje několik grantových programů a podpor pro firmy a startupy. Některé z nich jsou poskytovány vládními institucemi, jiné jsou podporovány Evropskou unií nebo soukromými organizacemi. Zde jsou některé příklady grantů a podpor, které mohou být dostupné pro firmy a startupy v České republice:

Programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO):

 • Rozvoj malých a středních podniků: Granty na podporu růstu a inovací malých a středních podniků.
 • Podpora inovací: Granty pro inovační projekty.

Grantové programy CzechInvest:

 • Inovační vouchery: Podpora pro inovace, vývoj, výzkum a implementaci nových technologií.
 • Startovací granty: Finanční podpora pro nově založené společnosti.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK):

 • Výzvy pro malé a střední podniky: Různé výzvy na podporu inovací, digitalizace, a exportu pro malé a střední podniky.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT):

 • ICT a výzkum: Granty na podporu projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Jednotné operační programy (JOP):

 • Výzvy na podporu inovací a výzkumu: Programy financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Angel Investoři

Angel financování pochází od bohatých jednotlivců, kteří jsou profesionálními investory. Investují své vlastní peníze a obvykle hledají investiční příležitosti v počátečních fázích podnikání. Obecně platí, že Angel investoři hledají potenciál růstu, aby viděli dobrou návratnost svých investic.

Pokud získáte na palubu Angel investora, je pravděpodobné, že přispěje dostatečnou částkou, takže další investoři nebudou potřeba. Díky tomu je rozdělení vlastního kapitálu jasnější, než kdybyste měli mnoho investorů. Tito soukromí investoři se často ujímají projektů, které jsou pro ně vášní a s nimiž se opravdu ztotožňují. Váš podnikatelský plán však musí být také neprůstřelný – musíte znát dokonale svá čísla.

Téměř každý Angel investor se pravděpodobně bude chtít podílet na každodenním rozvoji podniku. To znamená, že získáte dalšího odborníka, který bude na vašem podnikání pracovat. Znamená to ale také, že musíte být připraveni vzdát se části kontroly nad firmou nebo startupem.

Venture Capital

Venture aneb Rizikový kapitál pochází od firem, kteří se zabývají investováním do firem na profesionální úrovni. Do těchto Venture společností investují především partneři. Samotná firma rizikového kapitálu pak investuje do pečlivě vybraných malých podniků nebo startupů. Výměnou za svou investici očekávají akcie, podíl, opce a možnost podílet se na směřování firmy nebo startupu.

Koukni...  Jak si správně nastavit priority a time management

Firmy Venture Capital se snaží investovat do podniků s potenciálem velkého a rychlého růstu. Konečným cílem investorů rizikového kapitálu je dostat vaši firmu do bodu, kdy bude dostatečně velká, aby ji mohla koupit větší, převážně nadnárodní společnost nebo aby mohla vstoupit na burzu. Při hledání investice je důležité mít toto na paměti, protože to nemusí být v souladu s vašimi podnikatelskými cíli!

Obrátit se na firmu rizikového kapitálu je oproti jiným typům investic určitým krokem vpřed. Nepotřebujete je, dokud není vaše firma zavedená a připravená expandovat, třeba na další zahraniční trhy nebo rychlý rozvoj. Pokud máte plán na změnu, která by mohla změnit pravidla hry, a potřebujete peníze pro svůj krok vpřed, je nyní čas hledat firmy, které poskytují Venture kapitál.

Občas i Venture Capital firmy investují do začínajících podniků či startupů, takže je nevylučujte ze svého seznamu.

Obvykle jsou částky investované mnohem vyšší než částky investované Angel investory. Mohou investovat klidně i miliony Euro. Ale pozor, to vždy pouze v případě, že očekávají vysokou návratnost jejich investice.

Konexe v oboru, ve kterém pracujete

Potenciální investoři jsou všude. Stačí je jen najít. Příležitosti k navazování kontaktů nejsou určeny jen pro nové firmy. Možná právě potkáte další podnikatele, kteří jsou pro vaši společnost ideálním investorem.

Je pravděpodobné, že již znáte lidi, kteří se zabývají nebo působí v podobném oboru jako vy a vaše firma. Možná se s nimi můžete spojit a zjistit, zda nemají nějaké doporučení, kdo by mohl mít zájem investovat do vaší společnosti. Objevte se na například oborových veletrzích s připravenou prezentací pro oslovení potencionálních investorů.

