Vím, že se v poslední době hodně mluví o genderové identitě a může to být matoucí, když se snažíš sledovat všechny ty různé termíny a definice. Proto jsem se rozhodla napsat tento článek, abych vám pomohla lépe porozumět tomuto tématu a co to vlastně ta genderová identita je.

Nejprve si pojďme ujasnit, co je to genderová identita. Jedná se o vnitřní pocit toho, kým se člověk cítí jako muž, žena, obojí, ani jedno, nebo někde mezi tím. Je to odlišné od pohlaví, které je přiřazeno člověku při narození na základě fyzických vlastností.

Dnes už víme, že pohlaví není binární, tzn. že neexistuje jen muž a žena. Existuje mnoho různých genderových identit, a i když některé z nich jsou méně běžné, všechny jsou platné a zaslouží si respekt.

Reklama Blue Style

Nejčastější genderové identity

 • Muž: Jedinci, kteří se identifikují jako muži, se obvykle cítí ve spojení s maskulinitou a mužskými rolemi.
 • Žena: Jedinci, kteří se identifikují jako ženy, se obvykle cítí ve spojení s feminitou a ženskými rolemi.
 • Nebinární: Tento termín zahrnuje všechny genderové identity, které nespadají do binární kategorie muže/ženy. Nebinární osoby se mohou cítit jako kombinace muže a ženy, někde mezi nimi, nebo jako genderově neutrální.
 • Genderqueer: Pod tento termín spadají osoby, jejichž genderová identita se neshoduje s normou nebo je fluidní a mění se v čase.
 • Transgender: Jedinci, jejichž genderová identita se liší od pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Například transgender muž je osoba, která se narodila jako žena, ale cítí se jako muž.
 • Agender: Osoby, které se neidentifikují s žádným pohlavím.

Kromě těchto nejčastějších existuje mnoho dalších genderových identit, jako je bigender (identifikace se dvěma pohlavími), trigender (identifikace se třemi pohlavími), genderfluid (genderová identita se mění v čase), demiboy (částečně muž), demigirl (částečně žena) atd.

Koukni...  Nejlepší léky na hubnutí: Efektivní pomoc nebo riskantní volba?

Je důležité si uvědomit, že genderová identita je spektrum a každý člověk ji prožívá individuálně. To, co funguje pro jednoho člověka, nemusí fungovat pro jiného. Nejlepší způsob, jak zjistit, jak se někdo identifikuje, je zeptat se ho přímo.

Reklama Blue Style

1. Intersex osoby

Intersex je zastřešující termín pro osoby, které se narodí s tělesnými znaky, které nespadají do typické binární definice muže a ženy. Tyto variace se mohou týkat pohlavních orgánů, hormonů, chromozomů atd. Intersex osoby se mohou identifikovat s jakoukoli genderovou identitou, ať už mužskou, ženskou, nebinární, nebo žádnou.

Příklady intersex variací

 • Vrozené anomálie varlat: Někteří intersex muži se narodí s varlaty, která se nevyvíjejí typicky, nebo s chybějícími varlaty.
 • Vrozené anomálie vaječníků: Některé intersex ženy se narodí s vaječníky, které se nevyvíjejí typicky, nebo s chybějícími vaječníky.
 • Adrenální hyperplazie s vrozeným nedostatkem kortizolu: Tato genetická porucha způsobuje nadprodukci mužských hormonů u plodů s ženskými chromozomy, což může vést k maskulinizaci genitálií u dívek.
 • Syndrom XY gonadální dysgeneze: Tato genetická porucha způsobuje, že muži s chromozomy XY nemají funkční varlata a produkují méně testosteronu, což může vést k feminizaci genitálií u chlapců.

