Účinnost vytápění je poměr mezi dodanou a spotřebovanou energií pro vytápění. Čím vyšší je účinnost, tím méně energie se ztrácí a tím nižší jsou náklady na topení. Účinnost vytápění závisí na několika faktorech, jako jsou typ a stav kotle, nastavení teploty, izolace domu, kvalita paliva a způsob větrání.

Existuje několik způsobů, jak si doma změřit účinnost vytápění. Jedním z nich je porovnat spotřebu paliva a teplotu v místnosti v průběhu topné sezony. Pokud spotřebujete méně paliva při stejné nebo vyšší teplotě, znamená to, že máte vyšší účinnost.

Pokud spotřebujete více paliva při stejné nebo nižší teplotě, znamená to, že máte nižší účinnost. Tento způsob je však nepřesný, protože nebere v úvahu vliv venkovní teploty, vlhkosti a větru.

Účinnost vytápění

Přesnější způsob, jak si změřit účinnost vytápění, je použít teploměr a měřit teplotu spalin, které vycházejí z komína. Teplota spalin by měla být co nejnižší, protože to znamená, že kotel využívá co nejvíce energie z paliva a nevytváří zbytečné ztráty. Pokud je teplota spalin příliš vysoká, znamená to, že kotel je špatně nastavený, znečištěný nebo poškozený.

Pro měření teploty spalin je třeba umístit teploměr za kotel nebo do komína, kde je proudění spalin největší. Teplotu spalin je třeba měřit v různých režimech provozu kotle, například při startu, plném výkonu, částečném výkonu a vypnutí.

Z naměřených hodnot je možné vypočítat průměrnou teplotu spalin a porovnat ji s doporučenou hodnotou pro daný typ kotle. Obecně platí, že teplota spalin by neměla přesáhnout 150 °C u kotlů na pevná paliva a 80 °C u kotlů na plyn.

Další způsob, jak si změřit účinnost vytápění, je použít speciální přístroj, který se nazývá analyzátor spalin. Tento přístroj měří nejen teplotu, ale i složení spalin, jako je obsah kyslíku, oxidu uhličitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého. Z těchto údajů je možné vypočítat tzv. lambda faktor, který udává, jak dokonale probíhá spalování paliva.

Koukni...  Příliš materiální doba, méně je někdy více

Lambda faktor by měl být co nejblíže hodnotě 1, což znamená optimální spalování. Pokud je lambda faktor nižší než 1, znamená to, že je přebytek paliva a dochází k neúplnému spalování. Pokud je lambda faktor vyšší než 1, znamená to, že je přebytek vzduchu a dochází k nadměrné spotřebě paliva.

Analyzátor spalin je však poměrně drahý a složitý přístroj, který vyžaduje odbornou obsluhu a kalibraci. Proto se doporučuje spíše nechat si změřit účinnost vytápění profesionální firmou, která má k dispozici potřebné vybavení a zkušenosti.

Vytápění lze zvýšit několika způsoby, jako jsou:

  • Výměna starého nebo nevhodného kotle za nový a úsporný kotel, který má vyšší účinnost, nižší emise a lepší regulaci. Moderní kondenzační plynové kotle dosahují účinnosti až 109 %.
  • Nastavení správné teploty v jednotlivých místnostech podle jejich potřeby a využití. Doporučuje se používat termostaty nebo termostatické hlavice, které umožňují regulovat teplotu podle času, dne a přítomnosti. Každý stupeň navíc zvyšuje spotřebu energie až o 6 %.
  • Zlepšení izolace domu, zejména střechy, stěn, podlahy, oken a dveří. Tím se sníží tepelné ztráty a zabraňí se úniku tepla do okolí. Izolace by měla být provedena kvalitně a bez tepelných mostů, které způsobují plísně a kondenzaci.
  • Použití izolační fólie za radiátory, která odráží teplo zpět do místnosti a zabraňuje jeho úniku skrz stěny. Fólie by měla být o něco větší než radiátor a pevně nalepená na zadní stranu nebo na stěnu za ním. Tímto způsobem lze ušetřit až 10 % nákladů na topení.
  • Správné větrání místností, které zajistí čerstvý vzduch a odvod vlhkosti a zplodin. Větrání by mělo být krátké a intenzivní, nejlépe formou průvanu, kdy se otevřou okna naproti sobě a nechá se vzduch proudit. Během větrání by se mělo vypnout topení, aby se neplýtvalo energií. Větrat by se mělo hlavně ráno a večer, kdy je venku nižší teplota než uvnitř, a po vaření, koupání nebo sušení prádla, kdy se zvyšuje vlhkost vzduchu.
Koukni...  Osobní kouzlo, šarm a povaha Francouzských žen

Poslední aktualizace: 11/03/2024