Stalking, to je téma, které v dnešní době rezonuje víc, než by si člověk mohl myslet. Každý z nás asi slyšel o nějakém případu stalkingu, nebo má alespoň mlhavou představu o tom, co to znamená. Ale kde je ta hranice mezi nevinným zájmem a obtěžováním? A jak se to vlastně týká běžných situací, jako když váš známý pošle známé SMS kvůli tomu, že jejich děti spolu chodí do školy?

Příběh, který mě přivedl k napsání tohoto článku

Včera mi kamarád vyprávěl, jak poslal mé sousedce dvě SMS s odkazem na web (podotýkám žádné nemravní ani urážlivou SMS), protože na sebe mají telefonní čísla a jejich dcery spolu chodí do třetí třídy. Potřeboval s ní jednoduše něco jako rodiče probrat. Nic neobvyklého, že? No, sousedka mu odpověděla, ať ji nestalkuje! A co tedy teď?

A tak jsem se začal zamýšlet – Co je to vlastně stalking a kdy už se jedná o obtěžování? Až si to oba přečtou, což je na 99% jisté, tak jen chci, obě strany pochopili, že je dospělé se k činům svých dětí postavit čelem a řešit je společně mezi sebou, nikoli se uzavřít a vyhýbat komunikaci z jedné či druhé strany. Toť pouze mé doporučení, jakožto pozorující strany.

Definice stalkingu

Stalking je definován jako úmyslné a opakované obtěžování, které způsobuje strach nebo úzkost u oběti. Zákon to často definuje jako nevyžádané a obtěžující chování, které může zahrnovat sledování, telefonáty, zprávy, nebo i fyzickou přítomnost v blízkosti oběti.

Příklady stalkingu

 1. Sledování oběti domů nebo do práce – představ si, že někdo tě stále sleduje, kamkoli jdeš.
 2. Opakované telefonáty nebo SMS zprávy – volání několikrát denně nebo posílání nevyžádaných zpráv.
 3. Sledování na sociálních sítích – neustálé komentování nebo lajkování všech tvých příspěvků, což může být velmi nepříjemné.
 4. Posílání nevyžádaných dárků – může se zdát nevinné, ale pokud to oběť obtěžuje, je to problém.
EXIMTOURS
EximTours.cz

Kdy už se jedná o stalking?

Není vždy snadné určit, kdy zájem o druhou osobu přeroste v obtěžování. Klíčové je, jak se cítí oběť. Pokud se cítí ohrožená nebo nepříjemně, může to být považováno za stalking. V případě mého kamaráda a jeho SMS mé sousedce, je důležité zvážit několik faktorů:

 1. Úmysl zprávy – bylo to jednorázové sdělení nebo opakované kontaktování bez odpovědi?
 2. Reakce sousedky – cítila se obtěžována nebo ohrožena na svém životě?
 3. Kontext – měly jejich děti nějaký problém, který potřeboval řešení mezi dospělými? Ano, měli!

Jak rozeznat nevinný zájem od stalkingu?

Je důležité rozlišovat mezi běžným sociálním chováním a stalkingem. Když například posíláš SMS někomu, koho dobře znáš, a oni ti odpoví, je to normální komunikace. Pokud ale začneš posílat desítky zpráv denně bez odpovědi, může to být problém.

Koukni...  VPN zdarma nebo placená: Která je pro vás lepší?

Příklad stalkingu

Představ si, že pošleš kamarádovi SMS: „Hej, půjdeme večer na pivo?“ Kamarád odpoví: „Jasně, proč ne?“ To je normální. Ale když pošleš někomu, kdo ti neodpovídá, třicet zpráv za den, už to normální není.

Zákonná definice stalkingu v České republice

V České republice je stalking trestným činem podle § 354 trestního zákoníku. Může být potrestán až třemi roky odnětí svobody. Zákon definuje stalking jako úmyslné a opakované obtěžování, které může způsobit oběti vážné znepokojení nebo strach o svůj život či zdraví.

Co říkají případové studie

Představ si případ, kdy někdo opakovaně sleduje svou ex-přítelkyni, volá jí v noci a posílá nevyžádané dárky. Toto chování může být považováno za stalking a může vést k trestnímu stíhání.

