Infarkt, známý také jako srdeční infarkt nebo infarkt myokardu, je vážný stav, při kterém je přerušeno zásobování části srdečního svalu krví. Tento nedostatek kyslíku vede k poškození srdeční tkáně. Rychlá reakce na první příznaky může zachránit život a minimalizovat poškození srdce. Dnes se podíváme na to, jak infarkt rozpoznat, co dělat při podezření na infarkt, jak probíhá léčba v nemocnici a co všechno zahrnuje následná péče.

1. Příznaky infarktu myokardu

Infarkt může mít různé příznaky a jejich intenzita se může lišit. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších příznaků:

Bolest na hrudi: Nejčastější a nejvýznamnější příznak infarktu. Bolest bývá často popisována jako tlak, stahování nebo plnost v oblasti hrudníku, která může trvat několik minut nebo přicházet a odcházet. Není neobvyklé, že bolest vyzařuje do levé paže, krku, čelisti, zad nebo žaludku.

Dušnost: Nedostatek vzduchu nebo obtíže s dýcháním mohou doprovázet bolest na hrudi nebo se objevit samostatně. Tento příznak může být velmi znepokojující a často přivede pacienty k vyhledání lékařské pomoci.

Nevolnost a zvracení: Někteří lidé zažívají nevolnost, zvracení nebo pocit, jako by měli zažívací potíže. Tento příznak je často přičítán jiným méně závažným problémům, což může zpožďovat včasné vyhledání pomoci.

Závratě a mdloby: Pocit slabosti, závratě nebo dokonce mdloby může být příznakem infarktu, zvláště když je doprovázen jinými symptomy. Toto může být zvláště nebezpečné, pokud dojde ke ztrátě vědomí a zranění v důsledku pádu.

Pocení: Náhlé pocení bez zjevného důvodu, často popisované jako studený pot, je dalším varovným signálem. Může být doprovázeno pocitem úzkosti nebo strachu.

Únava: Nevysvětlitelná a neobvykle silná únava, která trvá několik dní nebo týdnů před infarktem, může být varovným příznakem, zvláště u žen. Tento příznak je často přehlížen nebo podceňován.

Rozpoznání příznaků infarktu může být složité, protože se mohou lišit mezi jednotlivci. Je důležité věnovat pozornost svému tělu a vyhledat lékařskou pomoc, pokud máte jakékoli podezření.

Fischer.cz

2. Rozdíly mezi příznaky u mužů a žen

Příznaky infarktu myokardu se mohou lišit mezi muži a ženami. Ženy častěji zažívají méně typické příznaky, jako jsou:

 • Bolest nebo nepohodlí v krku, čelisti, rameni nebo horní části zad. Tyto příznaky jsou často nesprávně interpretovány jako problémy spojené s krční páteří nebo svalovým napětím.
 • Dušnost bez bolesti na hrudi. Tento příznak může být velmi zavádějící a vést k podcenění závažnosti situace.
 • Náhlá únava nebo pocit slabosti. Tento příznak je často přehlížen nebo přičítán jiným méně závažným zdravotním stavům.

Tyto rozdíly mohou vést k přehlédnutí infarktu u žen, což zdůrazňuje důležitost rozpoznání širokého spektra příznaků. Pokud jste žena a cítíte nevysvětlitelné změny ve svém zdraví, neváhejte vyhledat lékařskou pomoc.

3. Rizikové faktory infarktu myokardu

Některé faktory zvyšují riziko infarktu. Patří mezi ně:

 • Kouření: Jedno z nejvýznamnějších rizikových faktorů. Kouření poškozuje cévy a zvyšuje riziko tvorby krevních sraženin.
 • Vysoký krevní tlak: Zvyšuje nároky na srdce a může vést k poškození cév. Kontrola krevního tlaku je klíčová pro prevenci infarktu.
 • Vysoký cholesterol: Přispívá k tvorbě plaku v tepnách, což může vést k jejich zúžení a blokádě. Dieta a léky mohou pomoci snížit hladinu cholesterolu.
 • Diabetes: Cukrovka zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Kontrola hladiny cukru v krvi je nezbytná pro snížení tohoto rizika.
 • Obezita: Nadměrná hmotnost zvyšuje riziko infarktu. Zdravý životní styl a pravidelná fyzická aktivita mohou pomoci udržet hmotnost pod kontrolou.
 • Sedavý způsob života: Nedostatek fyzické aktivity může přispět k rozvoji rizikových faktorů, jako jsou obezita, vysoký krevní tlak a diabetes.
 • Stres: Chronický stres může přispět k poškození srdce. Techniky zvládání stresu, jako je meditace nebo jóga, mohou být velmi užitečné.
Koukni...  Vzpomínka na Paula Alexandra - Hrdina v železné plíci

Kombinace těchto rizikových faktorů může výrazně zvýšit pravděpodobnost infarktu. Je důležité pravidelně sledovat své zdraví a konzultovat s lékařem, jak snížit riziko.

4. Co dělat při podezření na infarkt?

Pokud máte podezření na infarkt, je důležité jednat rychle:

 1. Zavolejte záchrannou službu (155 v ČR): Rychlé lékařské ošetření může zachránit život a minimalizovat poškození srdce. Nečekejte a nezkoušejte se dostat do nemocnice sami, volání záchranky je bezpečnější a efektivnější.
 2. Vezměte si aspirin: Aspirin může pomoci zabránit další srážlivosti krve, což může zlepšit průtok krve do srdce. Je důležité, aby byl tento krok konzultován s lékařem.
 3. Odpočívejte a uvolněte se: Zůstaňte klidní a omezte fyzickou aktivitu, abyste snížili nároky na srdce. Snažte se sedět nebo ležet v pohodlné poloze a vyhněte se zbytečnému pohybu.

Rychlá reakce na příznaky infarktu může výrazně zlepšit vaše šance na přežití a minimalizovat poškození srdce. Pokud máte pochybnosti, je lepší být opatrný a vyhledat lékařskou pomoc.

Statistiky infarktů myokardu

Infarkt myokardu je jednou z hlavních příčin úmrtí po celém světě. Následující statistiky poskytují přehled o výskytu a důsledcích tohoto vážného onemocnění:

 1. Globální úmrtnost:
  • Srdeční onemocnění, včetně infarktu, jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemře každý rok na srdeční onemocnění přibližně 17,9 milionů lidí, což představuje 31% všech úmrtí.
 2. Výskyt infarktů v Evropě:
  • V Evropě jsou kardiovaskulární onemocnění odpovědná za přibližně 45% všech úmrtí. Každý rok zemře v Evropě na infarkt myokardu a jiné srdeční příhody přibližně 4 miliony lidí.
 3. Infarkty v České republice:
  • V České republice umírá na srdeční onemocnění ročně více než 20 tisíc lidí. Srdeční infarkty představují významnou část těchto úmrtí.
 4. Přežití po infarktu:
  • Díky pokrokům v lékařské péči se míra přežití po infarktu myokardu zlepšila. V zemích s vyspělým zdravotním systémem se přežití pohybuje kolem 90% u pacientů, kteří obdrží rychlou a účinnou lékařskou pomoc.
 5. Rizikové faktory:
  • Přibližně 80% předčasných úmrtí na srdeční onemocnění lze předejít kontrolou hlavních rizikových faktorů, jako jsou kouření, nezdravá strava, fyzická nečinnost a nadměrná konzumace alkoholu.
 6. Věk a infarkt:
  • Riziko infarktu se zvyšuje s věkem. U mužů je riziko infarktu myokardu výrazně vyšší po 45. roce věku, zatímco u žen se riziko zvyšuje po menopauze, obvykle po 55. roce věku.
 7. Infarkty a pohlaví:
  • Muži mají obecně vyšší riziko infarktu myokardu než ženy, zvláště ve středním věku. Nicméně, po menopauze se riziko u žen zvyšuje a postupně se přibližuje riziku u mužů.
 8. Opakované infarkty:
  • Přibližně 20% lidí, kteří přežijí svůj první infarkt, utrpí během následujících 5 let druhý infarkt. Tento údaj podtrhuje význam prevence a dlouhodobé péče po prvním infarktu.
 9. Lékařská péče:
  • Rychlá lékařská intervence je klíčová pro přežití a minimalizaci poškození srdce. Trombolytická léčba (rozpouštění krevní sraženiny) a perkutánní koronární intervence (angioplastika) jsou efektivní metody, které mohou výrazně zlepšit výsledky.
 10. Náklady na zdravotní péči:
  • Kardiovaskulární onemocnění představují značnou ekonomickou zátěž. V Evropské unii se odhaduje, že roční náklady spojené s těmito onemocněními dosahují přibližně 210 miliard eur, což zahrnuje náklady na zdravotní péči, ztrátu produktivity a další faktory.

