Dnes se vydáme na cestu, která není zrovna veselá, ale o to důležitější je si ji připomenout. Budeme se bavit o německých koncentračních táborech, temné kapitole lidských dějin, která nám připomíná, kam až může zajít nenávist a fanatismus. V tomto článku se pokusím co nejpodrobněji popsat, co to koncentrační tábory byly, jak vypadal život v nich a jaké hrůzy se tam děly.

Projdeme si společně ty nejznámější tábory a povíme si i o tom, jaký dopad měly na svět.

Co byly koncentrační tábory a proč vznikly?

Koncentrační tábory byly místa, kde nacistický režim věznil a často i vraždil lidi, které považoval za nepřátele nebo nežádoucí. Mezi vězni byli Židé, Romové, homosexuálové, političtí odpůrci, lidé s postižením a mnoho dalších. Tyto tábory byly nástrojem teroru a kontroly, který měl zlomit vůli vězňů a eliminovat skupiny, které nacisté považovali za méněcenné.

První koncentrační tábory vznikly už krátce po nástupu Hitlera k moci v roce 1933. Původně byly určeny pro politické vězně, ale jejich funkce se postupně rozšiřovala. S vypuknutím druhé světové války se systém táborů stal ještě rozsáhlejším a brutálnějším.

Fischer.cz

Koncentrační tábory vs. vyhlazovací tábory: Jaký je rozdíl?

Je důležité rozlišovat mezi koncentračními a vyhlazovacími tábory. I když podmínky v koncentračních táborech byly otřesné a mnoho lidí v nich zemřelo na následky hladu, nemocí, vyčerpání nebo poprav, jejich primárním účelem nebylo okamžité vyvraždění vězňů.

Vyhlazovací tábory, jako například Osvětim-Birkenau, byly naproti tomu speciálně navrženy pro masové vraždění. Většina lidí, kteří tam byli deportováni, byla zavražděna krátce po příjezdu v plynových komorách.

Systém táborů: Jak to celé fungovalo?

Nacistický systém koncentračních táborů byl obrovský a složitý. Existovaly různé typy táborů, které plnily různé funkce. Některé byly pracovní tábory, kde vězni pracovali v továrnách nebo na stavbách. Jiné sloužily jako tranzitní tábory, odkud byli vězni posíláni dál. A pak byly ty nejhorší – vyhlazovací tábory.

Všechny tábory byly podřízeny SS, nacistické polovojenské organizaci, která měla na starosti jejich správu a dohled nad vězni. V táborech panovala přísná hierarchie, kde byli vězni na nejnižším stupni a příslušníci SS na nejvyšším.

Právní základ? Žádný!

Možná vás napadne, jak bylo možné, že něco takového vůbec existovalo. Nacisté si vytvořili vlastní zákony a nařízení, které jim umožňovaly věznit a vraždit lidi bez soudu a bez jakéhokoli právního základu. Lidská práva pro ně nic neznamenala.

Fotografie zobrazuje skupinu dětí v koncentračním táboře Osvětim (Auschwitz). Děti, oblečené v pruhovaných táborových uniformách a šátcích, stojí za ostnatým drátem. Výrazy jejich tváří odrážejí úzkost a utrpení, kterému byly vystaveny během svého pobytu v táboře. Tento snímek symbolizuje tragický osud tisíců nevinných dětí, které byly oběťmi nacistické perzekuce během druhé světové války.
Děti v koncentračním táboře Osvětim (Auschwitz)

Různé typy táborů: Peklo mělo mnoho podob

Koncentrační tábory nebyly všechny stejné. Lišily se velikostí, umístěním, účelem i podmínkami. Pojďme si představit některé z nich:

 • Pracovní tábory: Vězni v těchto táborech byli nuceni pracovat pro nacistický režim nebo pro soukromé firmy. Práce byla často velmi těžká a nebezpečná.
 • Tranzitní tábory: Tyto tábory sloužily jako shromaždiště pro vězně, kteří byli poté posíláni do jiných táborů nebo na nucené práce.
 • Vězeňské tábory: Tyto tábory byly určeny pro politické vězně a další osoby, které nacisté považovali za nebezpečné.
 • Vyhlazovací tábory: Tyto tábory byly postaveny s jediným cílem – vyvraždit co nejvíce lidí.
Koukni...  Anatomie zla: Vzestup a pád Adolfa Hitlera

A to je jen několik příkladů. Nacisté provozovali stovky různých táborů po celé Evropě.

