Psaní správných promptů pro AI může záviset na konkrétním úkolu nebo typu informací, které chcete získat. Zde jsou některé obecné tipy:

  • Jasný a konkrétní dotaz: Představte si, že píšete do AI jako do člověka. Postavte svůj dotaz tak, aby byl jasný a konkrétní. Místo obecného dotazu jako „Přelož mi něco“ použijte něco jako „Přeložte mi prosím tuto větu do španělštiny: ‚Hello, how are you?'“
  • Uveďte kontext: Poskytněte dostatečný kontext kolem vašeho dotazu. Čím více informací AI poskytnete, tím lépe může porozumět vašim potřebám.
  • Přesné instrukce: Dejte AI přesné instrukce, jak má odpovědět nebo jak má formulovat odpověď. Například, „Napište krátký verš o létě.“
  • Pozitivní a nebojácný tón: AI reaguje lépe na pozitivní a jasný tón. Zkusit přidat prosbu nebo zdvořilý tón může zvýšit pravděpodobnost správné odpovědi.
  • Vícenásobné kroky: Pokud máte komplexnější úkol, můžete rozdělit dotaz na několik kroků nebo položit otázky postupně.
  • Experimentujte: Nebojte se experimentovat s různými formulacemi. Někdy můžete dostat lepší výsledek jednoduchou reformulací dotazu.
  • Kontrola gramatiky a pravopisu: Dbejte na to, aby byl Váš dotaz srozumitelný a gramaticky správný. Chyby v pravopisu nebo nejasné formulace mohou mát AI.
  • Přizpůsobte se modelu: Různé modely AI mohou mít různé síly a slabiny. Pokud pracujete s konkrétním modelem, může být užitečné zjistit, jakým způsobem lépe reaguje.

Příklad několika promptu na obrázku

Visualize the intricate workings of the (((human mind))), with its (((neurons, synapses, and thought processes))), interwoven complexities that reflect the mind’s infinite capacities for thought, feeling, and creativity

An image of a Bioluminescent house designed in the RaleX Smart Building Style Art, positioned atop a mountain. This house should have a cave-in style architecture, featuring an elegant and symmetrically organic design. The structure should predominantly use stone, incorporating the rough textures of concrete and brick to create a visually striking yet harmonious appearance. The design 

A serene fantastical (((ethereal dark creature))) illuminated by bioluminescence, swimming gracefully underwater, with soft ((ominous glowing)) reflections and interspersed ((vivid blue)) and green bubbles, captured in high-quality 8K resolution, matching color palette, creating bubbles, yellow eyes, bokeh, reflective, Glowing details, excited

Někdy může být potřeba trochu experimentovat, než najdete ideální způsob, jak položit dotaz pro konkrétní úkol nebo model AI, nicméně zkoušejte a nebojte se 🙂

Koukni...  Transformujte vaše obrázky na mistrovská díla s LetsEnhance.io