Jméno Matyáš se mi vždycky líbilo. Je v něm něco starobylého a zároveň svěžího, jako když se spojí tradice s novou érou. Když jsme v té době s manželem přemýšleli o jménech pro našeho prvorozeného, Matyáš se nám oběma vybavil téměř ihned v první desítce našich nápadů.

Ale co toto jméno vlastně znamená? A jaký má historický a kulturní původ? V následujících řádcích se pokusím odpovědět na tyto otázky a možná odhalit něco, co jsem sama dříve nevěděla.

Historický a kulturní původ jména Matyáš

Jméno Matyáš má kořeny hluboko v historii. Pochází z hebrejského jména Mattityahu, což znamená „Dar Jahve“, tedy Dar od Boha. To samo o sobě přináší nádherný význam a hlubokou symboliku.

Ve starověkém Izraeli byla jména často vybírána s ohledem na jejich význam, neboť se věřilo, že ovlivňují osud člověka. Matyáš se tedy již od pradávna nesl s určitým očekáváním požehnání a dobrého osudu.

V křesťanské tradici je jméno Matyáš spojeno s jedním z apoštolů, který byl vybrán, aby nahradil Jidáše Iskariotského po jeho zradě a smrti. Apoštol Matyáš byl tedy vybrán z dvanácti, což ještě zvyšuje jeho význam a spojení s ideou vedení a závazku k pravdě a spravedlnosti.

Význam jména a jeho symbolika

Význam jména Matyáš, „Dar od Boha“, je něco, co v naší rodině bereme velmi vážně. Vždycky, když se podívám na našeho malého Matyáše, vidím v něm ten nejcennější dar, jaký jsme kdy mohli dostat (navíc se nám narodil přesně na štědrý den 24.12.2017 v 6:31 ráno).

Obrázek zobrazuje poklidnou a radostnou scénu novorozence, symbolizující jméno "Matyáš" jako "Dar od Boha". Nastavení zahrnuje klidnou ranní scénu, která odráží narození Matyáše na vánoční ráno 24. prosince 2017 v 6:31, a vyzařuje teplo, radost a hluboký význam tohoto okamžiku v krajině vhodné pro poměr stran 16:9.

Toto jméno pro nás symbolizuje nejen náboženský význam, ale také připomínku, abychom byli vděční za každý moment, který spolu jako rodina prožíváme.

Jméno Matyáš také nese určité vlastnosti, které se často připisují všem jeho hrdým nositelům. Matyášové jsou často vnímáni jako silní, odhodlaní a inteligentní lidé s hlubokým smyslem pro spravedlnost. Ačkoli každý člověk je jedinečný, je zajímavé pozorovat, jak některé identické rysy mohou být častější u lidí se stejným jménem.

Koukni...  Leonid Rogozov: Appendektomie na Antarktidě

Popularita a rozšíření jména Matyáš

Pojďme se teď zabývat něčím, co by mohlo zajímat každého, kdo se jmenuje Matyáš, nebo má v plánu pojmenovat svého potomka tímto jménem.

Jak populární je jméno Matyáš ve světě a jak se jeho popularita vyvíjela v průběhu času? A co to vlastně znamená být součástí „klubu Matyášů“?

Globální popularita a mezinárodní varianty

Jméno Matyáš má své kořeny hluboko v historii a je rozšířené po celém světě, kde se setkáváme s jeho různými variantami. Tyto varianty odrážejí kulturní rozmanitost a způsob, jakým různé společnosti přijímají a adaptují jména do svých jazyků a tradic.

Nyní se podívejme na některé z nejzajímavějších mezinárodních variant jména Matyáš a na to, co tyto varianty o nás a našem vnímání jména mohou prozradit.

 • Česká Republika a Slovensko: Zde je jméno populární ve své tradiční formě „Matyáš“.
 • Německo: „Matthias“ je německá varianta, která zachovává původní hebrejský význam, ale přizpůsobuje se německé výslovnosti.
 • Itálie: „Matteo“ je italskou variantou, která je v zemi velmi populární a má jemnější zvuk.
 • Francie: „Mathieu“ je francouzská forma jména, která zní elegantně a je v zemi široce rozšířená.
 • Španělsko: „Mateo“ je španělská varianta, která je v latinskoamerických zemích také velmi oblíbená.
 • Polsko: „Maciej“ je polskou variantou jména, která má unikátní zvuk charakteristický pro polský jazyk.
 • Spojené státy a Kanada: „Matthew“ je anglická forma jména, která je v anglicky mluvících zemích velmi oblíbená.
 • Latinská Amerika: „Mateo“ je také v těchto zemích velmi populární, přičemž španělský vliv je zde silně patrný.
 • Rusko: „Матвей“ (Matvej) je ruská varianta, která přidává cyrilický twist.
 • Maďarsko: „Máté“ je maďarská forma jména, která je v této zemi široce používána.

Variace jména Matyáš po celém světě odrážejí nejen kulturní rozmanitost, ale také univerzální přitažlivost a adaptabilitu tohoto jména. Ať už se nacházíte kdekoli na světě, je pravděpodobné, že se setkáte s Matyášem, nebo jeho variantou.