Život v koncentračních táborech byl naprostým peklem. Vězni byli vystaveni nelidským podmínkám, krutosti a ponižování. Pojďme si projít, co všechno museli snášet.

Příjezd do tábora: První setkání s hrůzou

Už samotný příjezd do tábora byl děsivý zážitek. Vězni byli namačkáni do dobytčích vagonů a transportováni často stovky kilometrů bez jídla a vody. Po příjezdu byli vyhnáni z vagonů, seřazeni a podrobeni selekci. Ti, kteří byli považováni za schopné práce, byli posláni do pracovních táborů. Starší lidé, děti, nemocní a slabí byli většinou posláni rovnou do plynových komor.

Registrace a ponižování: Ztráta identity

Vězni, kteří prošli selekcí, byli zbaveni svých osobních věcí, ostříháni dohola a označeni číslem, které nahradilo jejich jméno. Byli nuceni svléknout se donaha a podstoupit ponižující dezinfekci.

Ubytování: Těsné a špinavé baráky

Vězni byli ubytováni v přeplněných dřevěných nebo cihlových barácích. V jednom baráku se tísnilo několik set lidí, kteří spali na palandách nebo na holé zemi. Hygienické podmínky byly otřesné, všude byla špína, hmyz a krysy.

Strava: Hladovění a nemoci

Vězni dostávali minimální příděly jídla, které nestačily ani na pokrytí základních potřeb. Strava se skládala z vodnaté polévky, chleba a občas trochu margarínu nebo marmelády. Hlad byl všudypřítomný a mnoho vězňů zemřelo na následky podvýživy.

Nedostatek hygieny a špatná strava vedly k rychlému šíření nemocí. V táborech řádily tyfus, tuberkulóza, úplavice a další infekční choroby. Lékařská péče byla nedostatečná nebo zcela chyběla.

Práce: Vyčerpání a smrt

Většina vězňů byla nucena pracovat až 12 hodin denně v továrnách, dolech, na stavbách nebo v zemědělství. Práce byla fyzicky náročná a často velmi nebezpečná. Mnoho vězňů zemřelo na následky vyčerpání, úrazů nebo nemocí.

Tresty: Krutost bez hranic

Za sebemenší přestupek nebo jen tak z rozmaru dozorců byli vězni biti, kopáni, mučeni nebo popravováni. Tresty byly často velmi kruté a vynalézavé. Vězni byli například nuceni stát celé hodiny na mrazu, klečet na ostrých kamenech nebo běhat do úplného vyčerpání.

Lékařské experimenty: Nelidské pokusy

V některých táborech, jako například v Osvětimi, prováděli nacističtí lékaři na vězních nelidské experimenty. Vězni byli vystaveni extrémním teplotám, infikováni různými nemocemi nebo sterilizováni. Tyto experimenty byly často velmi bolestivé a většinou končily smrtí.

Kulturní a náboženský život: Snaha o zachování lidskosti

Navzdory všem hrůzám se někteří vězni snažili udržet si alespoň zbytky lidskosti a důstojnosti. V některých táborech se tajně konaly náboženské obřady, přednášky, koncerty nebo divadelní představení. Tyto aktivity jim pomáhaly udržet si naději a bojovat proti zoufalství.