5. Léčba infarktu a důležitost rychlé reakce

Rychlá reakce na příznaky infarktu je klíčová pro přežití a minimalizaci poškození srdce. Čas je při infarktu kritickým faktorem a včasná lékařská pomoc může výrazně zlepšit prognózu pacienta. Zde jsou některé důležité informace o čase a důsledcích rychlé či opožděné reakce na infarkt:

Zlatá hodina

První hodina od začátku příznaků infarktu je často označována jako „zlatá hodina“. Během této doby je největší šance na záchranu života a minimalizaci poškození srdečního svalu. Okamžité volání záchranné služby a transport do nemocnice může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Koukni...  3 Nejlepší elektrokola z Decathlonu: Recenze

Časové okno pro léčbu

Ideálně by měl být pacient s infarktem přijat do nemocnice a podroben léčbě do 90 minut od začátku příznaků. Tato doba je klíčová pro provedení procedur, jako je angioplastika, která může obnovit průtok krve v zablokované tepně.

Trombolytická léčba

Pokud není k dispozici okamžitá angioplastika, trombolytická léčba (léčba rozpouštějící krevní sraženiny) by měla být podána co nejdříve, ideálně do 30 minut od přijetí pacienta do nemocnice. Tato léčba je nejúčinnější, pokud je podána do 2-3 hodin od začátku příznaků, ale může být přínosná až do 12 hodin po začátku infarktu.

Důsledky opožděné reakce

Každá minuta, během které je srdeční sval bez dostatečného přísunu kyslíku, vede k jeho nevratnému poškození. Po přibližně 20 minutách bez kyslíku začínají buňky srdečního svalu odumírat. Čím delší je prodleva v léčbě, tím větší je rozsah poškození a riziko komplikací, jako je srdeční selhání nebo fatální arytmie.

Riziko úmrtí

Riziko úmrtí je nejvyšší v prvních několika hodinách od začátku infarktu. Rychlá lékařská pomoc může snížit toto riziko a zlepšit šance na přežití. Studie ukazují, že pacienti, kteří obdrží léčbu do 90 minut, mají výrazně lepší prognózu než ti, kteří čekají déle.

Role záchranné služby

Když zavoláte záchrannou službu, zdravotníci mohou začít s léčbou na místě a během transportu do nemocnice. Mohou podávat kyslík, aspirin, nitroglycerin a další léky, které mohou zlepšit krevní oběh a zmírnit příznaky infarktu.

Prevence dalšího poškození

Včasná léčba infarktu nejenže zvyšuje šance na přežití, ale také pomáhá předcházet dlouhodobým komplikacím. Rychlá obnova průtoku krve může minimalizovat rozsah poškození srdečního svalu, což snižuje riziko srdečního selhání a dalších chronických srdečních onemocnění.

6. Jak se léčí infarkt v nemocnici

Léčba infarktu v nemocnici může zahrnovat různé postupy, v závislosti na závažnosti infarktu a celkovém zdravotním stavu pacienta. Zde je podrobný přehled o tom, co se obvykle děje, když je pacient přijat do nemocnice s infarktem:

Přijetí a počáteční hodnocení

Přivítání na pohotovosti:

 • Pacient je rychle převezen na pohotovost nebo do koronární jednotky intenzivní péče (JIP). Zdravotnický personál už má informace od záchranářů a je připraven okamžitě jednat.

Diagnostika:

 • EKG (Elektrokardiogram): Potvrzuje přítomnost infarktu a typ (STEMI nebo NSTEMI).
 • Krevní testy: Měří hladiny srdečních enzymů, jako je troponin, které indikují poškození srdečního svalu.

Okamžitá léčba

Medikamentózní léčba:

 • Aspirin a další antitrombotika: Pomáhají zabránit dalším sraženinám.
 • Nitroglycerin: Rozšiřuje cévy a zlepšuje průtok krve.
 • Heparin nebo jiné antikoagulancia: Snižují riziko tvorby nových krevních sraženin.

Reperfuzní terapie

V závislosti na typu infarktu (STEMI nebo NSTEMI) a dostupnosti zdrojů může být zvolen jeden z následujících postupů:

Koronární angioplastika (PCI):

 • Katetrizace: Lékař zavede tenký katétr přes tepnu v třísle nebo zápěstí do postižené koronární tepny.
 • Balónková angioplastika: Na konci katétru je malý balón, který se nafoukne a rozšíří zúženou nebo zablokovanou tepnu.
 • Stentování: Malá kovová trubička (stent) je umístěna v tepně, aby ji udržela otevřenou po nafouknutí balónku. Stenty mohou být holé kovové nebo potažené lékem, který pomáhá předcházet opětovnému zúžení tepny.

Trombolytická léčba:

 • Pokud angioplastika není okamžitě dostupná, může být podána trombolytická léčba (léky na rozpouštění krevních sraženin), aby se obnovil průtok krve. Tato léčba je nejúčinnější, pokud je podána co nejdříve, ideálně do 3 hodin od začátku příznaků.

Další léčba a sledování

Jednotka intenzivní péče (JIP):

 • Pacient je převezen na JIP, kde je neustále monitorován. Personál sleduje srdeční rytmus, krevní tlak a další vitální funkce.

Medikamentózní udržovací léčba:

 • Beta-blokátory: Snižují srdeční frekvenci a krevní tlak, čímž snižují nároky na srdce.
 • ACE inhibitory nebo ARB: Pomáhají snižovat krevní tlak a chránit srdce.
 • Statiny: Snižují hladinu cholesterolu a pomáhají předcházet dalším srdečním příhodám.
 • Antikoagulancia a antitrombotika: Zabraňují tvorbě nových krevních sraženin.
Koukni...  Jak žít s malým bagristou? Příběh našeho Tobiáška

Chirurgická léčba (pokud je nutná)

Koronární bypass (CABG):

 • Pokud je více tepen zablokovaných nebo pokud angioplastika není vhodná, může být doporučen koronární bypass. Při této operaci chirurg vytvoří nový průtokový kanál kolem zablokovaných tepen pomocí štěpu (obvykle z žíly z nohy nebo tepny z hrudníku).

Rehabilitace a zotavení

Kardiovaskulární rehabilitace:

 • Cvičení: Programy pod dohledem, které pomáhají obnovit fyzickou kondici.
 • Vzdělávání: Informace o zdravé stravě, odvykání kouření a dalších životních změnách.
 • Psychologická podpora: Pomoc při zvládání stresu, úzkosti a deprese po infarktu.

Dlouhodobá péče:

 • Pravidelné kontroly u kardiologa, sledování hladiny cholesterolu, krevního tlaku a celkového zdravotního stavu.
 • Trvalá léčba léky na snížení rizika opakovaného infarktu, jako jsou statiny na snížení cholesterolu, antihypertenziva a antikoagulancia.

7. Na závěr

Rychlá reakce na příznaky infarktu je naprosto nezbytná. Volání záchranné služby okamžitě po rozpoznání příznaků může zachránit život a minimalizovat poškození srdce. Každá minuta je důležitá, a proto je zásadní jednat rychle a nečekat na zhoršení příznaků.

Pokud máte podezření na infarkt, neváhejte a volejte záchrannou službu okamžitě. Prevence infarktu prostřednictvím zdravého životního stylu a kontrola rizikových faktorů mohou významně snížit pravděpodobnost infarktu.

Pokud máte jakékoli obavy ohledně zdraví svého srdce, konzultujte je neprodleně se svým lékařem.

8. Nejčastější dotazy

Co je to infarkt?

Infarkt, také známý jako srdeční infarkt nebo infarkt myokardu, nastává, když je přerušeno zásobování části srdečního svalu krví, což způsobuje poškození nebo odumření srdeční tkáně.

Jaké jsou nejčastější příznaky infarktu?

Nejčastější příznaky zahrnují bolest nebo tlak na hrudi, dušnost, nevolnost, zvracení, pocení, závratě, mdloby a bolest vyzařující do levé paže, krku, čelisti nebo zad.

Jaké jsou hlavní rizikové faktory infarktu?

Rizikové faktory zahrnují kouření, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, diabetes, obezitu, sedavý způsob života a chronický stres.

Jak se liší příznaky infarktu u mužů a žen?

Ženy mohou mít méně typické příznaky, jako je bolest nebo nepohodlí v krku, čelisti, rameni nebo horní části zad, dušnost bez bolesti na hrudi a náhlá únava nebo pocit slabosti.

Co dělat, když mám podezření na infarkt?

Okamžitě zavolejte záchrannou službu (155 v ČR), vezměte si aspirin, pokud to doporučil lékař, a odpočívejte a uvolněte se, aby se snížily nároky na srdce.

Co je to „zlatá hodina“ při infarktu?

První hodina od začátku příznaků infarktu je označována jako „zlatá hodina“. Během této doby je největší šance na záchranu života a minimalizaci poškození srdečního svalu.

Jak probíhá léčba infarktu v nemocnici?

Léčba může zahrnovat medikamentózní léčbu (aspirin, nitroglycerin, antikoagulancia), reperfuzní terapii (angioplastika, trombolytická léčba) a v některých případech chirurgický zákrok (koronární bypass).

Co je koronární angioplastika?

Koronární angioplastika je procedura, při které je do zablokované tepny zaveden katétr s balónkem, který se nafoukne a rozšíří tepnu. Poté může být vložen stent k udržení tepny otevřené.

Jaké jsou dlouhodobé důsledky infarktu?

Dlouhodobé důsledky mohou zahrnovat srdeční selhání, arytmie, sníženou schopnost fyzické aktivity a zvýšené riziko dalšího infarktu.

Jaká je role rehabilitace po infarktu?

Kardiovaskulární rehabilitace zahrnuje cvičení, vzdělávání o zdravém životním stylu a psychologickou podporu, což pomáhá obnovit fyzickou kondici a snížit riziko dalšího infarktu.

Mohu po infarktu vést normální život?

Ano, mnoho lidí se po infarktu vrací k normálnímu životu, ale je důležité dodržovat pokyny lékaře, užívat předepsané léky a provádět změny životního stylu, jako je zdravá strava a pravidelné cvičení.

Jak můžu předcházet infarktu?

Prevence zahrnuje zdravou stravu, pravidelnou fyzickou aktivitu, nekouření, kontrolu krevního tlaku a cholesterolu, zvládání stresu a pravidelné lékařské kontroly.

Jaký vliv má kouření na riziko infarktu?

Kouření výrazně zvyšuje riziko infarktu, protože poškozuje cévy, zvyšuje krevní tlak a podporuje tvorbu krevních sraženin.

Co je to tichý infarkt?

Tichý infarkt je infarkt, který probíhá bez typických příznaků, jako je bolest na hrudi. Může být odhalen až při rutinních lékařských vyšetřeních.

Jaké jsou prognózy po infarktu?

Prognózy závisí na rozsahu poškození srdce, rychlosti a účinnosti léčby a dodržování dlouhodobé péče a prevence. Včasná léčba a rehabilitace mohou výrazně zlepšit šance na dobré zotavení.


Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem