Za sedmi horami, za sedmi řekami, v útulném koutku velkého zeleného lesa, žil malý medvídek jménem Brumík. Byl to veselý a zvědavý medvídek, který měl velké hnědé oči a hustou srst, jemnou jako samet. Brumík žil ve dřevěném domečku se svými milujícími rodiči, kteří se o něj starali a učili ho mnoha důležitým věcem o lese a jeho tajemstvích.

Jeho maminka medvědice ho každé ráno učila, jak sbírat med a vybírat nejchutnější bobule. Jeho tatínek medvěd ho zase vodil na procházky po lesních stezkách a ukazoval mu, jak se chovat v přírodě a jak se vyhnout nebezpečím, která v lesích číhají. Ačkoli Brumík miloval své rodiče a snažil se být hodným medvídětem, jeho zvědavost ho často táhla k dalším a dalším dobrodružstvím.

„Brumíku,“ varovala ho jednoho rána maminka, když se chystal hrát si na okraji lesa, „nikdy nechoď příliš daleko od domova a neopouštěj známé cesty, pokud nejsme s tebou. Les je plný tajemství, ale také nebezpečí, která by mohla malého medvídka jako jsi ty, velmi snadno překvapit.“

Brumík přikývl, ale v jeho očích tančila zvědavost a touha po dobrodružství. „Rozumím, mami,“ řekl, ale jeho srdce tajně snilo o velkých výpravách za hranice bezpečného území, které mu rodiče vytyčili.

A tak začíná příběh malého Brumíka, který jednoho dne neuposlechl své rodiče a vypravil se do hlubin tajemného lesa, aby zjistil, co všechno může objevit. Než se nadál, jeho nožičky ho nesly dál a dál, až tam, kde žádné medvídě před ním nevkročilo.

Audio verze pohádky

Audioverze pohádky

Brumíkova nečekaná výprava

Ten den se Brumík probudil dříve než obvykle. Slunce teprve začínalo malovat oblohu zlatavými a růžovými barvami, když se malý medvídek protahoval před svým domečkem. Vzduch voněl po rose a čerstvých borovicích, a Brumík cítil, že dnešní den bude něčím zvláštní.

Po snídani, když se jeho rodiče věnovali práci na zahradě, Brumík pohlédl směrem k lesu. Lesní hranice, kterou mu rodiče zakázali překročit bez doprovodu, se zdála být dnes zvláště lákavá. „Jen se tam podívám a hned se vrátím,“ řekl si Brumík v duchu a srdce mu začalo bít vzrušením.

Než se nadál, už stál u samého okraje lesa. Vzduch zde byl chladnější a světlo pronikalo mezi stromy jen slabě. Brumík naslouchal zvukům lesa – šustění listí, zpěv ptáků, a někde v dálce slabý zvuk potoka. Zvědavost zvítězila nad strachem a Brumík se pomalu vypravil dál do lesa, sleduje zvědavé veverky a poslouchá písně ptáků.

Koukni...  Jak jsem za 2600 Kč přestal mluvit sprostě

Cesta, kterou si zvolil, se postupně stávala stále úzkější a Brumík musel dávat pozor, kam šlape. Zanedlouho zjistil, že už nevidí dům, ani známé okolí. „Jen kousek dál,“ řekl si. „Určitě najdu něco úžasného!“

Jeho malá dobrodružství však byla náhle přerušena, když uslyšel zvláštní zvuky a šustění blízko sebe. Brumík se zarazil a srdce mu začalo bušit strachem. Cítil, že tentokrát může být daleko od domova a bezpečí svých rodičů opravdu v nebezpečí.