Tento proces průzkumu vám může zabrat poměrně dost času, protože je nepravděpodobné, že byste našli ochotné investory na základě jednoho telefonátu. Možná budete muset obvolat mnoho lidí nebo se zúčastnit mnoho akcí a navázat celou řadu kontaktů. Pokud však budete pátrat dál, možná se vám představí ten určitý člověk, kterému se váš podnikatelský plán nebo produkt zalíbí natolik, že do něj bude chtít investovat.

Crowdfunding

Webové stránky pro crowdfunding jsou online platformy, které pomáhají podnikatelům získávat peníze. Jednotlivci nebo společnosti mohou provozovat crowdfundingové kampaně, jejichž cílem je přilákat více investorů do vašeho produktu nebo firmy.

Jedná se o relativně nový způsob, jak najít rychle investory, kteří poskytnou počáteční finanční prostředky na rozjezd nové společnosti nebo startupu. Lidé, kteří jsou nadšeni novým produktem nebo službou, mohou věnovat peníze do startovacích fondů. Každá crowdfundingová kampaň má stanovenou cílovou částku, které musí být dosaženo do určitého data. Nevýhodou však je, že v opačném případě nedostanete žádné slíbené finanční prostředky.

Koukni...  Vytvoření loga umělou inteligencí: Moje zkušenosti s LOGOAI.com

A na co se investoři zaměřují?

Investoři při rozhodování, zda vložit své peníze nebo peníze své společnosti do jiné firmy nebo startupu, sledují mnoho věcí. Mezi ně například patří níže zmíněné:

 • Jedinečný nápad nebo produkt. Je produkt nebo nápad jedinečný? Pokud ne, jsou jeho vlastnosti jedinečné? Pokud ne, proč se to bude prodávat?
 • Solidní podnikatelský plán. Obsahuje plán analýzu trhu a realizaci produktu?
  Vzdělání a zkušenosti. Má manažerský tým dostatečné vzdělání a zkušenosti k dosažení cíle?
 • Finanční data. To zahrnuje cash-flow, výdaje, ziskovost, prognózy – všechna tvrdá data.

Detaily, detaily, detaily!

Vaši investoři budou chtít, abyste jim dokázali odpovědět na všechny otázky týkající se vašeho podnikatelského plánu a výkonnosti. Budete muset být připraveni hovořit o svých neúspěších a slabých místech, stejně jako o svých dosavadních úspěších. To dodá investorovi důvěru ve vás jako zakladatele a zvýší se pravděpodobnost, že vám svěří své peníze.

Pravděpodobně budete chtít mít k dispozici rozvahu, stav příjmů, budete muset být schopni vysvětlit, co přesně hodláte udělat s penězi, které investují. Budou také chtít jistě vědět, jak mohou své peníze z firmy nebo startupu dostat, až přijde ten pravý čas!

Jaký je spravedlivý podíl pro investora?

Výše podílu investora do společnosti často přímo souvisí s tím, kolik peněz je investor ochoten do společnosti vložit. V každé firmě nebo startupu existuje tolik různých proměnných, že při určování procentního podílu neexistuje žádná jednotná odpověď. Nezapomeňte, že každý obchod je šitý na míru!

Mějte však na paměti, že u investorů se jim vynaložený kapitál nevyplatí, pokud je procento příliš nízké. Nabídnout investorům 5 % bude pravděpodobně bezvýznamné, protože jim to dává malý výnos, i když bude společnost úspěšná. Bude jim také trvat dlouho, než se jim původní investice vrátí, natož aby začali dosahovat nějakého zisku. Chcete-li přilákat investory, musíte jim ukázat, kde získají dobrou návratnost.

A jakého investora právě vaše firma nebo startup potřebuje?

Najít investora je obtížné. Najít správné investory pro vaši situaci je ještě složitější. Potřebujete obchodního partnera, Angel investora, Investora Venture Capital nebo Crowdfunding? Nebo něco jiného… potřebujete vůbec investora?

Ať už se rozhodnete jakkoli, je nezbytné, abyste si řádně prověřili každého jednotlivce nebo společnost, která do vás investuje. Podívejte se na jejich dosavadní výsledky a jiné investice. Jak moc se chtějí ve vaší společnosti angažovat? Mohou kromě financování poskytnout hodnotu prostřednictvím svých sítí nebo odborných znalostí?

Investování je oboustranná záležitost a vztah, který může trvat roky, takže vyhodnocení toho, jak se tento vztah bude vyvíjet, stojí také za investici vašeho času.

Snad vám bude tento článek užitečný, pokud byste chtěli poradit, stačí nám jednoduše napsat 🙂

Rubriky:

Byznys, Investice, Startup,

Poslední aktualizace: 15/03/2024