Ve světě finančních inovací a bankovnictví se objevují nové přístupy a produkty, které slibují zlepšení služeb pro koncové uživatele. Nedávno oznámený start Partners Banky vzbudil rozruch díky svému inovativnímu přístupu k poradenskému bankovnictví a slibům o revoluční mobilní aplikaci Partners Apka a k tomu ještě Mobile Only.

Nicméně, i přes můj obecný optimismus ohledně jakýchkoli inovací na finančním trhu, mám několik výhrad, proč si myslím, že Partners Banka nebude takový hit, jak se očekává.

Cesta poradců a srovnávání trhu

Zdánlivě pozitivní prvek, kterým je osobní poradenství a schopnost srovnávat produkty celého trhu, může ve skutečnosti skrývat určitá rizika pro zákazníka. Přestože je personalizovaný servis lákavý, obávám se, že finanční poradci budou mít tendenci favorizovat produkty Partners Banky před konkurencí, což vede k potenciálnímu konfliktu zájmů.

Tento problém je umocněn skutečností, že poradci jsou odměňováni provizemi, což může vést k předpojatému doporučování služeb, které nejsou vždy v nejlepším zájmu klienta.

Pobočka Partners Banka – zdroj Partners

Partners Apka a její nedostatky

Dalším bodem mé skepse je údajně „revoluční“ mobilní aplikace Partners Banky. Ačkoliv je digitalizace bankovnictví klíčová pro současné i budoucí finanční služby, moje osobní zkušenost s Partners Apkou byla zklamáním.

V porovnání s mobilními aplikacemi jako je Airbank, Partners Apka nepřinesla nic revolučního ani zásadně nového, co by ji odlišovalo od konkurence. Tento nedostatek inovace ve funkčnosti a uživatelské přívětivosti aplikace snižuje její potenciální přitažlivost pro nové zákazníky.

Pevně doufám, že na appce bude kontinuálně pracovat a vylepší ji minimálně srovnatelně jako Creditas či již zmíněná Airbank. Minimálně 5 nápadů na její zlepšení jsem viděl během první chviličky.

Koukni...  Nejlepší mobilní telefony pro děti 2024
Mobilní aplikace Partners Apka

Souboj gigantů: Akviziční taktiky tradičních bank

Navíc, je třeba si uvědomit, že konkurence na českém bankovním trhu je neúprosná. Tradiční banky, jako jsou Raiffeisenbank a AirBank, se již dlouho předhánějí v akvizičním boji o klienta, přičemž některé z nich jdou tak daleko, že nabízejí novým zákazníkům přímé finanční bonusy za založení účtu – samozřejmě s určitými podmínkami.

Tyto banky mají hluboké kapsy a silnou tržní pozici, což jim umožňuje nabízet atraktivní finanční pobídky a inovativní produkty, které mohou zaujmout široké spektrum potenciálních klientů.

V takto konkurenčním prostředí se Partners Banka musí potýkat nejen s výzvou přesvědčit zákazníky o unikátnosti svého modelu, ale také najít způsoby, jak efektivně konkurovat bankám s dlouholetou přítomností a dobře zavedenými marketingovými strategiemi. To představuje další vrstvu výzev, se kterými se Partners Banka musí vypořádat, aby si zajistila úspěch na trhu.

Co by mohlo naopak Partners Banku posunout vpřed

Na druhou stranu, existují aspekty, které vidím jako pozitivní a které by mohly Partners Banku vynést nad její konkurenty. Například dětské účty, které jsou prezentovány hravým způsobem v aplikaci, a mohly by výrazně přispět k zlepšení finanční gramotnosti mladší generace.

Další zajímavou nabídkou je spořící účet s výnosností 6,03 %, což je velmi lákavé, ačkoli je otázkou, jak dlouho bude banka schopna udržet takto vysoké úrokové sazby. Navíc, schopnost cross-sellingu a up-sellingu napříč celou skupinou Partners může přinést ekonomické výhody jak pro banku, tak pro její klienty.

Na závěr držím palce

I když má Partners Banka několik slibně vypadajících prvků, jako jsou dětské účty a výhodné spořící účty, obávám se, že celkově nebude schopna naplnit očekávání jako průlomový hráč na trhu.

Klíčové aspekty, jako je potenciální konflikt zájmů u finančních poradců a nedostatečná inovace v její mobilní aplikaci, mohou ztížit Partners Bance oslovit širší klientelu.

Koukni...  Razdva půjčka do 12 minut - Recenze

Nicméně, i přesto přeji Partners Bance mnoho úspěchů a doufám, že se mi moje obavy ukážou jako neopodstatněné již s ohledem na řadu přátel, kteří mají nemalé finanční prostředky do této nově vznikající banky zainvestované :).