Obrázek zobrazuje veselého hnědého medvídka s modro-bílou šátkou kolem krku. Medvídek má velké, koukající, hnědé oči a široký úsměv, stojí na pařezu obklopeném mechem v lesním prostředí. V pozadí jsou rozostřené stromy s pronikajícími slunečními paprsky a v blízkosti medvídka jsou vidět dvě roztomilé veverky. Celý obrázek působí velmi hravě a přátelsky, ideální pro dětskou pohádku.
Brumík a jeho cesta do lesa

Brumík a zvědavá sojka

Když se Brumík otočil směrem ke zvuku, spatřil před sebou sojku, která na něj zvědavě hleděla ze svého úkrytu mezi větvemi starého dubu. „Ty jsi daleko od domova, malý medvídku,“ zazpívala sojka svým jasným hlasem. Brumík se trochu uklidnil, ale stále cítil, jak mu v žilách koluje adrenalin.

„Já… já jsem jen chtěl prozkoumat les,“ odpověděl Brumík nesměle. Sojka poskočila blíže a zvědavě nakláněla hlavu. „Les je plný tajemství, ale také nebezpečí. Měl bys být opatrný, když tě nemá kdo chránit,“ varovala ho sojka.

Brumík si uvědomil, že sojka má pravdu. Pomalu se začal cítit více nejistý o své malé výpravě. Přesto ho zvědavost nenechala jen tak odvrátit se a vrátit domů. „Můžeš mi ukázat něco bezpečného a zajímavého tady v lese?“ zeptal se medvídek, doufaje, že sojka bude ochotná.

Sojka krátce přemýšlela, pak přikývla. „Dobře, ale musíš slíbit, že budeš opatrný a poslechneš, když řeknu, že je čas jít zpět.“ Brumík nadšeně souhlasil, a tak spolu vyrazili hlouběji do lesa.

Šli je cestičkou lemovanou mechově zelenými kameny a všude kolem nich se rozléhalo kouzelné ptačí zpívání. Sojka ukázala Brumíkovi hnízdo s malými ptáčaty a vysvětlila mu, jak důležité je, aby byli mladí ptáci v bezpečí a jak rodiče chrání svá mláďata. Brumík naslouchal a v hlavě mu začalo docházet, proč jsou jeho vlastní rodiče tak opatrní.

Po chvíli setkání se dalšími zvířaty, jako byli srnec a ježek, Brumík zaslechl hluboký hlas, který volal jeho jméno. Byl to hlas jeho tatínka, který ho hledal.

Brumík a sojka

Moudrost ve stínu starých stromů

Když se Brumík otočil ke zvuku volání, uviděl svého tatínka přicházející skrze stromy, ale vedle něj stála i stará sova, kterou všichni v lese nazývali moudrou sovou. Sovy oči moudře zářily v soumraku lesa a její pohled byl pronikavý a uklidňující.

„Moudrá sovo,“ pozdravil ji Brumík s úctou. Sovy oči se mírně zasmály. „Medvídku Brumíku, zdá se, že jsi se dnes naučil několik důležitých lekcí,“ promluvila sova s hlubokým a vážným hlasem.

„Ano, Sovo, já… já jsem chtěl jen objevit les, ale pochopil jsem, že může být nebezpečný, když nejsem s rodiči,“ odpověděl Brumík a sklopil hlavu.

Moudrá sova kývla. „Les je plný nádherných věcí, ale také nebezpečí, která mohou být příliš velká pro malého medvídka jako jsi ty. Je důležité poslouchat své rodiče, protože oni tě chtějí ochránit a zajistit, aby se ti nic zlého nestalo.“

Koukni...  Experiment: Děti v práci, rodiče v školce!

Brumík souhlasně přikývl a v jeho očích bylo vidět porozumění. „Děkuji, Sovo. Příště budu poslouchat a nebudu chodit sám.“

Moudrá sova pak promluvila nejen k Brumíkovi, ale i k jeho tatínkovi. „Je dobré naučit naše mladé rozumět nebezpečím, ale také je důležité ukázat jim krásu a divy, které les skrývá, pod naším dohledem.“

Brumíkův tatínek souhlasil a poděkoval Sově za její moudrá slova. Společně se pak vydali na cestu zpět domů, kde na ně čekala Brumíkova maminka, plná úlevy a radosti, že je její malý medvídek zpět v bezpečí.

