Připravit se na pracovní pohovor může být stresující záležitost, ale s trochou plánování a příprav to zvládnete s přehledem. Ráda bych vás provedla nadcházejícím pracovním pohovorem a nabídla pár tipů a triků, jak se na něj co nejlépe připravit. Připravte si oblíbený nápoj, pohodlně se usaďte a jdeme na to!

Reklama

Výzkum a příprava na pracovní pohovor

Prvním krokem k úspěšnému pohovoru je důkladný výzkum. Chcete vědět co nejvíce o společnosti, do které jdete na pohovor. Strávíte nějaký čas na jejich webových stránkách, podíváte se na jejich sociální sítě a přečtete si novinky o jejich posledních projektech a úspěších. Tím získáte nejen lepší představu o jejich kultuře a hodnotách, ale také budete mít podklady pro otázky, které se vás mohou zeptat.

Kromě informací o společnosti je dobré si projít i pozici, na kterou se hlásíte. Přečtěte si pečlivě popis práce, zaměřte se na klíčové dovednosti a kvalifikace, které hledají. Pokud máte nějaké mezery ve znalostech, zkuste se na ně rychle podívat nebo si připravit odpovědi, jak se s nimi vyrovnáte.

Vytvoření životopisu a motivačního dopisu

Vaše CV a motivační dopis jsou vaší vizitkou. Ujistěte se, že jsou aktuální a upravené podle pozice, na kterou se hlásíte. Zdůrazněte relevantní zkušenosti a dovednosti, které odpovídají požadavkům pracovní nabídky. Použijte konkrétní příklady a výsledky, které jste dosáhli.

Pokud si nejste jistí, požádejte přátele nebo rodinu, aby se na vaše dokumenty podívali a dali vám zpětnou vazbu.

Připravte se na záludné otázky

Nyní k té nejdůležitější části – otázky. Při přípravě na pohovor je užitečné si předem připravit odpovědi na nejčastější otázky, které se na pohovorech objevují. Tady je pár falešných otázek, které si můžete nacvičit, spolu s vysvětlením, proč se na ně zaměstnavatelé ptají a na co si dát pozor:

 1. Proč se ucházíte o tuto pozici?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce zjistit, zda jste motivovaní a zda rozumíte pozici.
  • Chyták: Nepředstavujte si, že jde jen o peníze. Zaměřte se na to, jak vaše dovednosti a zájmy odpovídají pozici a společnosti.
 2. Jaké jsou vaše silné stránky?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Zajímá ho, jaké hodnoty a schopnosti přinesete do týmu.
  • Chyták: Buďte konkrétní a vyhněte se obecným odpovědím. Použijte příklady z praxe.
 3. Jaké jsou vaše slabé stránky?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce zjistit, zda jste si vědomi svých slabin a zda na nich pracujete.
  • Chyták: Nepoužívejte klišé jako „Jsem perfekcionista“. Buďte upřímní, ale ukažte, jak své slabiny překonáváte.
 4. Kde vidíte sebe za pět let?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Zajímá ho, zda máte dlouhodobé cíle a zda plánujete růst v rámci firmy.
  • Chyták: Ukazujte, že jste ambiciózní, ale zároveň realističtí. Spojte své cíle s možnostmi v rámci společnosti.
 5. Jak zvládáte stresové situace?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce zjistit, jak se vypořádáte s tlakem a obtížnými situacemi.
  • Chyták: Buďte konkrétní a popište konkrétní situace, kdy jste efektivně řešili stres.
 6. Proč odcházíte z aktuálního zaměstnání?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Zajímá ho důvod vašeho odchodu a zda jste loajální.
  • Chyták: Vyhněte se negativním komentářům o bývalém zaměstnavateli. Zaměřte se na pozitivní důvody změny.
 7. Co víte o naší společnosti?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce zjistit, zda jste si udělali domácí úkol a opravdu máte zájem o jejich firmu.
  • Chyták: Nedávejte obecné odpovědi. Ukažte, že jste si opravdu prostudovali jejich webové stránky a novinky.
 8. Jaký byl váš největší pracovní úspěch?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce vidět, jaké výsledky jste dosáhli a jak přispíváte k úspěchu.
  • Chyták: Vyhněte se vágním odpovědím. Použijte konkrétní čísla a měřitelné výsledky.
 9. Jaký byl váš největší neúspěch a jak jste se s ním vypořádali?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Zajímá ho, jak se učíte z chyb a jak se s nimi vyrovnáváte.
  • Chyták: Buďte upřímní, ale ukažte, jak jste se z neúspěchu poučili a co jste zlepšili.
 10. Jak by vás popsali vaši kolegové?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce vědět, jak vás vnímají ostatní a jak se chováte v týmu.
  • Chyták: Buďte upřímní, ale vybírejte pozitivní vlastnosti, které jsou relevantní pro danou pozici.
 11. Jaké máte očekávání ohledně platu?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Zajímá ho, zda vaše platové očekávání odpovídají jejich možnostem.
  • Chyták: Udělejte si předem průzkum, abyste měli realistickou představu o trhu a byli připraveni na jednání.
 12. Jaké jsou vaše koníčky a zájmy?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce zjistit, jaký jste člověk mimo práci a zda zapadnete do firemní kultury.
  • Chyták: Buďte upřímní a ukažte svou osobnost, ale vyhněte se kontroverzním nebo nevhodným zájmům.
 13. Proč bychom měli vybrat právě vás?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce slyšet, co vás odlišuje od ostatních kandidátů.
  • Chyták: Zdůrazněte své unikátní dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro danou pozici.
 14. Jak zvládáte více úkolů najednou?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Zajímá ho, jak efektivně zvládáte multitasking.
  • Chyták: Ukažte příklady, kdy jste úspěšně zvládli více úkolů a jak jste si organizovali práci.
 15. Máte nějaké otázky na nás?
  • Z pohledu zaměstnavatele: Chce zjistit, zda máte zájem a zda jste si připravili otázky.
  • Chyták: Mějte připravené otázky, které ukazují váš zájem o pozici a společnost. Neptejte se na něco, co je snadno dohledatelné na jejich webových stránkách.
Koukni...  Kariéra CEO: Jak to chodí na vrcholu firmy

