Solární panely jsou klíčovou součástí jakéhokoli solárního fotovoltaického systému. Jejich účinnost a výkon mohou být výrazně ovlivněny různými faktory, včetně poškození a stárnutí. Zde přichází na řadu termovize. Ale proč byste měli zvážit kontrolu termovizí vašich solárních panelů? Zde je několik důvodů:

Detekce problémů na FVE

Termovize je technologie, která umožňuje vidět teplotní rozdíly na povrchu objektu. U solárních panelů může termovize odhalit problémy, které by jinak zůstaly skryté ať již z výroby nebo vznikly při provozování FVE nebo dokonce při montáži solárních panelů. To může zahrnovat “teplé body”, které mohou naznačovat místa, kde je panel poškozen nebo nefunguje správně. Je třeba přihlížet i na skutečnosti potenciálních vad v oblasti elektroinstalací a kabeláže, kde vznikají nejčastěji příčiny zkratu a potenciálního požáru.

Údržba a opravy FVE

Pravidelné kontroly termovizí mohou pomoci identifikovat problémy dříve, než se stanou vážnými. To může umožnit rychlé opravy a minimalizovat dobu, kdy jsou solární panely méně efektivní. To může vést k úspoře nákladů na opravy a zvýšení celkové účinnosti systému.

Prodloužení životnosti solárních panelů

Včasná detekce a oprava problémů může prodloužit životnost solárních panelů. To může znamenat lepší návratnost vstupní investice na pořízení fotovoltaické elektrárny a delší dobu, po kterou můžete těžit z výhod solární energie.

Optimalizace výkonu fotovoltaiky

Termovize může také pomoci optimalizovat výkon solárního systému. Identifikací a opravou problémů můžete zajistit, že vaše panely pracují na maximální účinnosti a generují maximum možné energie.

Záruční doba na solární panely

Pokud si necháváte pravidelně termovizí kontrolovat vaši fotovoltaickou elektrárnu, pravděpodobně včas odhalíte poškozené nebo vadné panely, které můžete jednoduše v rámci záruky zdarma vyměnit. A že se nejedná o malou sumu, to asi víme všichni 🙂

Koukni...  Proč máme panely AIKO Black Hole 450W na FVE

Nejčastější závada na solárních panelech

PID je jev, který se objevuje postupem času (měsíce až 2 – 3 roky). Na začátku života elektrárny může být zanedbatelný, ale postupem času se stává v pokročilých fázích více patrným, což způsobuje významné ztráty výkonu.

Potential Induced Degradation (PID) někdy též označováno také jako „High-voltage stress“ = vysokonapěťový stres je potenciálně indukované snížení výkonu krystalických fotovoltaických modulů, které je způsobeno takzvanými bloudícími proudy. Tento efekt může způsobit ztrátu výkonu až o 30 procent! Příčinou škodlivých únikových proudů, kromě struktury solárního článku, je napětí jednotlivých fotovoltaických (PV) modulů vůči zemi. Ve většině neuzemněných PV systémů jsou PV moduly s kladným nebo záporným napětím vůči zemi vystaveny PID. PID se vyskytuje převážně při záporném napětí vzhledem k zemnímu potenciálu a je urychlen vysokými systémovými napětími, vysokými teplotami a vysokou vlhkostí.  V zásadě se jedná o závadu vedoucí až k nevratné degradaci křemíku v solárním panelu. Důsledkem PID může být snížení výkonu celé fotovoltaické elektrárny o 5 – 15%.

Proto je ze všech výše zmíněných důvodů termovizní kontrola solárních panelů důležitou součástí údržby solárního systému. Na našem domě děláme pro jistotu 1x ročně, ale všem doporučuji min. 1x za 2 roky.