Odpor a vzpoury: Hrdinství uprostřed pekla

Vězni se nesmířili se svým osudem a mnozí z nich se zapojili do různých forem odporu. Organizovali sabotáže, pašovali zprávy, pomáhali druhým nebo se pokoušeli o útěk. V některých táborech dokonce došlo k ozbrojeným vzpourám, i když většinou byly tyto pokusy krvavě potlačeny.

Život v koncentračních táborech byl plný utrpení, bolesti a smrti. Přesto se v něm našlo místo i pro lidskost, solidaritu a hrdinství. V dalším pokračování se podíváme na některé z nejznámějších koncentračních táborů a povíme si o jejich historii a obětech.

Seznam nejvýznamnějších koncentračních táborů: Místa, kde se zastavil čas

Teď se společně vydáme na smutnou pouť po nejznámějších koncentračních táborech. Každý z nich má svůj vlastní příběh, své oběti a své svědky.

Koukni...  Klíčové postavy a pachatelé holokaustu

Auschwitz-Birkenau: Továrna na smrt

Osvětim, ležící v Polsku, je symbolem holokaustu a největším vyhlazovacím táborem, jaký kdy existoval. V komplexu Auschwitz-Birkenau bylo zavražděno přes milion lidí, převážně Židů. Vězni byli zabíjeni v plynových komorách cyklonem B, jedem, který se původně používal jako dezinfekční prostředek.

Tábor byl rozdělen na tři hlavní části:

 • Auschwitz I: Původní koncentrační tábor, kde byli vězněni především političtí vězni a váleční zajatci.
 • Auschwitz II – Birkenau: Vyhlazovací tábor, kde probíhalo masové vraždění.
 • Auschwitz III – Monowitz: Pracovní tábor, kde vězni pracovali v továrnách na výrobu syntetického kaučuku a kapalných paliv.

Dnes je Osvětim pietním místem a muzeem, které připomíná oběti nacistických zločinů.

Buchenwald: „Každému, co jeho jest“

Buchenwald, nacházející se v Německu, byl jedním z největších koncentračních táborů na území Říše. Byl založen v roce 1937 a osvobozen americkou armádou v roce 1945. V Buchenwaldu byli vězněni lidé různých národností a politických přesvědčení, včetně Židů, Romů, homosexuálů, svědků Jehovových a politických odpůrců.

Vězni v Buchenwaldu pracovali v kamenolomu, továrnách na zbraně a dalších průmyslových podnicích. Tábor byl proslulý svou brutalitou a vysokou úmrtností. V Buchenwaldu zemřelo přes 56 000 lidí.

Dachau: První koncentrační tábor

Dachau, nacházející se nedaleko Mnichova, byl prvním koncentračním táborem, který nacisté zřídili v roce 1933. Původně byl určen pro politické vězně, ale později se stal místem internací Židů, Romů, homosexuálů a dalších skupin.

V Dachau byli vězni vystaveni tvrdé práci, mučení a lékařským experimentům. Tábor byl osvobozen americkou armádou v roce 1945. Odhaduje se, že v Dachau zemřelo přes 30 000 lidí.

Sachsenhausen: Výcvikový tábor pro dozorce SS

Sachsenhausen, ležící severně od Berlína, byl založen v roce 1936. Sloužil jako výcvikový tábor pro dozorce SS a později se stal místem internací politických vězňů, Židů, Romů a dalších skupin. V Sachsenhausenu byli vězni vystaveni těžké práci, mučení a popravám.

Tábor byl osvobozen sovětskou armádou v roce 1945. Odhaduje se, že v Sachsenhausenu zemřelo přes 100 000 lidí.

Ravensbrück: Tábor pro ženy

Ravensbrück, nacházející se severně od Berlína, byl největším koncentračním táborem pro ženy. Byl založen v roce 1939 a osvobozen sovětskou armádou v roce 1945. V Ravensbrücku byly vězněny ženy různých národností, včetně Židovek, Polek, Rusek, Francouzek a dalších.