Brumík a sova

Brumíkova poučení a teplý návrat

Když se Brumík s tatínkem a moudrou sovou blížili k jejich domečku, viděl Brumík svou maminku stát ve dveřích s otevřenou náručí. Pohled na ni naplnil Brumíka velkou radostí a úlevou. S rychlým během se vrhl do jejího objetí a pevně ji objal. „Mami, já jsem zpět. Omlouvám se, že jsem tě vystrašil,“ řekl tiše.

Maminka ho pevně stiskla a políbila ho na čelo. „Jen jsem ráda, že jsi v pořádku, můj malý medvídku. Ale prosím, pamatuj si dnešní lekci a již více nechod sám do lesa.“

Brumík přikývl a slíbil, že bude poslouchat. Uvnitř domu se všichni sešli kolem krbu, kde Brumík vyprávěl o svých dobrodružstvích a o tom, co se naučil. Jeho rodiče pozorně naslouchali, když vyprávěl o setkání s sojkou, srncem, ježkem a nakonec modrou sovou.

„Sova mi řekla, jak je důležité poslouchat vás a že les má svá tajemství, ale také nebezpečí, která můžu čelit jen s vaší pomocí,“ sdělil Brumík. Jeho tatínek přitakal a řekl: „Ano, les je nádherný, ale také náročný, a my tě chceme učit, jak v něm bezpečně žít a objevovat jeho krásy.“

Večer se nesl v duchu pohody a lásky. Brumík se cítil šťastný a bezpečný, vědom si toho, že jeho rodina je tu pro něj, aby ho chránila a vedla.

Obrázek zobrazuje roztomilého medvídka s měkkou hnědou srstí a velkými okatými očima, který se s úsměvem opírá o strom obrostlý mechem. Medvídek má na sobě světle zelený šátek a vypadá zvídavě a hravě. V pozadí je vidět jasný a mlhavý les s dalšími veverkami v rozmazaném pozadí, což přidává k obrázku pocit hloubky a prostornosti. Celý výjev působí klidně a přátelsky, vhodně pro příběhy určené dětem.
Šťastný Brumík, že vše dopadlo dobře

Poučení pro Brumíka a všechny malé posluchače

Tak skončila Brumíkova dobrodružná výprava, z níž si odnesl cenné lekce o poslechu, bezpečí a lásce k rodině. Doma u krbu, poslouchající další příběhy svých rodičů o lese, si Brumík uvědomil, jak důležité je mít někoho, kdo na něj dohlíží a učí ho správné cestě.

Brumík se naučil, že dobrodružství je vzrušující, ale bezpečnost a poslech jsou klíčové, když přijde na ochranu před nečekanými nebezpečími. Díky své zvědavosti objevil krásy lesa, ale díky moudrosti svých rodičů a nových přátel také pochopil, jak se v těchto krásách bezpečně pohybovat.

Pohádka o Medvídku Brumíkovi tak není jen o zvědavosti a dobrodružství, ale také o poslechu, lásce a ochraně, kterou rodina přináší. Každé malé dítě, které poslouchá své rodiče, se může těšit na bezpečné a nádherné dobrodružství, stejně jako Brumík.

Medvídek Brumík a jeho příběh tak zůstávají v srdcích malých posluchačů jako připomínka, že i ve světě plném tajemství a objevů je důležité pamatovat na rady těch, kdo nás mají rádi a chtějí pro nás to nejlepší.

Koukni...  Jak lépe zvládat dětské vzpoury a vzteklost

A pro všechny malé medvídky, kteří touží po dobrodružství, je vždy dobré mít po boku někoho, kdo je ochrání a povede správnou cestou.