Praktický nácvik na pracovní pohovor

Nezapomeňte na praktický nácvik. Požádejte přítele nebo člena rodiny, aby vám pomohl simulovat pracovní pohovor. Bude vám klást otázky a vy budete odpovídat. Tento nácvik vám pomůže cítit se sebevědoměji a lépe se připravit na skutečný pohovor.

Žena se usmívá když dělá pracovní pohovor, drží složku s poznámkami a komunikuje s potenciálním zaměstnavatelem. V pozadí jsou další lidé, kteří také vedou rozhovory.
Pracovní pohovor

Váš vzhled a první dojem

Vaše oblečení a celkový vzhled hrají důležitou roli. Vyberte si oblečení, které odpovídá firemní kultuře a je vhodné pro danou pozici. Pokud si nejste jistí, raději zvolte něco formálnějšího. Ujistěte se, že vaše oblečení je čisté a upravené. Dobrý první dojem může mít velký vliv.

Den pohovoru

Na den pohovoru se snažte přijít včas. Plánujte svou cestu předem a počítejte s možnými zpožděními. Přineste si kopii svého životopisu a motivačního dopisu, případně další dokumenty, které by mohly být užitečné.

Před pohovorem se zkuste trochu uvolnit. Zhluboka dýchejte, protáhněte se nebo si dejte krátkou procházku. Když budete klidní a sebevědomí, bude se vám lépe mluvit a hlavně se nebojte!

Samotný pracovní pohovor

Během pohovoru buďte sami sebou. Poslouchejte pozorně otázky a odpovídejte jasně a srozumitelně. Pokud nerozumíte otázce, nebojte se požádat o vysvětlení. Ukazujte svůj zájem o pozici a společnost tím, že budete klást otázky a aktivně se zapojíte do rozhovoru.

Otázky na konci pracovního pohovoru

Na konci pohovoru obvykle přijde čas na vaše otázky. Připravte si několik otázek předem. Můžete se ptát na tým, se kterým budete pracovat, na možnosti profesního růstu nebo na firemní kulturu. To ukáže váš zájem a připravenost.

Po pohovoru

Po pracovním pohovoru je dobré poslat děkovný email. Poděkujte za příležitost a zmiňte, že se těšíte na další krok v procesu. Tím ukážete svou profesionalitu a zájem o pozici.

Koukni...  Proč si vybrat Dyson? Protože je to špička!

Shrnutí

Příprava na pracovní pohovor může být náročná, ale s dostatečnou přípravou a sebevědomím to zvládnete. Pamatujte, že každý pohovor je příležitost k růstu a učení. I když neuspějete, získejte zpětnou vazbu a použijte ji k vylepšení své přípravy na příští pohovor. Přeji vám hodně štěstí!