Vězenkyně byly nuceny pracovat v továrnách na výrobu uniforem a dalších předmětů pro německou armádu. Mnoho žen zemřelo na následky vyčerpání, nemocí nebo poprav. V Ravensbrücku bylo také prováděno mnoho lékařských experimentů na ženách.

Mauthausen: Kámen a smrt

Mauthausen, nacházející se v Rakousku, byl jedním z nejkrutějších koncentračních táborů. Založen byl v roce 1938 a osvobozen americkou armádou v roce 1945. V Mauthausenu byli vězněni především političtí vězni, ale také Židé, Romové a další skupiny.

Vězni byli nuceni pracovat v kamenolomu, kde museli vynášet těžké žulové bloky po 186 schodech, známých jako „schody smrti“. Mnoho vězňů zemřelo na následky vyčerpání, podvýživy, nemocí nebo brutality dozorců. V Mauthausenu bylo zavražděno přes 100 000 lidí.

Bergen-Belsen: Smrtící epidemie

Bergen-Belsen, nacházející se v Německu, byl původně zamýšlen jako výměnný tábor pro židovské vězně, ale později se stal koncentračním táborem. V Bergen-Belsenu byly podmínky naprosto otřesné. Vězni trpěli hladem, nemocemi a brutalitou dozorců.

V roce 1945 vypukla v táboře epidemie tyfu, která si vyžádala tisíce obětí. Když britská armáda tábor osvobodila, našla tam tisíce mrtvých a umírajících vězňů. Celkem v Bergen-Belsenu zemřelo přes 50 000 lidí, včetně Anny Frankové, autorky slavného deníku.

Theresienstadt: „Vzorový“ tábor pro propagandu

Theresienstadt, nacházející se v dnešní České republice, byl nacisty prezentován jako „vzorový“ židovský tábor. Ve skutečnosti to byl tranzitní tábor, odkud byli Židé deportováni do vyhlazovacích táborů na východě.

V Theresienstadtu byli vězněni především starší lidé, umělci, intelektuálové a váleční veteráni. Nacisté se snažili vytvořit iluzi normálního života v táboře, aby oklamali mezinárodní veřejnost. V Theresienstadtu byly pořádány koncerty, divadelní představení a dokonce i sportovní zápasy.

Koukni...  Jak se žilo v 15. století? Humorný průvodce pro moderního člověka

Navzdory této propagandě byly podmínky v Theresienstadtu velmi těžké. Vězni trpěli hladem, nemocemi a přeplněností. Mnoho z nich zemřelo v táboře nebo bylo deportováno do vyhlazovacích táborů.

Další koncentrační tábory: Stovky míst utrpení

Kromě těchto nejznámějších táborů existovaly stovky dalších koncentračních a pracovních táborů po celé Evropě. V každém z nich se odehrávaly podobné hrůzy. Vězni byli mučeni, zabíjeni a nuceni k otrocké práci.

Mezi další významné tábory patří například:

 • Flossenbürg: Tábor v Bavorsku, kde vězni pracovali v žulových lomech.
 • Neuengamme: Tábor poblíž Hamburku, kde vězni pracovali v cihelnách a na stavbách.
 • Gross-Rosen: Tábor v Dolním Slezsku, kde vězni pracovali v kamenolomu a továrnách.
 • Natzweiler-Struthof: Tábor ve Francii, kde byly prováděny lékařské experimenty na vězních.

Pamatujme na oběti a učme se z minulosti

Koncentrační tábory jsou temnou připomínkou toho, kam až může vést nenávist, fanatismus a bezpráví. Je důležité si připomínat oběti těchto zločinů a učit se z minulosti, aby se podobné hrůzy už nikdy neopakovaly.

Koncentrační tábory zanechaly hluboké jizvy na duši světa. Jejich dopad byl obrovský a dalekosáhlý, zasáhl miliony lidí a ovlivnil celý svět. Pojďme se podívat na některé z nejvýznamnějších následků.

