Social Icons

Budeme rádi, když se sem občas vrátíte 😉

Banner

Zmáčkněte ESC k zavření

Fotovoltaika

12   Článků se štítkem

Fotovoltaika je technologie, která využívá slunečního záření k přeměně světelné energie na elektrickou energii. Princip fungování fotovoltaických systémů spočívá v použití fotovoltaických článků, které jsou schopny generovat elektrický proud při osvětlení slunečním zářením.

Fotovoltaický článek je tvořen z polovodičového materiálu, obvykle křemíku, který má schopnost absorbovat fotony slunečního záření a uvolňovat elektrony. Když sluneční paprsky dopadají na fotovoltaický článek, elektrony jsou uvolněny, což vytváří elektrický proud.

Fotovoltaické články jsou seskupeny do solárních panelů, které jsou pak instalovány na střechách budov, na pozemcích nebo na specializovaných solárních farmách. Když sluneční záření dopadá na solární panely, fotovoltaické články v nich obsažené generují stejnosměrný elektrický proud.

Tento stejnosměrný elektrický proud je následně přeměněn na střídavý proud pomocí elektronických zařízení nazývaných střídače. Střídač umožňuje připojení fotovoltaického systému k elektrické síti a dodávání vyrobené elektrické energie do distribuční sítě.

Fotovoltaické systémy jsou čistým a obnovitelným zdrojem energie, který nevytváří emise skleníkových plynů ani jiné formy znečištění. Jsou ekonomicky výhodné, neboť sluneční záření je dostupné zdarma a nepřetržitě, což umožňuje dlouhodobě stabilní výrobu elektrické energie. Tyto systémy přispívají k snižování závislosti na fosilních palivech a k boji proti změnám klimatu.

Zobrazit