Tipy a triky na pracovní pohovor

Abych vám ještě více pomohla, tady je pár dalších tipů a triků, jak se připravit na pracovní pohovor a uspět:

 1. Sebevědomí je klíč – Věřte ve své schopnosti a dovednosti. Když budete sebevědomí, váš potenciální zaměstnavatel to pozná.
 2. Buďte připraveni na nečekané otázky – Občas mohou přijít otázky, na které se nedá připravit. Například: „Jak byste popsal svou barvu, kdybyste byl barvou?“ Nelekejte se a zkuste odpovědět co nejvíce přirozeně.
 3. Znalost jazyků – Pokud se hlásíte na pozici, která vyžaduje znalost cizího jazyka, buďte připraveni, že část pohovoru může probíhat v tomto jazyce. Procvičujte si slovní zásobu a fráze, které mohou být relevantní pro danou pozici.
 4. Simulace situací – Připravte si odpovědi na otázky typu: „Popište situaci, kdy jste museli vyřešit konflikt v týmu.“ Konkrétní příklady a situace z praxe ukážou, jak dokážete reagovat v různých situacích.
 5. Sociální sítě – Ujistěte se, že vaše sociální sítě jsou v souladu s profesionálním obrazem, který chcete vytvořit. Některé firmy si prohlížejí profily kandidátů na sociálních sítích, takže je dobré mít v pořádku i tuto stránku.
 6. Networking – Nebojte se zeptat svých přátel, známých nebo bývalých kolegů na radu nebo zkušenosti s pohovory. Networking vám může otevřít nové příležitosti a poskytnout užitečné informace.
 7. Zdraví a pohoda – Nezapomeňte se postarat o své zdraví a pohodu před pohovorem. Dostatek spánku, zdravá strava a fyzická aktivita vám pomohou cítit se lépe a být více soustředění během pohovoru.
 8. Připravenost na technické otázky – Pokud se hlásíte na technickou pozici, buďte připraveni na technické otázky nebo praktické testy. Procvičte si své technické dovednosti a znalosti.
 9. Důvěra ve své úspěchy – Buďte připraveni mluvit o svých úspěších a úspěších, které jste dosáhli v předchozích zaměstnáních. Konkrétní čísla a výsledky mohou udělat velký dojem.
 10. Flexibilita – Buďte otevření a flexibilní. Někdy se mohou objevit nečekané změny nebo nové výzvy. Ukazujte svou schopnost se rychle přizpůsobit a řešit nové situace.
Koukni...  Jak správně napsat životopis (CV)

Na závěr

Příprava na pracovní pohovor vyžaduje čas a úsilí, ale výsledek stojí za to. S dostatečnou přípravou, sebevědomím a pozitivním přístupem můžete zvládnout jakýkoli pracovní pohovor.

Doufám, že vám moje rady a tipy pomohou k úspěchu a že získáte práci, po které toužíte. Držím vám palce!

Reklama Slevomat.cz

Nejčastější dotazy

Jaké oblečení je vhodné na pracovní pohovor?

Na pracovní pohovor je vhodné oblečení, které odpovídá firemní kultuře a pozici, na kterou se hlásíte. Obecně platí, že formální oblečení, jako jsou saka, košile, kalhoty, sukně nebo šaty, je bezpečnou volbou. Ujistěte se, že vaše oblečení je čisté, upravené a dobře padnoucí.

Jak se připravit na otázky týkající se mých slabých stránek?

Při odpovídání na otázky týkající se vašich slabých stránek buďte upřímní, ale zároveň ukažte, jak na nich pracujete. Vyhněte se klišé odpovědím jako „Jsem perfekcionista“. Místo toho si vyberte skutečnou slabinu a popište konkrétní kroky, které podnikáte k jejímu zlepšení.

Jaký je nejlepší způsob, jak se připravit na pracovní pohovor?

Nejlepší způsob, jak se připravit na pracovní pohovor, zahrnuje důkladný výzkum společnosti, pochopení pozice, na kterou se hlásíte, a přípravu odpovědí na běžné otázky. Praktický nácvik pohovoru s přítelem nebo rodinným členem může také výrazně zvýšit vaši sebejistotu.

Jak odpovídat na otázky týkající se platových očekávání?

Při odpovídání na otázky týkající se platových očekávání je důležité mít předem provedený průzkum trhu. Zjistěte, jaké jsou průměrné platy pro podobné pozice ve vaší lokalitě. Mějte realistickou představu a buďte připraveni na jednání. Můžete také zdůraznit svou flexibilitu a ochotu diskutovat o platových podmínkách.

Co dělat, pokud si nejsem jistý odpovědí na otázku během pohovoru?

Pokud si nejste jistí odpovědí na otázku, je v pořádku požádat o chvíli na zamyšlení. Můžete také požádat o upřesnění otázky, pokud nerozumíte, co přesně se od vás požaduje. Upřímnost a klidné vystupování jsou klíčové – je lepší přiznat, že nevíte, než se snažit improvizovat odpověď, která nemusí být správná.


Pracovní pohovor – Vaše zkušenosti

0,0
Vynikající0%
Velmi dobré0%
Průměrné0%
Špatné0%
Hrozné0%

Vaše komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře… Buďte první, kdo ho napíše.


Přispějte svým komentářem či zkušeností