Jak se bránit proti stalkingu?

Pokud máš podezření, že jsi obětí stalkingu, je důležité jednat rychle. Zde je několik kroků, které můžeš podniknout:

 1. Řekni to někomu – svěř se přátelům nebo rodině.
 2. Zaznamenávej důkazy – uchovávej SMS, e-maily nebo jiné důkazy o obtěžování.
 3. Kontaktuj policii – pokud se cítíš ohrožen, neváhej kontaktovat policii.
 4. Požádej o soudní zákaz přiblížení – můžeš požádat soud o vydání předběžného opatření.
TUI.cz

Prevence stalkingu

Prevence je klíčová. Snaž se být opatrný s tím, komu poskytuješ své osobní údaje, a buď obezřetný na sociálních sítích. Nedávej všem najevo, kde bydlíš nebo pracuješ, a buď opatrný s tím, koho přijímáš mezi své přátele.

Tipy pro bezpečnost na sociálních sítích

 1. Nastav si soukromí – kontroluj, kdo může vidět tvé příspěvky.
 2. Nepřijímej neznámé žádosti o přátelství – buď selektivní.
 3. Nezveřejňuj příliš osobní informace – měj na paměti, že internet je veřejný prostor.

Kdy se jedná o přátelský zájem a kdy o stalking?

Většina lidí má tendenci přátelsky komunikovat se svými sousedy, zvláště pokud mají děti, které si spolu hrají. Nicméně, i přátelské chování může být považováno za obtěžující, pokud je to vnímáno jako nevyžádané nebo invazivní!

Koukni...  Jak lépe zvládat dětské vzpoury a vzteklost

Příklad: Pokud pošleš sousedce jednou za čas zprávu typu: „Hej, naše děti by si mohly hrát spolu dnes odpoledne,“ je to normální. Pokud ale pošleš zprávy typu: „Proč jsi mě ignorovala? Kde jsi byla včera večer?“ opakovaně, už je to problematické.

Rozhodnutí: Jedná se o stalking?

V případě mého kamaráda a jeho SMS sousedce, je důležité zvážit několik faktorů:

 1. Jednorázová zpráva – jednorázové poslání zprávy kvůli dětem rozhodně není stalking.
 2. Reakce sousedky – pokud se cítila ohrožená, je důležité to respektovat, ale je třeba také zohlednit kontext.
 3. Úmysl – známý měl pravděpodobně dobré úmysly a nechtěl sousedku obtěžovat.

Pokud se ale sousedka cítí obtěžována, je dobré, aby se známý omluvil a vysvětlil své úmysly!

Závěr – Buďme ohleduplní!

Komunikace je klíčová. Pokud někdo cítí, že je obtěžován, je důležité to respektovat a snažit se najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Vždy je lepší být opatrný a ohleduplný, než riskovat, že se někdo bude cítit nepříjemně.

Několik zajímavostí o stalkingu

 1. Cyberstalking – to je forma stalkingu, která se odehrává na internetu. Může zahrnovat posílání nevyžádaných e-mailů nebo zpráv na sociálních sítích.
 2. Stalking celebrit – mnoho celebrit se potýká se stalkery, kteří je sledují na každém kroku. Je to velmi stresující a může to vést k vážným bezpečnostním opatřením.
 3. Psychologický aspekt – stalker často trpí nějakým psychologickým problémem nebo obsesí, která ho vede k tomu, že nemůže přestat sledovat svou oběť.

Metody stalkingu a podrobné příklady

1. Fyzické sledování

Stalker může sledovat oběť kamkoliv jde – do práce, domů, na nákupy. To může způsobit oběti obrovský stres a strach.

Příklad: Jana zjistila, že ji její ex-přítel sleduje. Viděla ho pokaždé, když šla do práce, když šla na večeři s kamarády a dokonce i když šla na procházku se psem. Cítila se ohrožená a začala se bát vycházet z domu.

2. Opakované telefonáty a zprávy

Stalker může oběť bombardovat telefonáty nebo zprávami, často i v noci, což může narušovat její klid a soukromí.

Příklad: Honza začal dostávat nevyžádané zprávy od neznámého čísla. Zprávy byly stále častější a obtěžující. Některé byly dokonce výhružné. Petr se rozhodl kontaktovat policii, aby zjistil, kdo mu posílá tyto zprávy.