Důležité body intersex

 • Intersexuální lidé nejsou „transgender„, i když někteří intersexuální lidé se mohou identifikovat jako transgender.
 • Intersexuální lidé nejsou „hermafrodité„, i když tento termín se někdy nesprávně používá k označení intersex osob.
 • Intersexuální lidé nejsou „nemocní“ a nepotřebují „léčbu„. Lékařské zákroky na intersex novorozencích a dětech jsou kontroverzní a často eticky problematické.
 • Intersexuální lidé čelí mnoha formám diskriminace a stigmatizace. Je důležité, abychom respektovali jejich genderovou identitu a bojovali za jejich lidská práva.

Pamatujte: Genderová identita je komplexní a mnohotvárná. Nejlepší způsob, jak se dozvědět více o intersex lidech, je zeptat se jich přímo a respektovat jejich odpovědi.

Reklama Blue Style

2. Genderová dysforie

Genderová dysforie je psychický stav, kdy se člověk cítí nesvůj se svým přiřazeným pohlavím a touží žít v souladu se svou genderovou identitou. Tato neshoda může vést k různým pocitům úzkosti, deprese, dysforie a osamělosti.

Příznaky genderové dysforie

 • Silný a trvalý nesoulad mezi genderovou identitou a přiřazeným pohlavím
 • Úzkost, deprese, dysforie a nízká sebeúcta
 • Pocit neklidu v těle a nespokojenosti s vlastním vzhledem
 • Touha po změně fyzických charakteristik, které odpovídají genderové identitě (např. hormonální terapie, operace)
 • Sociální izolace a vyhýbání se situacím, které posilují nesoulad mezi genderovou identitou a přiřazeným pohlavím
Koukni...  10 nejčastějších snů a jejich význam

Závažnost genderové dysforie se u jednotlivých lidí liší. Někteří lidé zažívají jen mírné příznaky, zatímco jiní prožívají silnou dysforii, která může výrazně ovlivnit jejich kvalitu života.

Důležité body k genderové dysforii

 • Genderová dysforie není volba, ale vrozený stav.
 • Genderová dysforie není duševní porucha, ale spíše stav nesouladu mezi vnitřním prožíváním pohlaví a vnějším vzhledem.
 • Léčba genderové dysforie zahrnuje různé možnosti, jako je psychoterapie, hormonální terapie a operace.
 • Nejlepší způsob, jak diagnostikovat a léčit genderovou dysforii, je vyhledat pomoc zkušeného odborníka.

Pamatujte: Genderová dysforie je reálný a závažný stav, který může mít velký dopad na život člověka. Pokud vy nebo někdo, koho znáte, zažíváte genderovou dysforii, je důležité vyhledat pomoc a podporu.

Reklama Blue Style

3. Genderová identita a sociokulturní faktory

Genderová identita, tedy vnitřní prožívání pohlaví, není formována pouze biologickými faktory, ale je ovlivněna i sociokulturními faktory. To znamená, že vnímání pohlaví a genderu se liší v závislosti na společnosti a kultuře, ve které člověk žije.

Příklady sociokulturních faktorů, které ovlivňují genderovou identitu

 • Normy a očekávání: V každé společnosti existují normy a očekávání ohledně toho, jak se muži a ženy chovají, co oblékají a jak se vyjadřují. Tyto normy mohou ovlivnit to, jak se lidé identifikují se svým pohlavím.
 • Náboženství: Náboženské texty a tradice často obsahují představy o pohlaví a genderu, které mohou ovlivnit vnímání lidí.
 • Jazyk: Jazyk, kterým mluvíme, obsahuje genderové stereotypy a předpoklady, které mohou ovlivnit to, jak se o sobě a o druhých mluvíme.
 • Média: Média, jako jsou filmy, televize a reklama, často zobrazují genderové stereotypy, které mohou ovlivnit to, jak lidé vnímají pohlaví a gender.

Důležité body sociokulturních faktorů

 • Genderová identita není univerzální, ale liší se v závislosti na sociokulturním kontextu.
 • Sociokulturní faktory mohou omezovat a utlačovat genderovou rozmanitost.
 • Je důležité bojovat proti genderovým stereotypům a diskriminaci, aby se všichni lidé bez ohledu na jejich genderovou identitu cítili respektováni a svobodní.

Příklady genderové rozmanitosti v sociokulturním kontextu

 • V některých kulturách existují více než dvě pohlaví, například třetí pohlaví nebo „kinnetuk“ u kmene Navajo.
 • V některých kulturách je genderová identita fluidní a může se v průběhu života měnit.
 • V některých kulturách neexistují striktní genderové role a muži a ženy se mohou podílet na aktivitách, které jsou v jiných kulturách považovány za typické pro jedno pohlaví.
Koukni...  11 Největších skandálů českých politiků

Pamatujte: Genderová identita je komplexní a mnohotvárná. Je důležité respektovat genderovou rozmanitost a bojovat proti genderovým stereotypům a diskriminaci.

Reklama Blue Style

4. Genderová reprezentace v médiích

Média hrají důležitou roli v tom, jak vnímáme pohlaví a gender. Způsob, jakým jsou genderové identity zobrazovány v médiích, může ovlivňovat naše postoje, předsudky a chování. Bohužel je genderová reprezentace v médiích často nevyrovnaná a stereotypní.

Příklady problematické genderové reprezentace v médiích

 • Nedostatečná reprezentace: Ženy a genderově nebinární osoby jsou v médiích často podreprezentovány, a to jak v kvantitativním, tak i v kvalitativním smyslu. To znamená, že se objevují méně často a v méně důležitých rolích než muži.
 • Stereotypní zobrazení: Ženy a genderově nebinární osoby jsou v médiích často zobrazovány stereotypně, například jako slabé, emocionální nebo matky. Muži jsou naopak často zobrazováni jako silní, racionální a akční hrdinové.
 • Sexualizace: Ženy a genderově nebinární osoby jsou v médiích často sexualizovány, zatímco muži jsou zobrazováni spíše jako profesionálové.
 • Násilí: Ženy a genderově nebinární osoby jsou v médiích častěji zobrazovány jako oběti násilí než muži.

Důležité body

 • Nepřesná a stereotypní genderová reprezentace v médiích může vést k diskriminaci a nerovnosti.
 • Je důležité podporovat inkluzivní a vyváženou genderovou reprezentaci v médiích.
 • Můžeme to dělat tím, že budeme kriticky vnímat mediální obsah a vyžadovat od médií, aby zobrazovaly genderovou rozmanitost.

Příklady pozitivní genderové reprezentace v médiích

 • Filmy a seriály, které zobrazují silné a komplexní ženské postavy, jako je „Hunger Games“ nebo „Orange is the New Black“.
 • Reklama, která nezobrazuje genderové stereotypy, jako je kampaň „Dove Real Beauty“.
 • Zprávy, které pokrývají genderové otázky spravedlivě a bez předsudků.

Pamatujte: Máme moc ovlivnit genderovou reprezentaci v médiích tím, že budeme kriticky vnímat mediální obsah a vyžadovat od médií, aby zobrazovaly genderovou rozmanitost.

Reklama Blue Style

Na závěr

Doufám, že vám tento článek pomohl lépe porozumět genderové identitě. Pamatujte, že neexistuje žádná „správná“ cesta, jak se identifikovat, a to nejdůležitější je respektovat sebe i ostatní.

Doufám, že to pomohlo!

BONUS: Dostupné zdroje a organizace

Odkazy:

Doufám, že vám tyto další zdroje pomohou dozvědět se více o genderových identitách.

Pamatujte: Genderová identita je komplexní a mnohotvárná. Nejlepší způsob, jak se dozvědět více, je zeptat se lidí, jak se identifikují, a respektovat jejich odpovědi.

Reklama Slevomat.cz

Koncept – Recenze a zkušenosti

0,0
Vynikající0%
Velmi dobré0%
Průměrné0%
Špatné0%
Hrozné0%

Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem, recenzí či zkušeností