Fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou stále populárnější zdrojem obnovitelné energie po celém světě. S rostoucím počtem instalací FVE se však také zvyšuje potřeba kvalitního servisu a údržby těchto FVE zařízení. Fotovoltaické elektrárny jsou systémy, které využívají solární panely k přeměně slunečního záření na elektrickou energii. Tyto FVE systémy se stávají stále oblíbenějšími díky své schopnosti produkovat čistou, obnovitelnou energii, která může snížit závislost na fosilních palivech a přispět k boji proti změně klimatu.

Proč servis FVE?

Jakmile je fotovoltaická elektrárna instalována, je důležité zajistit její pravidelnou údržbu a servis. To zahrnuje čištění solárních panelů, kontrolu a opravu poškozených částí, sledování výkonu celého systému a další úkoly. Bez pravidelné údržby a servisu může dojít k poklesu výkonu FVE, což může vést k nižší produkci energie a vyšším nákladům pro majitele.

Jaké jsou nejčastější problémy, kterým majitelé fotovoltaických elektráren čelí?

Majitelé fotovoltaických elektráren (FVE) se mohou setkat s několika běžnými problémy:

 1. Problémy s efektivitou solárních panelů: Solární panely někdy bojují s efektivním přeměnou slunečního světla na použitelnou energii kvůli různým faktorům. Tyto faktory zahrnují nesprávnou instalaci, stínění objektů a nahromadění nečistot.
 2. Potřeba pravidelné údržby: Pro optimální funkčnost je nezbytné pravidelné čištění a údržba. Expozice prvkům může vést k nahromadění nečistot a prachu na povrchu panelů, což snižuje absorpci slunečního světla a efektivitu.
 3. Elektrické problémy: Solární panely připojené k síti mohou narazit na problémy s jejich elektrickými spojeními, často způsobené volnými spojeními nebo poškozeným vedením.
 4. Vliv drsného počasí na solární panely: Solární panely jsou náchylné k dopadům těžkého počasí, jako jsou silné větry, krupobití a blesky. Toto poškození může ovlivnit panely a jejich elektrické spojení v rámci solárního energetického systému.
 5. Delaminace a vnitřní koroze: Pokud vlhkost pronikne do panelu, může způsobit vnitřní korozi.
 6. Mikrotrhliny: Mikrotrhliny jsou běžným problémem u solárních panelů a mohou narušit efektivitu vašeho systému.
 7. Horké skvrny: Horké skvrny jsou mezi nejběžnějšími problémy se solárními nebo fotovoltaickými systémy. Mohou degradovat funkci vašich solárních panelů a dokonce je učinit neopravitelnými.
 8. Efekt PID: PID znamená Potential Induced Degradation. Může se vyskytnout kvůli rozdílu napětí mezi uzemněním a solárním panelem.
 9. Ptáci: Ti malí ptáčci, kteří se vznášejí nad hlavou, mohou způsobit na solárních systémech pohromu.
Koukni...  Srovnání notebooků: Mac nebo Windows?

Tyto problémy jsou pouze některé z běžných problémů, které mohou majitelé FVE čelit. Je důležité si uvědomit, že pravidelná údržba a servis mohou pomoci předcházet těmto problémům a zajistit dlouhou životnost a efektivitu solárního systému.

Jaké jsou náklady na servis fotovoltaiky?

Náklady na údržbu a servis fotovoltaických elektráren se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je velikost systému, umístění a frekvence čištění. Zde jsou některé odhady:

 • Pravidelné čištění: Čištění solárních panelů je důležitou součástí údržby, protože nahromaděný prach a nečistoty mohou snížit efektivitu panelů. Náklady na čištění mohou být mezi 100 do 300 Kč za panel.
 • Pravidelná revize: Revize, která zahrnuje kontrolu kabeláže, střídače, rozvodné skříně, baterií a zbytku celého fotovoltaického systému může stát mezi 3.000 až 8.000 Kč.
 • Pravidelná kontrola termovizí: Jednou za 2 roky je dobré zkontrolovat všechny panely kamerou s termovizí, abychom vyloučili sníženou výkonnost solárních panelů či jejich možné poškození, které má neblahé dopady na celkovou výkonnost FVE systému. Cena se pohybuje od 4.000 do 12.000 Kč podle velikosti elektrárny. „Osobně nechávám vždy z kontrolou elektrárny zkontrolovat i celou střechu, možné trhliny, poškození atd. dronem s termovizí.“
 • Výměna střídače: Střídač, který převádí stejnosměrný výstup panelů na střídavý proud potřebný pro místní elektrickou síť, má průměrnou životnost asi 25 let. Po této době bude pravděpodobně potřeba jej vyměnit, což může stát mezi 40 až 80 tisíci Kč.
 • Celkové náklady na údržbu: Podle Národní laboratoře pro obnovitelnou energii (NREL) mohou celkové náklady na údržbu solárních panelů dosáhnout přibližně 1.000 Kč na KWp za rok. To by znamenalo odhadované náklady kolem 6.000 Kč za rok pro systém o velikosti 6 KWp nebo 10.000 Kč za rok pro systém o velikosti 10 KWp.
Koukni...  Máte přebytky elektřiny z FVE? Prodej nebo těžba kryptoměn?

Tyto náklady jsou pouze odhady a skutečné náklady se mohou lišit v závislosti na konkrétních okolnostech, samozřejmě není třeba dělat důkladný servis FVE každý rok, osobně doporučuji neboť máme na střeše 18 KWp, alespoň 1x za 2 roky provést kompletní revizi a kontrolu celého FVE systému.