Miliony obětí: Ztráta lidských životů

Nacistické koncentrační a vyhlazovací tábory si vyžádaly životy milionů lidí. Přesný počet obětí není znám, ale odhaduje se, že v táborech zemřelo 6 milionů Židů, 220 000 až 500 000 Romů, 250 000 lidí s postižením a tisíce dalších lidí, kteří byli považováni za nepřátele režimu.

Tyto ztráty měly katastrofální dopad na celé komunity a národy. Mnoho rodin bylo zcela vyhlazeno, kulturní a náboženské tradice byly přerušeny a celé generace byly poznamenány traumatem.

Přeživší z koncetračních táborů: Celoživotní trauma

Ti, kteří přežili koncentrační tábory, si nesli následky tohoto traumatu po celý život. Mnozí z nich trpěli fyzickými i psychickými problémy, jako jsou posttraumatická stresová porucha, deprese, úzkost, chronické bolesti a další zdravotní komplikace.

Přeživší také často čelili diskriminaci a předsudkům ve společnosti. Mnozí z nich se snažili své zkušenosti vymazat z paměti, zatímco jiní se rozhodli svědčit o hrůzách, které zažili, aby se na ně nikdy nezapomnělo.

Norimberský proces: Spravedlnost pro oběti

Po skončení druhé světové války byli někteří z nejvýše postavených nacistických vůdců souzeni za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Norimberském procesu. Tento proces byl významným krokem k tomu, aby se svět dozvěděl o hrůzách holokaustu a aby byli viníci potrestáni.

Norimberský proces také pomohl položit základy mezinárodního práva a lidských práv. V jeho důsledku byla přijata řada mezinárodních úmluv a deklarací, které mají chránit lidská práva a zabránit opakování podobných zločinů.

Lidská práva: Poučení z minulosti

Koncentrační tábory nám připomínají, jak důležité je chránit lidská práva a bojovat proti diskriminaci a nenávisti. V mnoha zemích světa dnes existují zákony a instituce, které mají za cíl chránit lidská práva a zabránit jejich porušování.

Je však důležité si uvědomit, že lidská práva nejsou samozřejmostí a že je třeba o ně neustále bojovat. Musíme být ostražití a postavit se každému, kdo se snaží tato práva omezit nebo popřít.

Koncentrační tábory v širším kontextu: Nacistická ideologie a rasová politika

Koncentrační tábory byly součástí širšího nacistického plánu na vytvoření „rasově čisté“ společnosti. Nacisté věřili v nadřazenost árijské rasy a považovali Židy, Romy, Slovany a další skupiny za méněcenné.

Tato ideologie vedla k systematickému pronásledování a vyvražďování těchto skupin. Koncentrační tábory byly jedním z nástrojů, které nacisté použili k dosažení svých cílů.

Srovnání s jinými režimy: Koncentrační tábory nejsou jen nacistickým vynálezem

Je důležité si uvědomit, že koncentrační tábory nebyly vynálezem nacistů. Podobné tábory existovaly i v jiných režimech, například v Sovětském svazu za Stalina nebo v Číně za Maa Ce-tunga.

Tyto tábory se lišily v detailech, ale všechny měly společné to, že byly nástrojem teroru a kontroly, který sloužil k potlačení opozice a eliminaci nepohodlných skupin.

Závěr: Pamatujme a učme se

Koncentrační tábory jsou temnou kapitolou lidských dějin, která nám připomíná, kam až může vést nenávist, fanatismus a bezpráví. Je důležité si připomínat oběti těchto zločinů a učit se z minulosti, aby se podobné hrůzy už nikdy neopakovaly.

Doufám, že tento článek vám pomohl lépe pochopit, co to koncentrační tábory byly, jak fungovaly a jaký měly dopad na svět. Je důležité si uvědomit, že i dnes existují místa, kde jsou lidé pronásledováni a mučeni kvůli svému původu, náboženství nebo politickému přesvědčení.

Je naší povinností postavit se proti nesnášenlivosti a bojovat za lidská práva pro všechny.

EXIMTOURS
EximTours.cz

Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem