Josef Mengele se narodil 16. března 1911 v Günzburgu v Bavorsku. Byl nejstarším ze tří synů Karla Mengeleho, výrobce zemědělských strojů, a jeho manželky Walburgy Hupfauerové. Už od mládí se projevoval jako talentovaný student se zájmem o hudbu, umění a lyžování.

V roce 1930 ukončil střední školu a začal studovat filozofii na Univerzitě v Mnichově, kde se nacházelo ústředí nacistické strany.

V roce 1935 získal doktorát z antropologie na Univerzitě v Mnichově a následně pokračoval ve studiu medicíny na Univerzitě ve Frankfurtu. V roce 1937 se stal asistentem Dr. Otmara von Verschuer na Institutu pro dědičnou biologii a rasovou hygienu ve Frankfurtu.

Josef Mengele se zaměřoval na genetické faktory způsobující rozštěpy rtu a patra, za což získal doktorát medicíny v roce 1938.

Josef Mengele
josef mengele

Cesta Josefa Mengeleho k nacismu a válka

Mengele se připojil k nacistické straně a SS v roce 1938. V roce 1940 byl povolán do armády a sloužil jako zdravotní důstojník Waffen-SS. Během války byl několikrát vyznamenán za odvahu a po zranění na východní frontě v roce 1943 byl prohlášen za neschopného bojové služby.

V květnu 1943 byl Mengele převelen do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, kde se stal hlavním lékařem. Mengele zde prováděl selekce nově příchozích vězňů, rozhodoval, kdo bude okamžitě poslán do plynových komor a kdo bude využit k nuceným pracím.

Fischer.cz

Josef Mengele – Experimenty v Auschwitz

Nejznámější se stal pro své kruté a neetické lékařské experimenty, zejména na dvojčatech a lidech s fyzickými anomáliemi. Mengeleho experimenty měly prokázat nadřazenost árijské rasy a podpořit nacistickou ideologii. Dvojčata byla používána jako kontrolní skupiny pro srovnání, přičemž jeden z dvojčat byl vystaven experimentům a druhý sloužil jako kontrola.

Koukni...  20 dnů v Mariupolu: Odvaha, pravda a příběh, který musí být vyprávěn

Josef Mengele často prováděl bolestivé a smrtící experimenty bez ohledu na utrpení obětí. Patřily sem injekce fenolu do srdce, experimenty s podchlazením, amputace bez anestezie a další hrůzné procedury.

Jedním z nejznámějších případů byl pokus o vytvoření siamských dvojčat tím, že Mengele sešil dva Romské chlapce zády k sobě. Tito chlapci zemřeli na gangrénu po několika dnech nesmírného utrpení. Mengele také často odebíral orgány a tkáně od svých obětí pro další výzkum a posílal je svému mentorovi Dr. von Verschuerovi.

Selektivní procedury a zločiny

Mengele byl pověřen výběrem vězňů pro plynové komory při jejich příjezdu do tábora. Tato procedura byla známá jako „selekce“. Mengele sám rozhodoval, kdo bude okamžitě popraven a kdo bude poslán do pracovního tábora. Svým chladnokrevným a bezcitným přístupem si vysloužil přezdívku „Anděl smrti“. Vězni se jeho přítomnosti děsili, protože nikdy nevěděli, zda budou vybráni k životu nebo smrti.

Útěk po válce a život v úkrytu

Po skončení druhé světové války se Josefu Mengeleovi podařilo uniknout spravedlnosti a ukrýt se v Jižní Americe. Nejdříve se usadil v Argentině, kde žil pod falešným jménem. Poté se přestěhoval do Paraguaye a nakonec do Brazílie.

Během svého pobytu v Jižní Americe Josef Mengele nadále žil pod falešnými jmény a vyhýbal se zadržení navzdory intenzivnímu pátrání po válečných zločincích. Zemřel v roce 1979 po mrtvici při plavání a byl pohřben pod jménem Wolfgang Gerhard.

Josef Mengele – Odkaz a dopad jeho činů

Mengeleho činy v Auschwitz zanechaly temné dědictví, které stále straší pamětníky a jejich potomky. Jeho experimenty, byť často hrůzné a neetické, přispěly k některým poznatkům v genetice a medicíně, což je kontroverzní aspekt jeho dědictví. Mnoho přeživších z jeho experimentů trpělo doživotními fyzickými a psychickými následky.

Koukni...  Reinhard Heydrich: Stín nad Třetí Říší

Jeho útěk a nikdy neodsouzené zločiny zůstávají trvalou připomínkou hrůz druhé světové války a holocaustu. Josef Mengele je symbolem absolutní zvrácenosti a neetického zneužití vědeckého výzkumu k prosazení ideologických cílů.

Jeho příběh slouží jako varování před nebezpečími ideologické zaslepenosti a absolutní moci, která může vést k nevýslovnému utrpení a ztrátě lidskosti.

Dědictví Josefa Mengeleho

Mengeleho jméno se stalo synonymem pro zlo a krutost. Jeho experimenty a selekce v Auschwitz jsou stále předmětem intenzivního historického výzkumu a diskusí. Přeživší, kteří prošli jeho experimenty, často svědčili o hrůzách, které zažili, a jejich příběhy pomáhají udržovat památku na oběti holocaustu živou.

Dnes je Mengele často zmiňován v dokumentárních filmech, knihách a akademických studiích, které zkoumají jeho zločiny a jejich dopad na moderní medicínu a etiku.

Navzdory své smrti zůstává Josef Mengele jednou z nejtemnějších postav historie druhé světové války. Jeho život a činy jsou důkazem toho, jak daleko může zajít vědecký výzkum, když je zneužit k prosazování zvrácených ideologií a nehumánních cílů. Jeho dědictví je trvalou připomínkou nutnosti etického přístupu k vědě a respektu k lidským právům a důstojnosti.

Tento článek slouží jako komplexní přehled života a zločinů Josefa Mengeleho, jednoho z nejznámějších a nejzvrácenějších válečných zločinců druhé světové války.

Jeho příběh je varováním před nebezpečím ideologické zaslepenosti a neetického zneužití vědeckého výzkumu, které může vést k nesmírnému utrpení a ztrátě lidskosti.


Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem, recenzí či zkušeností