Dnes dopoledne jsem měl možnost hovořit téměř půl hodiny s odpovědnými osobami z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o nové legislativě Lex OZE 2 a systému sdílení elektřiny, který bude spuštěn 1. srpna 2024. Na základě tohoto rozhovoru a informací z ERÚ se vám pokusím jednoduše popsat návod, jak bude celý proces sdílení elektřiny v ČR fungovat, a zároveň se mrkneme na výhody, nevýhody a možná rizika spojená se sdílením elektřiny.

1. Energetické datové centrum (EDC)

EDC je informační systém, který slouží jako první krok pro registraci a měření sdílené elektřiny. V tomto systému se budou evidovat všechny údaje o výrobě, spotřebě a sdílení elektřiny. Pro účastníky sdílení elektřiny bude klíčové sledovat webové stránky datového centra, kde najdou všechny potřebné informace, návody a aktualizace týkající se procesu sdílení elektřiny.

Nyní 3 týdny před spuštěním datového centra se finalizuje technická část a na 1. srpna 2024 by mělo být vše funkční a připravené. Záměrně dodávám slovíčko „mělo“ neboť známe jak to v ČR z hlediska informačních systémů funguje :).

2. Registrace v EDC a nastavení sdílení elektřiny

Proces registrace začíná zaregistrováním vaší výrobny elektřiny FVE v EDC. To zahrnuje zadání všech relevantních údajů o výrobně, jako je její typ, výkon a umístění. Následně si uživatel vybere skupinu odběratelů, se kterými chce elektřinu sdílet. Může se jednat o členy domácnosti, sousedy v bytovém domě nebo členy širší komunity.

Poté uživatel zvolí typ sdílení, který může být například poměrový (každý odběratel dostane předem stanovený podíl) nebo prioritní (někteří odběratelé mají přednost). V dalším kroku vybere konkrétní odběrná místa, kam bude jeho vyrobená a následně sdílená elektřina směřovat.

3. Využití distribuční sítě

Sdílení elektřiny probíhá s využitím stávající distribuční sítě tj. například ČEZ, EON, PRE atd atd.. To znamená, že není potřeba budovat nové vedení ani provádět žádné zásadní úpravy stávající infrastruktury.

Koukni...  Virtuální baterie EON: Nekalé praktiky

V rámci sdílení bude jedno dodavatelské místo (výrobna – vaše fotovoltaická elektrárna) a až 10 odběrných míst, které si zvolíte. Tato flexibilita umožňuje sdílet elektřinu v rámci bytových domů, komunitních projektů nebo mezi jednotlivými domácnostmi.

Pohled shora na bytové domy s instalovanými solárními panely na střechách, které efektivně využívají sluneční energii.
Bytové domy a sdílení elektřiny

4. Náklady na sdílení elektřiny výrobna

Provozovatel výrobny elektřiny (majitel FVE) za sdílení do distribuční sítě nic neplatí! Náklady na distribuci elektřiny hradí odběratelé tj. odběrná místa. To znamená, že provozovatel výrobny má možnost získat dodatečný příjem z prodeje přebytečné elektřiny, aniž by musel řešit administrativní a technické náležitosti spojené s prodejem elektřiny do sítě.

Odběratelé naopak mohou získat elektřinu za výhodnější cenu, než kdyby ji odebírali od tradičního dodavatele. Očekává se úspora za obchodní část elektřiny na odběrném místě přibližně 4 Kč za kWh dle současné ceny elektřiny, primárně píši o tarifech v bytech D02.

5. Technické požadavky sdílení elektřiny

Pro účast v systému sdílení elektřiny je nutná výměna elektroměru za elektroměr s průběhovým měřením po 15 minutách. Pokud máte fotovoltaickou elektrárnu jako my, tak automaticky tento elektroměr máte, který jsme dostali při požádání o PPP. V tomto případě tedy na straně výrobny se nemusí nic měnit.

V případě odběrného místa tuto výměnu zajistí distributor elektřiny, který je zodpovědný za provoz a údržbu distribuční sítě. Elektroměr s průběhovým měřením umožňuje přesně zaznamenávat výrobu a spotřebu elektřiny v reálném čase (na základě 15 minutových sekvencí), což je nezbytné pro správné vyúčtování sdílené elektřiny.

6. Měření a vyúčtování sdílené elektřiny ERÚ

Měření probíhá pomocí elektroměrů s průběhovým měřením, které zaznamenávají výrobu a spotřebu elektřiny každých 15 minut. Tyto údaje jsou odesílány do Energetického datového centra, kde jsou následně zpracovávány a vyhodnocovány. Pokud v daném okamžiku výrobna dodává elektřinu do sítě a odběrné místo ji současně spotřebovává, započítá se tato elektřina jako sdílená.

V případě, že výrobna dodává elektřinu do sítě, ale odběrná místa ji v danou chvíli nespotřebovávají, jedná se o přetok. O způsobu nakládání s přetokem rozhoduje smlouva mezi účastníky sdílení. Přetoky lze buď prodat do sítě za předem dohodnutou cenu, nebo ponechat v distribuční síti provozovateli distribuční soustavy, který ji může využít pro pokrytí ztrát nebo pro další účely.

Koukni...  Šokující útok na Roberta Fica: Co si myslím

V praxi to bude znamenat skutečnost, že pokud např. z vaší FVE dodáte elektřinu do bytu (odběrné místo) kde není v té sekvenci 15 minut spotřeba, tak jednoduše sdílení elektřiny neřeší vůbec nic :(.

Při hovoru s ERÚ jsem samozřejmě nad tím rovnou přemýšlel a v duchu jsem si říkal, takže nejlepší bude mít definováno alespoň 3 – 5 odběrných míst, abych měl jistotu, že námi vyrobená elekřina z naší FVE bude v těch 15 minutách spotřebována. Toť samozřejmě pouze má logická úvaha.

7. Potenciální nevýhody a rizika sdílení elektřiny

Zamysleme se nad tím ještě hlouběji. Stávající dodavatelé elektřiny budou dle mého subjektivního názoru hledat způsoby, jak kompenzovat ztrátu příjmů způsobenou sdílením elektřiny. Mohou například zvýšit ceny za obchodní složku elektřiny pro odběratele zapojené do sdílení, nebo zavést nové poplatky. Ač ERÚ říkali, že k tomuto by nemělo docházet, jsem si téměř jist, že k tomu docházet bude 🙂

Asi největším rizikem je, že dodavatelé mohou považovat odběratele zapojené do sdílení za méně stabilní a předvídatelné, což by mohlo vést k ukončení smluv nebo zhoršení podmínek. Představa, že je zde (od oka to prosím berte) 3 miliony odběrných míst a 250 tisíc majitelů FVE, každá výrobna by měla tak 5 odběrných míst tak 30% už jsou mega ztráty pro energetické společnosti, které si to nenechají líbit.

Ať nad tím vším přemýšlí člověk zleva či zprava nelze se ubránit pocitu a závěru že:

  • Jde energetickým společnostem o to, aby výrobna dodala kW na sdílené místo, které ho neodebere v tu danou chvíli a tím pádem jim ZDARMA zůstane a následně ji prodají za ty své 4 – 5 kW. Je to paradox, ale je tomu tak….
  • Nikomu v celém energetickém ekosystému nejde o konečnou úsporu na straně zákazníka, což ostatně vidíme zdražením distribučních poplatků od ledna 2024 i o 200% v našem konkrétním případě u tarifu D56d + přidání poplatků za obnovitelné zdroje. Min rok jsme platili asi 180 Kč fix, letos už to samé od EON vše 890 Kč a to si ze sítě sosnu v peaku třeba 30 kW za měsíc a další 2 Mwh si vyrobíme sami.
Koukni...  Nejvýkonnější solární panely 2024: Které vybrat?

Celkové shrnutí

Sdílení elektřiny v České republice se od 1. srpna 2024 má výrazně zjednodušit díky spuštění Energetického datového centra.

Osobně jsem názoru, že reálně i dle peripetií s datacentrem apod, to bude třeba od 1. října 2024.

Proces registrace a nastavení sdílení bude určitě intuitivní, transparentní a jednoduché.

Provozovatelé výroben elektřiny nebudou zatíženi žádnými dodatečnými náklady a odběratelé mohou očekávat úsporu za obchodní část elektřiny.

Systém měření a vyúčtování je nastaven tak, aby bylo sdílení elektřiny spravedlivé a transparentní pro všechny zúčastněné strany (výroba vs odběrné místo). S tímto souhlasím, nicméně stále jsou zde ty 3 strany jako dodavatelé energie, distribuční sítě, které nás oberou, že to přestane dávat smysl.

Co je asi nejvíce důležité, je fakt si uvědomit možná rizika a nevýhody spojené se sdílením elektřiny, zejména reakci stávajících dodavatelů elektřiny. Myslím, že nám to tak nakonec znepříjemní, že nám celé sdílení elektřiny přestane dávat smysl.

Omlouvám se všem za můj lehce tendenční pesimismus, ale v mém věku 44 let a dle zkušeností s životem v těchto Kotěhůlkách (ČR) se už nedivím ničemu :). Mějte fajn den!

PS: budu rád za vaše názory či komentáře k tomuto tématu….. Petr


Sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů – zkušenosti

4,0
4,0 z 5 hvězdiček (na základě 2 hodnocení)
Vynikající50%
Velmi dobré0%
Průměrné50%
Špatné0%
Hrozné0%

Vaše komentáře

Byrokracie

08/07/2024

Jsem zvědavý, jak to bude v praxi fungovat. Mám obavy, aby z toho nebyla jen další byrokratická noční můra.

Avatar for Tom
Tom

Amen!

08/07/2024

Petře, skvěle napsáno, nezbývá mi jen nežli naprosto 100% souhlasit!

Avatar for Luděk
Luděk

Přispějte svým komentářem