Social Icons

Budeme rádi, když se sem občas vrátíte 😉

Banner

Zmáčkněte ESC k zavření

Fotovoltaická elektrárna

12   Článků se štítkem

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které využívá sluneční energii k výrobě elektrické energie. Princip fungování fotovoltaické elektrárny spočívá v přeměně světelné energie slunečního záření na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků.

Fotovoltaické články jsou vyrobeny z materiálů, které mají schopnost absorbovat sluneční záření a generovat elektrický proud. Nejběžnější materiál používaný pro výrobu fotovoltaických článků je křemík. Když sluneční záření dopadne na fotovoltaický článek, dochází k uvolňování elektronů, což vytváří elektrický proud.

Fotovoltaické články jsou obvykle seskupeny do panelů a ty jsou pak instalovány na solární panely, které jsou umístěny na střechách budov, na pozemcích nebo na specializovaných solárních farmách. Když sluneční paprsky dopadají na solární panely, fotovoltaické články v nich obsažené generují stejnosměrný elektrický proud.

Tento stejnosměrný elektrický proud je následně přeměněn na střídavý proud pomocí elektronických zařízení nazývaných střídače. Střídač umožňuje připojení fotovoltaické elektrárny k elektrické síti a dodávání vyrobené elektrické energie do distribuční sítě.

Fotovoltaické elektrárny jsou čistým zdrojem energie, který nevytváří emise skleníkových plynů ani jiné znečištění. Jsou ekonomicky výhodné, neboť sluneční záření je dostupné zdarma a nepřetržitě, což umožňuje dlouhodobě stabilní výrobu elektrické energie. Tyto elektrárny jsou také schopny snížit závislost na fosilních palivech a přispět k ochraně životního prostředí.

Zobrazit