Známé osobnosti jménem Matyáš

 • Matthias Corvinus, známý jako Matyáš Korvín, byl uherský král, který vládl v 15. století. Byl známý jako vášnivý mecenáš umění a vzdělání, a jeho knihovna, Bibliotheca Corviniana, byla jednou z největších a nejvýznamnějších sbírek knih své doby.
 • Matthias Jakob Schleiden byl německý botanik a spoluzakladatel teorie buňky, což je základní kámen moderní biologie. Jeho práce v oblasti rostlinné cytologie pomohla odhalit tajemství života na mikroskopické úrovni.
 • Matthias Grünewald byl německý malíř pozdního gotického období a rané renesance, jehož díla jsou považována za jedny z nejvýraznějších a emocionálně nabitých děl své doby. Jeho nejslavnějším dílem je Isenheimský oltář, který fascinuje svou komplexností a detailností.
 • Matthias Sindelar, přezdívaný „Papírový muž“, byl jedním z největších rakouských fotbalistů všech dob. Svým technickým uměním a inteligencí na hřišti změnil způsob, jakým se fotbal hraje a vnímá.
 • Matyáš Bernard Braun – Barokní sochař německého původu, který významně ovlivnil umělecký vývoj v českých zemích. Jeho díla, plná dynamiky a emocionálního výrazu, jsou k vidění například v Kuksu.
Koukni...  10 nejčastějších snů a jejich význam

Doplnění dalších osobností Matyášů

 • Matyáš Lerch – Významný matematik a astronom, který se proslavil především svými pracemi v oblasti teorie čísel a speciálních funkcí.
 • Matyáš z Arrasu – Francouzský architekt, který významně přispěl k gotické architektuře v Čechách, především svou prací na katedrále sv. Víta v Praze.
 • Matyáš z Janova – Důležitá postava českého husitství, teolog a reformátor, který se snažil o obnovu církve na evangeliu.
 • Matyáš Rejsek – Gotický architekt a stavitel, který se podílel na stavbě Prašné brány v Praze, jednoho z významných symbolů města.
 • Matyáš Kalina z Jäthensteinu – Renesanční humanista, básník a překladatel, který přispěl k rozvoji české literatury v 16. století.
 • Matyáš Sandorf – Postava z románu Julese Vernea „Matyáš Sandorf“, i když není historickou osobností, má toto jméno silný kulturní dopad i v českém kontextu díky popularitě Verneových děl.
 • Matyáš Skopek – Podnikatel a mecenáš, známý svou podporou umění a vědy, jeho jméno je spojeno s rozvojem kultury a vzdělání.
 • Matyáš Gurecký – Významný právník a politik, který měl klíčový vliv na vývoj právního systému v českých zemích.
 • Matyáš Černý – Oceněný vědec v oblasti chemie, jehož práce měla mezinárodní význam a přispěla k rozvoji chemického průmyslu.

Když se zamyslíte nad vlivem, který měly tyto osobnosti jménem Matyáš na svět, je jasné, že nosit toto jméno může být zdrojem inspirace a hrdosti.

Tyto příběhy nám připomínají, že jméno, které nosíme, může být víc než jen slovo na papíře – může být výzvou, abychom se překonávali, inspirovali ostatní a zanechali svůj vlastní otisk ve světě.

Přezdívky Matýsek

V České republice lze jménu Matyáš přiřadit několik běžných a hravých přezdívek. Tyto přezdívky často vznikají zkrácením originálního jména nebo jeho roztomilým úpravami, aby zněly více familiárně nebo láskyplně. Zde jsou některé příklady přezdívek, které mohou být používány pro někoho jménem Matyáš:

Koukni...  Dráček Fufík a kouzelná noc: Pohádka pro děti

Maty, Máťa, Matýsek, Matyášek, Matěj (i když je to samostatné jméno, někdy se může používat jako domácká forma pro Matyáše), Matty, Maťo, Mates (často používané v neformálních situacích mezi přáteli) nebo Maťas

Kdy má svátek Matyáš?

V České republice a na Slovensku si nositelé jména Matyáš připomínají své jmeniny aneb svátek 24. února, což odpovídá datu úmrtí svatého Matyáše podle křesťanské tradice.

Tento den je příležitostí nejen pro oslavu, ale také pro reflexi a připomenutí si hodnot, které jméno nese.

Zajímavosti

Nárůst popularity: Za poslední desetiletí se počet narozených Matyášů v České republice zvýšil až desetkrát. Tento výrazný nárůst popularitu ukazuje, jak se preference jmen mění v čase a jak určitá jména mohou najednou „vybuchnout“ díky různým trendům, kulturám nebo veřejným osobnostem​

Asteroid 2798: Existuje dokonce asteroid pojmenovaný „2798 Masursky“, což je připomínka, že jména mohou inspirovat i v oblasti astronomie. I když není přímo odvozen od jména Matyáš, ukazuje to, jak jména mohou transcenderovat i do vesmíru.

Literární postavy: Jméno Matyáš se objevuje i v literatuře a filmu, často jako symbol síly, moudrosti nebo odvahy. Například v knize „Červený trpaslík“ od Briana Jacquese je Matyáš statečný myší válečník.

Archaická podoba jména Matěj: Jméno Matyáš je archaickou podobou jména Matěj, což znamená, že v historii českého jazyka došlo k jeho vývoji a přizpůsobení. Zajímavé je sledovat, jak se jazyk a kultura vyvíjejí a ovlivňují i jména, která dáváme svým dětem.

Konečné slovo

Ať už jste Matyáš nebo máte to štěstí jako já, že máte Matyáše ve svém životě, je důležité si připomínat hlubší význam a hodnoty, které toto jméno nese.

Jméno Matyáš nás učí, že každý z nás je na cestě, kterou můžeme vnímat jako dar od něčeho většího, a že každý z nás má jedinečnou příležitost zanechat svět alespoň o něco lepším, než jsme jej našli.

Je to pozvání k pochopení, že i v našich jménech může spočívat klíč k odhalení naší pravé identity a poslání v tomto světě.