3. Cyberstalking

Dnes v digitální době je cyberstalking stále častější. Stalker může sledovat každý tvůj krok na sociálních sítích, posílat nevyžádané zprávy nebo dokonce hacknout tvůj účet.

Příklad: Klára si všimla, že někdo stále lajkuje a komentuje všechny její příspěvky na Facebooku. Zpočátku to ignorovala, ale když jí začal posílat soukromé zprávy, ve kterých věděl podrobnosti o jejím životě, začala se bát.

4. Posílání nevyžádaných dárků

Může se zdát, že posílání dárků je nevinné, ale pokud jsou nevyžádané a oběť se cítí nepříjemně, může to být považováno za stalking.

Koukni...  Mýty a fakta o očkování: Jaká je pravda?

Příklad: Eva začala dostávat květiny a dárky od anonymního odesílatele. Zpočátku si myslela, že je to romantické, ale když začaly přicházet denně a dárky byly čím dál osobnější, začala se cítit ohrožená.

5. Šíření pomluv

Stalker může šířit lži a pomluvy o oběti, aby jí ublížil nebo zničil její pověst.

Příklad: Tomáš zjistil, že jeho bývalá přítelkyně šíří lži o tom, že je násilník. Tyto pomluvy se rychle rozšířily mezi jeho přátele a kolegy, což mu způsobilo mnoho problémů v osobním i pracovním životě.

6. Vydírání

Stalker může oběť vydírat nebo hrozit, že zveřejní citlivé informace, pokud nesplní jeho požadavky.

Příklad: Markéta dostala e-mail od neznámého odesílatele, který jí vyhrožoval, že zveřejní její osobní fotografie, pokud mu nezaplatí peníze. Markéta byla zoufalá a obrátila se na policii.

Závěrečné myšlenky

Stalking je vážný problém, který může mít zničující dopad na život oběti. Je důležité být si vědom toho, co stalking je a jak se proti němu bránit. Pamatuj, že pokud se cítíš ohrožen, neváhej kontaktovat policii a požádat o pomoc.

Doufám, že vám tento článek pomohl lépe porozumět tomu, co je a není stalking, a že budete schopni rozlišit mezi nevinným zájmem a obtěžujícím chováním.

Buďme ohleduplní a respektujme soukromí a pocity ostatních lidí.

Fischer.cz

Nejčastější dotazy

Co je stalking?

Stalking je úmyslné a opakované obtěžování, které způsobuje strach nebo úzkost u oběti. Může zahrnovat sledování, telefonáty, zprávy nebo fyzickou přítomnost v blízkosti oběti.

Jaké jsou nejčastější metody stalkingu?

Mezi nejčastější metody patří fyzické sledování, opakované telefonáty nebo zprávy, sledování na sociálních sítích, posílání nevyžádaných dárků, šíření pomluv a vydírání.

Jak se můžu bránit proti stalkingu?

Řekněte to někomu, zaznamenávejte důkazy, kontaktujte policii a požádejte o soudní zákaz přiblížení. Prevence zahrnuje také opatrnost s osobními údaji a bezpečnost na sociálních sítích.

Je stalking v České republice trestný?

Ano, stalking je v České republice trestným činem podle § 354 trestního zákoníku a může být potrestán až třemi roky odnětí svobody.

Jak rozlišit přátelský zájem od stalkingu?

Klíčové je, jak se cítí oběť. Pokud se cítí ohrožená nebo nepříjemně, může to být považováno za stalking. Je důležité respektovat pocity a soukromí ostatních lidí.

Jaké jsou psychologické důvody pro stalking?

Stalker často trpí psychologickými problémy nebo obsesí, které ho vedou k tomu, že nemůže přestat sledovat svou oběť. To může zahrnovat závislost na vztahu, nízké sebevědomí nebo potřebu kontroly.

Co dělat, když jsem obětí cyberstalkingu?

Uložte všechny důkazy (e-maily, zprávy), změňte si hesla na sociálních sítích, nastavte si soukromí, zablokujte stalkera a kontaktujte policii. Buďte opatrní s osobními informacemi, které sdílíte online.


Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem či zkušeností se stalkingem