Představte si autonomní auto jako robota na kolech. Vnímá svět kolem sebe pomocí senzorů, které fungují jako jeho smysly. Autonomní auta jsou vybavena kombinací senzorů, kamer, radarů a umělé inteligence (AI), které jim umožňují navigovat a řídit zcela bez lidského zásahu i dodržovat pravidla silničního provozu a dokonce se přizpůsobovat neočekávaným situacím, které je mohou potkat na cestě.

Vnímání okolí pomocí senzorů

 • Lidary: Vysílají laserové paprsky a měří odražený čas, čímž vytváří 3D mapu okolí.
 • Radary: Vysílají radiové vlny a měří odražený signál, čímž detekují pohyblivé objekty.
 • Kamery: Zachycují vizuální informace o okolí, jako jsou dopravní značky, semafory a chodci.
 • GPS: Určuje polohu a směr auta.

Všechna tato data se shromažďují v centrálním počítači, který je „mozkem“ auta. Pomocí sofistikovaných algoritmů počítač interpretuje data a vytváří komplexní model světa v reálném čase. Na základě tohoto modelu pak počítač dělá rozhodnutí o tom, jak se auto bude pohybovat:

 • Řízení: Počítač řídí směr auta pomocí elektromotoru v posilovači řízení.
 • Brzdění: Počítač ovládá brzdy, aby auto zpomalilo nebo zastavilo.
 • Zrychlování: Počítač ovládá plyn, aby auto zrychlilo.

Analogie: Představte si, že řídíte auto se zavřenýma očima. Místo očí máte senzory, které vám dávají informace o okolí. Tyto informace zpracuje váš mozek a na jejich základě děláte rozhodnutí o tom, jak řídit.

Stupně autonomie

Existuje několik stupňů autonomie, které se pohybují od úplně manuálního řízení (stupeň 0) až po plně autonomní vozidla (stupeň 5), která by měla být schopná operovat bez jakékoli lidské pomoci. Většina současných autonomních technologií se nachází mezi těmito dvěma extrémy, kde systémy asistovaného řízení mohou nabídnout značnou podporu, ale stále vyžadují lidský dohled.

Koukni...  Co je a co není stalking? Definice stalkingu

Pokročilé funkce autonomních aut

Kromě základních funkcí, jako je řízení, brzdění a zrychlování, disponují autonomní auta i řadou pokročilých funkcí, které jim umožňují bezpečně a efektivně se pohybovat v komplexním dopravním prostředí. Mezi ně patří:

Plánování trasy

Autonomní auto si dokáže samo naplánovat trasu z bodu A do bodu B s ohledem na aktuální dopravní situaci, dopravní značky a preference řidiče.

Předvídání

Auto dokáže předvídat chování ostatních účastníků provozu a reagovat na ně, čímž se snižuje riziko kolize.

Řízení v městském prostředí

Autonomní auta zvládají složité manévry v městském provozu, jako je parkování, couvání a průjezd úzkými uličkami.

Komunikace s jinými vozidly a infrastrukturou

Autonomní auta si dokáží vyměňovat informace s jinými autonomními vozidly a infrastrukturou, jako jsou semafory a dopravní značky, čímž se optimalizuje doprava a zvyšuje se bezpečnost.

Aktualizace softwaru

Autonomní auta se dokáží sama aktualizovat o nejnovější software, čímž se zlepšují jejich funkce a bezpečnost.

Stručné shrnutí

Výhody autonomních aut

 • Zvýšená bezpečnost: Autonomní auta by mohla drasticky snížit počet dopravních nehod, protože nebudou řízena lidmi, kteří dělají chyby.
 • Zvýšená efektivita: Autonomní auta by mohla optimalizovat dopravu a snížit dopravní zácpy.
 • Zvýšená pohodlí: Řidiči by se v autonomních autech mohli věnovat jiným činnostem, než je řízení.

Výzvy

 • Vývoj technologie autonomního řízení je stále v rané fázi a bude trvat ještě mnoho let, než se autonomní auta stanou běžnou součástí dopravy.
 • Autonomní auta budou muset být cenově dostupná, aby si je mohlo dovolit široké spektrum lidí.
 • Bude nutné vyřešit řadu etických otázek, které autonomní auta vyvolávají.

Současný stav a budoucnost

Ačkoli některé společnosti a výzkumné týmy testují vozidla s vysokou úrovní autonomie, většina z nich stále provádí testy v omezených nebo kontrolovaných prostředích. Přestože je technologie slibná, plně autonomní vozidla, která by mohla bezpečně a efektivně fungovat v každodenním provozu na veřejných silnicích, jsou pravděpodobně ještě několik let vzdálená.

Koukni...  Infarkt včas? AI předpoví deset let dopředu!

Rubriky:

AI, Auta, IT, Technologie,

Poslední aktualizace: 25/03/2024