Na závěr

Na závěr bychom rádi slyšeli váš názor! Pokud se vám pohádka o Medvídku Brumíkovi líbila, dejte nám vědět v komentářích níže. Rádi bychom slyšeli, jak vaše děti reagovaly na příběh a jaké lekce si z něj odnesly.

Pokud máte nějaké nápady na zlepšení nebo příběh vás inspiroval k vlastní tvorbě, podělte se s námi! Vaše zpětná vazba je pro nás cenná a pomáhá nám tvořit příběhy, které jsou nejen zajímavé, ale i poučné.

Neváhejte také pohádku ohodnotit hvězdičkami, podle toho, jak moc se vám líbila. Každé hodnocení nám pomůže v další práci a motivuje nás k vytváření obsahu, který osloví malé i velké čtenáře.

Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vaše komentáře a hodnocení!


Pohádka o Brumíkovi – Hodnocení

5,0
Vynikající100%
Velmi dobré0%
Průměrné0%
Špatné0%
Hrozné0%

Vaše komentáře

Pohádka plná fantazie

14/05/2024

Příběh je zajímavý a napínavý, což moje děti moc baví. Ilustrace jsou nádherné 🙂

Avatar for Zuzíček
Zuzíček

Dokonalé čtení na večer

14/05/2024

Brumík a tajemství lesa je úžasná pohádka! Moje děti ji zbožňují! Děkujeme

Avatar for Janička S.
Janička S.

So cute

10/05/2024

Brumík je tak roztomilý! Jeho dobrodružství v lese jsou skvělým způsobem, jak učit děti o přírodě a zvířatech.

Avatar for Nikola M
Nikola M

Pohádkový Hit!

03/05/2024

Perfektní! Příběh je plný fantazie a dobrodružství, což je přesně to, co moje děti milují. Už teď se ptají, kdy bude další pohádka

Avatar for Veronika Tichá
Veronika Tichá

smysluplnost pohádky

02/05/2024

Tato pohádka je plná moudrých slov a ponaučení, která se dětem snadno zapamatují. Je to skvělý způsob, jak s nimi mluvit o důležitých tématech, jako je zodpovědnost, ohleduplnost a odvaha.

Avatar for Andrea
Andrea

Děkujeme, krásná pohádka

29/04/2024

Absolutně úžasná pohádka o Brumíkovi! Moje malá se nemohla odtrhnout. Strašně se jí líbí. Doporučuju všem rodičům pro jejich špuntíky.

Avatar for Michaela Křížová
Michaela Křížová

Doporučuji

29/04/2024

Určitě doporučuji tuto pohádku všem, kteří hledají krásný a poutavý příběh pro děti. Je to ideální čtení na večer, které zaručeně potěší celou rodinu.

Avatar for Petra Havlíková
Petra Havlíková

Impozantní

28/04/2024

Pohádka se mi líbila, protože je plná krásných ilustrací a chytlavého příběhu. Moje děti ji s nadšením poslouchaly a hned se ptaly na další díl. Je to ideální pohádka na čtení před spaním, která zanechá v dětech příjemné pocity a podnítí jejich fantazii.

Avatar for Janička
Janička

Zvědavý medvídek Brumík

25/04/2024

Tato pohádka se mnou okamžitě vrátila do dětství. Právě takové dobrodružné příběhy o zvědavých zvířátkách jsem ráda poslouchala jako malá. Pohádka o medvídkovi Brumíkovi je poučná a čtivá. Dětem se líbí příběh o zvídavém medvídkovi a jeho touze po objevování. Rodiče zase ocení nenásilné ponaučení o tom, že je důležité poslouchat rodiče a dodržovat pravidla. Krásné ilustrace dodávají pohádce pohádkový ráz.

Avatar for Sára K
Sára K

Skvělě

24/04/2024

Mé děti byly naprosto uchváceny dobrodružstvím Brumíka. Je to příběh plný fantazie a poučení, který doporučuji každé rodině.

Avatar for Lilian
Lilian

Přispějte svým hodnocením pro ostatní čtenáře