Představ si, že jsi na cestě za dobrodružstvím nebo jen na běžné cestě do práce a něco nečekaného se přihodí. Ať už jde o malý škrábanec nebo větší nehodu, je důležité mít jistotu, že následky nebudou pro tebe finanční katastrofou.

Povinné ručení je tu proto, aby z takových situací udělalo méně stresující záležitosti, nejen pro tebe, ale i pro všechny zúčastněné. Nyní se podíváme na vše, co potřebuješ vědět o povinném ručení – od toho, co to vlastně je, až po to, jak si vybrat to pravé a co dělat, když nastane problém.

1. Základní principy povinného ručení

Co je povinné ručení?

Povinné ručení, někdy nazývané jako povinné pojistění vozidel, je základní pojištění, které musí mít každé motorové vozidlo registrované v České republice. Jeho hlavním účelem je krytí škod způsobených třetím osobám při provozu vozidla. To znamená, že pokud svým vozidlem způsobíš škodu na majetku nebo zdraví jiné osoby, pojistka pokryje náklady na její opravu nebo léčbu.

Právní základ povinného ručení

Povinné ručení není jen nápad, jak ochránit řidiče před finančními dopady nehod. Je to právní požadavek dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento zákon stanoví, že každý majitel motorového vozidla musí mít uzavřené pojištění, které kryje odpovědnost za škody způsobené tímto vozidlem.

Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

Povinné ručení kryje škody způsobené třetím osobám, ale co když dojde k poškození tvého vlastního vozidla? Zde na scénu přichází havarijní pojištění. Havarijní pojištění je dobrovolné a pokrývá škody na tvém vozidle, ať už způsobené nehodou, vandalismem, přírodními živly, nebo krádeží. Zatímco povinné ručení je, jak název napovídá, povinné, havarijní pojištění si můžeš vybrat, zda chceš, či nechceš.

Nehoda

2. Kdo a proč musí mít povinné ručení

Kategorie vozidel, které musí být povinně pojištěny

Povinné ručení se týká každého, kdo vlastní nebo provozuje motorové vozidlo. To zahrnuje osobní automobily, nákladní auta, motocykly, autobusy a dokonce i traktory. Pokud máš vozidlo, které může vyjet na veřejnou komunikaci, musíš mít uzavřené povinné ručení. Ano, i ty stroje, které používáš jen občas nebo sezónně, musí být pojištěny.

Důsledky absence povinného ručení

Nemít povinné ručení není jen porušení zákona; může to mít závažné finanční a právní následky. Pokud tě policie chytí bez platného povinného ručení, můžeš čelit pokutě až do výše několika desítek tisíc korun. Ale to ještě není vše. V případě, že způsobíš nehodu bez povinného ručení, budeš muset ze svého kapsy zaplatit veškeré škody, které vzniknou třetím osobám. To může snadno přerůst v dluhy, které mohou ohrozit tvé finanční zdraví na dlouhou dobu.

Koukni...  Partners Banka - bude/nebude to šlágr?

Jak se vyhnout problémům s povinným ručením

Nejlepší obranou proti těmto problémům je jednoduše zajistit, aby tvoje vozidlo bylo vždy řádně pojištěno. Dbej na to, aby tvoje pojistka byla vždy aktuální a nezapomeň ji obnovit před jejím vypršením. Většina pojišťoven nabízí možnost automatického prodloužení pojistky, což může pomoci předejít situaci, kdy bys o ní mohl nechtěně přijít.

3. Co povinné ručení pokrývá

Podrobný seznam škod a situací, které povinné ručení pokrývá

Povinné ručení je určeno k ochraně těch, kteří utrpěli škodu na zdraví nebo majetku v důsledku nehody, za kterou je odpovědný pojištěný řidič. Zde jsou hlavní typy škod, které povinné ručení obvykle pokrývá:

 1. Tělesná újma třetích osob – Pokud způsobíš nehodu, ve které dojde k zranění jiných lidí, povinné ručení pokryje léčebné výdaje, bolestné a možná i ztrátu výdělku způsobenou zraněním.
 2. Škody na majetku třetích osob – To zahrnuje poškození cizího vozidla, majetku (například poškození plotu nebo budovy) a jiné materiální škody způsobené tvojím vozidlem.
 3. Právní náklady – Pokud je proti tobě zahájeno soudní řízení kvůli nehodě, tvé povinné ručení může pomoci pokrýt náklady na tvou obhajobu.

Pojištění ale nekryje vše. Například škody na tvém vlastním vozidle nejsou pokryty – to je doména havarijního pojištění.

Příklady z praxe

 • Případ A: Řidič A způsobí nehodu, při které narazí do vozidla Řidiče B. Řidič B utrpí zranění a jeho auto je poškozeno. Povinné ručení Řidiče A pokryje léčebné výlohy Řidiče B a opravu jeho vozidla.
 • Případ B: Řidič C způsobí nehodu, která zničí veřejné osvětlení. Povinné ručení Řidiče C pokryje náklady na opravu osvětlení.

Co povinné ručení nepokrývá

Je důležité si uvědomit, že povinné ručení nepokrývá:

 • Škody na tvém vlastním vozidle nebo majetku.
 • Zranění řidiče, který způsobil nehodu.
 • Škody způsobené úmyslně nebo za jiných specifických okolností, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo drog.

4. Jak si vybrat správné povinné ručení

Faktory, které bys měl zvážit při výběru pojišťovny a tarifu

Vybrat si povinné ručení může být někdy jako navigovat v labyrintu plném nabídek, slev a podmínek. Zde jsou klíčové faktory, na které bys měl myslet, aby tvá volba byla co nejlepší:

 1. CenaNejdůležitější faktor pro většinu z nás. Ceny se mohou výrazně lišit mezi pojišťovnami, takže je dobré porovnávat.
 2. Rozsah krytí – Některé pojišťovny nabízejí širší krytí než jiné. Podívej se, co všechno pojištění pokrývá a zda jsou v nabídce nějaké přídavné balíčky.
 3. Spolehlivost pojišťovny – Zvol si pojišťovnu, která má dobré recenze a je známá tím, že řádně a rychle vyplácí pojistné plnění.
 4. Zákaznický servis – V případě nehody chceš mít k dispozici rychlou a efektivní pomoc. Zjisti, jaký je přístup pojišťovny k zákazníkům a jak rychle dokáží reagovat na tvé požadavky.

Srovnání nabídek od různých pojišťoven

Nejjednodušší způsob, jak porovnat nabídky, je využít online srovnávače. Zadáš parametry svého vozidla a oni ti vygenerují seznam nabídek od různých pojišťoven srovnatelné kvality. Toto je skvělý nástroj, který ti může ušetřit spoustu času a peněz.

Koukni...  Kdo byl Henry Ford: Muž, který změnil svět

Jak číst a porozumět pojistné smlouvě

Pojišťovací smlouva může být náročný dokument, ale je důležité ji pochopit před podpisem:

 • Pojištěné částky – Zkontroluj, jaké maximální částky pojišťovna pokryje v případě škody.
 • Vyloučení z pojištění – Věnuj pozornost tomu, co pojištění nepokrývá.
 • Doba trvání smlouvy a obnovy – Měj na paměti, kdy ti pojištění končí a jaké jsou podmínky pro jeho obnovení.

5. Jak postupovat v případě pojistné události

Postup při nehodě: co dělat, když nastane pojistná událost

Když se stane nehoda, může to být stresující, ale důležité je zachovat klid a postupovat systematicky:

 1. Zajištění místa nehody – Zapni výstražné světla, postav výstražný trojúhelník a ujisti se, že ty a všichni zúčastnění jste v bezpečí.
 2. Vyplnění evropského hlášení nehody – Tento formulář by měl být ve tvém autě. Vyplň ho společně s druhým účastníkem nehody. Je to důležité pro pojišťovnu, aby mohla správně posoudit situaci.
 3. Fotografování místa nehody – Fotky mohou být velmi užitečné jako důkazní materiál. Snaž se zachytit celkovou situaci, poškození vozidel a jakékoli relevantní dopravní značky nebo místa.
 4. Sběr kontaktů svědků – Pokud jsou přítomni svědci, získej jejich jména a kontaktní údaje. Mohou být později požádáni o svědectví.

Jak správně hlásit škodu

Po zajištění bezpečnosti a shromáždění všech informací je důležité co nejdříve kontaktovat tvou pojišťovnu:

 1. Kontaktování pojišťovny – Většina pojišťoven má pro tuto situaci zřízené speciální hotline. Je dobré mít číslo uložené ve svém telefonu.
 2. Poskytnutí informací – Budeš potřebovat poskytnout podrobný popis nehody, číslo pojistné smlouvy a informace získané od druhé strany a svědků.
 3. Poslech pokynů pojišťovny – Pojišťovna ti sdělí další kroky. Mohou zahrnovat poslání formuláře evropského hlášení a fotek z nehody.

Jaké dokumenty budete potřebovat

Připrav si tyto dokumenty, aby byl proces vyřízení pojistné události co nejhladší:

 • Pojistná smlouva
 • Evropské hlášení nehody
 • Fotografie z místa nehody
 • Kontakty na svědky a protistranu
 • Případné policejní záznamy, pokud byla na místě přivolána policie.

6. Jak se mění ceny povinného ručení

Faktory ovlivňující cenu povinného ručení

Cena povinného ručení není náhodně stanovená. Ovlivňuje ji řada faktorů, které mohou být specifické pro jednotlivce nebo pro trh obecně:

 1. Věk a zkušenosti řidiče – Mladí řidiči často platí vyšší pojistné, protože statisticky mají více nehod.
 2. Typ vozidla – Některé typy vozidel jsou dražší na pojištění kvůli vyššímu riziku škod nebo dražší opravy.
 3. Historie pojistného plnění – Řidiči, kteří v minulosti často čerpali pojistné plnění, mohou být považováni za vyšší riziko a mohou platit více.
 4. Geografická poloha – V některých oblastech může být vyšší riziko krádeže nebo nehod, což ovlivňuje ceny.
 5. Roční nájezd – Větší množství ujetých kilometrů může znamenat vyšší pojistné, jelikož s vyšším nájezdem roste pravděpodobnost účasti na nehodě.

Trendy a statistiky cen povinného ručení v posledních letech

Ceny povinného ručení se mění v závislosti na tržních podmínkách a regulacích. V posledních letech jsme mohli pozorovat několik trendů:

 • Regulace trhu – Změny v legislativě, které mohou pojišťovny nutit k upravení cen, například zavedení nových pravidel pro výpočet rizik.
 • Technologický pokrok – S rozvojem bezpečnostních technologií ve vozidlech může dojít k poklesu cen, jelikož moderní technologie může snižovat riziko nehod.
 • Ekonomické faktory – Inflace nebo změny v ekonomice mohou mít dopad na ceny pojištění.

7. Časté problémy ohledně povinného ručení

Problémy s nárokem na pojistného plnění

Mnozí řidiči se setkávají s problémy, když požadují vyplacení pojistného plnění. Některé z nejčastějších problémů zahrnují:

 • Zpoždění v platbách – Někdy může trvat dlouho, než pojišťovna zpracuje tvůj nárok a vyplatí plnění.
 • Spor o vinu v nehodě – Determinace, kdo byl ve skutečnosti na vině, může být komplikovaná a může ovlivnit, zda a jak rychle dostaneš vyplaceno.
 • Nesouhlas s odhadem škody – Můžeš se neshodnout s pojišťovnou ohledně výše škody nebo nákladů na opravu.

Časté dotazy týkající se povinného ručení

Zde jsou některé z nejběžnějších otázek, které lidé kladou o povinném ručení:

Co dělat, když změním vozidlo?

Informuj svou pojišťovnu o změně vozidla. Možná budeš muset aktualizovat svou pojistnou smlouvu nebo dokonce uzavřít novou.

Jak mohu snížit cenu svého povinného ručení?

Můžeš zvážit zvýšení tvého pojistného, snížení počtu kilometrů, které ročně ujedeš, nebo si udržet čistý pojistný záznam bez nehod.

Jak se vyhnout problémům s povinným ručením

 • Pravidelně kontroluj smlouvu – Ujisti se, že tvé informace jsou aktuální a že tvoje pojištění odpovídá tvým aktuálním potřebám.
 • Buď v kontaktu s pojišťovnou – V případě nejasností neváhej kontaktovat svou pojišťovnu pro radu nebo pomoc.
 • Uchovávej důkazy – V případě nehody si uchovávej veškeré dokumenty a důkazy, které mohou být užitečné pro vyřizování pojistného nároku.

Na závěr

Povinné ručení je nezbytnou součástí života každého řidiče. Ochrání tebe, tvé spolucestující i třetí osoby při nehodách a zajišťuje, že financování nákladů na případné škody nebude ležet pouze na tvých bedrech.

Jak jsme probrali, výběr správného povinného ručení a pochopení jeho principů může být zásadní pro tvou finanční a právní bezpečnost.

Pamatuj si, že se vyplatí:

 • Pravidelně revidovat a porovnávat nabídky povinného ručení.
 • Být informován o změnách v legislativě, které mohou ovlivnit tvé pojistné podmínky.
 • Pečlivě si vybrat pojišťovnu s ohledem na její renomé a zákaznické služby.

A nezapomeň, že v případě nehody je klíčové zachovat klid, postupovat podle předem stanovených kroků a řádně komunikovat se svou pojišťovnou.

S těmito informacemi a radami v ruce jsi teď lépe připraven čelit výzvám, které může silniční provoz přinést. Bezpečnou jízdu a snad nikdy nebudeš muset využít své povinné ručení k ničemu jinému, než k ujištění, že jsi v případě potřeby dobře krytý.


Doufám, že tento průvodce byl pro tebe užitečný a že jsi nyní lépe vybaven pro rozhodování o svém povinném ručení.


Povinné ručení – zkušenosti

0,0
Vynikající0%
Velmi dobré0%
Průměrné0%
Špatné0%
Hrozné0%

Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým hodnocením či zkušeností